UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Hankkeen taustaa

Projekti-idea on lähtenyt paikallisaloitteena Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle (PLL). Aloitteen tekijänä oli Utsjoella toimivia tutkijoita. Aloitteen pohjalta on perustettu työryhmä ja PLL:n hanketyönä tehty 1.11.-31.12.2006 selvitys tiede- ja taidetalon perustamiseen liittyvästä kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista. Selvitystyössä hahmoteltiin toimintamalli tiede- ja taidetalolle sekä selvitettiin eri toimijoiden kiinnostusta taloa ja toimintaa kohtaan. Lisäksi ideoita on tullut yhteistyötahojen haastatteluissa. Hankeraportti liitteenä.

Esille nousseeseen kiinnostukseen ja tarpeeseen pohjautuen Utsjoen kunta toteutti 1.2.-31.12.2007 Tiede- ja taidetalon esiselvityshankkeen (ESR, Lapin lääninhallitus). Tuloksena syntyi rakennushistoriallinen selvitys sekä kunnostussuunnitelma. Hankkeessa käytiin jatkoneuvotteluja mahdollisten toimijatahojen kanssa sekä järjestettiin kyläläisille mm. tulevaisuusverstas Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen laitoksen opiskelijaryhmä toimesta. Siinä kartoitettiin eri käyttäjäryhmien (mm. päiväkodit, koulut, erilaiset sosiaali- ja terveystoimen projektit) tarpeita toiminnallisten taidetuokioiden yhteydessä. Tapahtuma tavoitti 80-90 eri-ikäistä utsjokista.

Utsjoen kunta päätti aloittaa tiede- ja taidetalon käynnistämishankkeen sekä investointihankkeen suunnittelun selvitysvaiheiden tulosten perusteella ja esiselvityshankkeen ohjausryhmän suosituksesta.

<-Takaisin