UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Palautekysely kyläläisille kylämaisemien kehittämisestä

 

 

 

 

Utsjoen kunta on aloittanut Utsjoen kylien komistamiseksi Kylät komeaksi -hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa saamelaiskulttuurin ominaispiirteitä, lisätä maiseman avoimuutta ja monipuolisuutta sekä hoitaa ja säilyttää maisemallisesti, historiallisesti sekä kulttuurisesti arvokkaita kohteita ja maisemakokonaisuuksia.

Kylät komeaksi -hankkeessa tehdään maisemanhoitosuunnitelmat Utsjoen kirkonkylän, Karigasniemen ja Nuorgamin Alakönkään alueille. Maisemanhoitosuunnitelmien tekijäksi on valittu Finnish Consulting Group Oy.

Hankkeessa järjestetään kaksi kylätilaisuutta kyläaluetta kohti. Kyselystä saatavat vastaukset muodostavat pohjan maisemanhoitosuunnittelulle ja suunnitelmassa esille nostettavien tarkempien kohdealueiden aluerajauksille. Näistä käydään keskustelua myös helmikuussa 2012 järjestettävissä kylätilaisuuksissa, joissa ajatukset, mielipiteet ja toivomukset voi osoittaa suoraan maisemanhoitosuunnittelun asiantuntijalle.

Vastaamalla tähän kyselyyn voit tuoda maisemanhoitosuunnittelussa huomioitavaksi omat mielipiteesi ja ajatuksesi kylien komistamisesta. Jos haluat tuoda esille mielipiteitä useammasta kyläalueesta, täytä uusi kysely.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Mitä kylää vastauksesi koskee? *

Varmistus:
Syötä kuvassa näkyvä teksti