UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Kalastus muilla vesialueilla

 

KALASTUS UTSJOEN KIRKONKYLÄN OSAKASKUNNAN YHTEISILLÄ VESIALUEILLA

Osakaskunnalla on yhteisiä vesialueita Utsjoen kirkonkylän alueella, muun muassa Utsjoessa ja sen järvilaajentumissa. Osakaskunnan kalastuslupia osakkaille ja kirkonkylässä asuville myy Utsjoella Kylätalo Giisá.

Kalastusoikeuden luovutus

Osakkaalla on oikeus luovuttaa hänelle kuuluva kalastusoikeus toiselle yhteisellä vesialueella. Luovutuksesta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakaskunnan puheenjohtajalle kirjallisesti.
Kalastusaluekartat: Utsjoki Vetsijoki

Utsjoen kk:n yhteisen vesialueen osakaskunnan tiedote vuoden 2015 kalastuksesta

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja: Mika Aikio, 0400-558 391, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Varapuheenjohtaja: Niilo-Heikki Aikio, 0400 669 459
Sihteeri: Esko Aikio, 044 5326 965, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.lapinkalatalouskeskus.net/osakaskunnat-verkossa/utsjoen-osakaskunta

 

KALASTUS OUTAKOSKEN OSAKASKUNNAN YHTEISILLÄ VESIALUEILLA

Outakosken osakaskunta on päättänyt olla myymättä lupia sivujokien vesialueilleen monimuotoisen lohikannan suojelemiseksi ja vahvistamiseksi.

Yhteystiedot:
Sihteeri: Arvi Hagelin, 016 678 742, 050 5348 147

 

KALASTUS VETSIKON OSAKASKUNNAN YHTEISILLÄ VESIALUEILLA

Vetsikon osakaskunta on päättänyt kokouksessaan 13.05.2006 olla myymättä urheilukalastuslupia vesialueilleen.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja: Reidar Eriksen
Sihteeri: Ilkka Ollila

 

KALASTUS TUNTURIALUEILLA

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua. Erämaa-alueella saa onkia ja pilkkiä ilman lupaa lukuun ottamatta erityisiä hoitovesiä, kuten Nuorgamin Skaidijärveä, jossa voi onkia Utsjoen virkistyskalastusluvalla 1574. Muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä varten 18–64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu ja ostettava asiaankuuluva kalastuslupa.

Virkistyskalastuslupa Utsjoen kalastusalueella 1574

Lupa oikeuttaa kalastamaan Utsjoen kunnan puro-, joki- ja järvivesistä, myös virtaavissa vesissä sekä karttaan numeroiduissa erityisvesissä. Tenojoen lähivesiä nämä luvat eivät kata. Kevon luonnonpuistossa kalastus on kielletty. Lupia myy Utsjoen luontotupa ja Luontokeskus, Siida, Inari. Virkistyskalastusluvat sekä valtion kalastuksenhoitomaksun voi ostaa Internetistä:
www.villipohjola.fi, www.mmm.fi, www.luontoon.fi.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat jokamiehenoikeuksia, joiden harjoittamiseen ei tarvitse lupaa. Onkiminen tarkoittaa kalastamista tavallisella, kelattomalla onkivavalla, jossa on luonnollinen syötti, kuten mato. Onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa sekä vesialueilla, joissa kalastus on kielletty muun määräyksen nojalla (mm. kalastuskuntien erityisvesissä). Viehekalastus. Jos onkimiseen käytetään kelalla varustettua heittovapaa, on suoritettava valtion kalastuksenhoitomaksu. Sen lisäksi viehekalastajan pitää hankkia Metsähallituksen vesille viehekalastuslupa tai kalastusoikeuden haltijan myöntämä lupa.

Lisätietoja: www.villipohjola.fi

 

Lupien myyjät:
 
   
Inari: Luontokeskus, Siida puh. 0205 64 7740
Karigasniemi: Kalastajan Majatalo puh. 040 484 8171
Utsjoki: Utsjoen luontotupa puh. 0205 64 7792
  Tenon Tunturituvat puh. 040 753 3818
Lisätietoja: Luontokeskus, Siida puh. 0205 64 7740

 

ESTÄ GYRODACTYLUS SALARIS -LOHILOINEN

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila on erinomainen. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Desinfiointipisteet sijaitsevat Tenojoen luvanmyyntipisteissä.