UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Moottorikelkkailureitti-hanke

  

  

Esiselvitys Karigasniemi – Utsjoki moottorikelkkailureitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjausvaihtoehdoista

Utsjoen kunta on käynnistänyt 15.8.2011 esiselvityshankkeen Karigasniemi – Utsjoki moottorikelkkailureitin tarpeesta, vaikutuksista ja linjausvaihtoehdoista. Lapin liitto on myöntänyt Utsjoen kunnalle Maakunnan kehittämisrahaa hankkeen toteuttamiseksi.


Hankkeen tavoitteena on toteuttaa maakuntakaavan, Paistunturin käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä maastoliikennelain vaatimusten mukaiset selvitykset Karigasniemi – Utsjoki moottorikelkkailureitin tarpeesta, mahdollisista linjausvaihtoehdoista, vaikutuksista poronhoitoon ja luonnonoloihin sekä tehdä reittisuunnitelma.


Hankkeelle on perustettu selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on tukea asiantuntijoiden työtä tuoden paikallisolosuhteiden ja/tai omaan organisaatioonsa liittyvää asiantuntemusta selvitysten tekemiseen. Hankkeessa järjestetään yleisö- ja kuulemistilaisuuksia reittivaihtoehtojen ja arviointien esittelemiseksi, jotta saadaan palautetta selvitystyöryhmälle. Lisäksi pyydetään lausunnot tahoilta, joihin reitin rakentaminen vaikuttaisi.

Selvitykset toteuttaa LVT Lapin Vesitutkimus Oy asiantuntijatyönä.
 

1) Tarveselvitys 

 • Selvitystyön aluksi selvitetään reitin tarpeellisuus. 
 • Tarpeellisuuskartoituksessa huomioidaan matkailun lisäksi paikallisten asukkaiden ja poronhoidon tarpeet.

 

2) Linjausvaihtoehdot 

 • Tehdään Pohjois-Lapin maakuntakaavan kaavaselostuksen vaatimusten mukainen selvitys moottorikelkkailureitin linjausvaihtoehdoista.  Selvitettävät vaihtoehdot ovat:

 • 1. ns. nollavaihtoehto, eli reittiä ei rakenneta lainkaan.
  2. reitti, joka kulkee pääosin Tenoa pitkin
  3. reitti, joka kulkee pääosin tunturiylänköä pitkin.
   

 • Selvityksessä huomioidaan yleistasolla turvallisuustekijät käyttäjän näkökulmasta eri linjausvaihtoehdoille. 
 • Linjausvaihtoehtojen kartoittamisessa tehdään yhteistyötä muiden maankäyttäjien kanssa, kuten paliskunta, Metsähallitus ja yrittäjät. 
 • Linjausvaihtoehtoja selvitettäessä tehdään yhteistyötä myös niiden tokkakuntien kanssa, joiden kautta reittilinjaus kulkisi.

 

3) Vaikutukset poronhoitoon eri linjausvaihtoehdoissa

 • Työn tavoitteena on tehdä arviointi selvityksessä 2 esitettyjen reittilinjausten vaikutuksista porotalouteen ja löytää sellaiset reittivaihtoehdot, joista olisi haitan sijaan hyötyä tai mahdollisimman vähän haittaa poronhoidolle. 
 • Selvitystä hyödynnetään lopullisessa reittisuunnittelussa ja eri osapuolten välisessä yhteistyössä.

 

4) Vaikutukset luonnonoloihin eri linjausvaihtoehdoissa

 • Työn tavoitteena on selvittää selvityksessä 2 esitettyjen reittilinjausten vaikutukset luonnonoloihin ja ympäristöön sekä suunniteltujen reittilinjausten mahdolliset erityiset haittavaikutukset luontoon ja ympäristöön sekä kelkkailijoiden mahdolliset luontoon ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.
 • Selvitystä hyödynnetään lopullisessa reittisuunnittelussa ja eri osapuolten välisessä yhteistyössä.