UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Historia

Utsjoen kirkonkylän kouluhistoriaa…

Utsjoen ensimmäisessä kiinteässä koulussa koulutettiin katekeettoja vuosina 1743–1781 kirkon mäellä sijainneessa kammissa. Koulun ylläpito osoittautui kuitenkin kalliiksi, ja kun oppilaitakin oli liian vähän, koulu päätettiin lakkauttaa. Utsjoen kirkonkylään perustettiin toistamisen koulu v. 1878, mutta tähänkään kouluun ei ollut riittävästi oppilaita ja kolmen vuoden toiminnan se siirrettiin Outakoskelle. Katekeettojen antamaa ”sisäluku”- opetusta pidettiin riittävänä vielä oppivelvollisuuslain tultua voimaan 1921, eikä koulun perustamisen kanssa pidetty kiirettä.

Monien vaiheiden jälkeen v. 1928 kirkonkylän koulun rakennuspaikaksi valittiin Adjarohtu Utsjoen varresta runsaan kilometrin päästä Tenosta. Paikka on tasainen, tunturista laskevasta purosta sai helposti vettä sekä kiviä rakentamiseen. Koulun rakentamista varten oli jo v. 1927 kaadettu tukit Inarijoen varresta Biergevaarasta, mistä ne uitettiin lauttoina Utsjoen suuhun. Rakennustyöt etenivät ripeästi ja koulu aloitti toimintansa syksyllä 1929 yksiopettajaisena supistettuna alkeiskouluna.

Koulutoiminnan alkaessa v. 1929 kauempaa tulevat oppilaat asutettiin kylän harvalukuisiin taloihin. Nopeasti kuitenkin huomattiin oppilasasuntolan olevan tarpeen, kun oppilaita tuli lisää ja he joutuivat asumaan kirkonkylässä pitkiäkin aikoja. Suuri osa oppilaista tuli myös pitkien matkojen takaa ja he pääsivät käymään kotonaan vain joulun aikana.

Hirsirakenteinen asuntolarakennus valmistui vuonna 1932. Talossa oli makuusalit tytöille ja pojille, asuntolanhoitajan huone ja keittiö.

Asuntolarakennukse alkuperäisessä asussaan (Piirros: Arkkitehtitoimsto Ajantaju, Anita Yli-Suutala, 2007).

Rakennus oli oppilasasuntolana vuoteen 1957 saakka, jolloin valmistui uusi asuntolarakennus ja entinen asuntola muutettiin koulutiloiksi.

 

Koulun aikaa…

Rakennus muutettiin opetustiloiksi vähäisillä muutoksilla. Tyttöjen makuusalista tehtiin luokkahuone kansakoulun 3-4 luokkalaisille ja poikien makuusalista 5-7 luokkalaisten  

luokkahuone, joka toimi samalla myös koulun juhlasalina.

Koulukeskuksen valmistuttua v. 1977 oli jälleen muutosten aika. Molemmat luokkahuoneet jaettiin kahteen osaan ja niissä tiloissa jatkui nyt koulu Utsjoen kirkonkylän ala-asteena. Koulukeskuksen opetustiloissa tehtiin v. 2007 uudelleen järjestelyjä ja ala-asteen opetustilat siirrettiin silloin koulukeskuksen tiloihin. Vanhan koulun aika oli ohi.