UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Moottorikelkkailu

 
METSÄHALLITUKSEN
LUPAKÄYTÄNTÖ UTSJOEN MOOTTORIKELKKAILUUN
 UTSJOEN KUNTALAISET

Kuntalaisen lupa:

Kuntalaiselle (kotikuntalaki 201/1994) myönnetään moottorikelkkailulupa Utsjoen kunnan alueelle. Lupa on ruokakuntakohtainen. Lupa oikeuttaa ajamaan Utsjoen kunnan alueella olevilla valtion mailla, lukuun ottamatta Kevon luonnonpuistoa. Lupa oikeuttaa ajamaan merkityillä moottorikelkkaurilla, sekä luonnonhyödyntämistehtäviin ja muuhun välttämättömään liikkumiseen urien ulkopuolella.

Kevon luonnonpuistoon voidaan järjestyssäännön perusteella myöntää lupia luontaiselinkeinonharjoittajille ja kiinteistön omistajille, sekä kuntalaisille, joilla on tilaan perustuva kalastusoikeus tilan omiin, tai yhteisiin vesialueisiin (ei koske nautintoja).

Maastoliikennelupa haetaan Metsähallituksen palvelupisteistä (Ivalo, Inari), lupa on oman kotikunnan alueelle maksuton.
 ULKOPAIKKAKUNTALAISET

1. Uralupa:
Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla pitää olla uralupa. Uraluvan saa helposti kännykällä, netistä, puhelinpalvelusta tai toimipaikoista. Lupa on joko vuorokausilupa, viikkolupa tai kausilupa (1.10. – 30.9.). Kausilupa on perhekohtainen (perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset).

2. Maastoliikennelupa merkittyjen urien ulkopuolelle:
Maastoliikenneoikeuden omaava voi hakea Metsähallitukselta lupaa seurassaan liikkuvalle henkilölle. Lupa on maksullinen ja se on tarkoitettu lupaa hakevan henkilön sukulaisille, perhetutuille ja ystäville. Lupa myönnetään kertaluontoisena yhteen tapahtumaan.
Kalastustarkoitukseen voidaan myöntää lupa enintään 3:lle Metsähallituksen määrittelemälle moottorikelkkaurien läheisyydessä sijaitseville pilkkijärville. Kiinteistön haltijalle Metsähallitus voi myöntää luvan myös muille enintään 5 km etäisyydellä sijaitseville pilkkijärville.

3. Safarilupa:
Ohjelmapalveluyrittäjät voivat hakea lupaa moottorikelkkasafarien järjestämiseen urien ulkopuolella. Näistä on aina neuvoteltava erikseen puistonjohtajan kanssa. Nämä yrittäjille hakemuksesta myönnettävät safariluvat on tarkoitettu vain lyhyiden kelkka-safarien järjestämiseen, eivätkä ne mahdollista pitkien moottorikelkkasafareiden järjestämistä, esim. Utsjoen ja Karigasniemen välillä. Mikäli moottorikelkkasafareiden järjestämiseen liittyvä reitti on pidempi (muutamia kymmeniä kilometrejä pitkä) ja kyseessä on toistuva käyttö, siitä on lisäksi neuvoteltava sen paliskunnan kanssa, jonka alueella reitti kulkee. Pääsääntöisesti pidemmät moottorikelkkasafarit ohjataan olemassa oleville reiteille ja urille.
 Lisätietoja:

http://www.eraluvat.fi/maastoliikenne

http://www.retkikartta.fi/

http://www.infokartta.fi