UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjoen tiede- ja taidetalohanke

 

 
   

Utsjoen tiede- ja taidetalohanke käsittää kaksi vanhaa koulurakennusta Utsjoen kirkonkylällä. Rakennukset kunnostetaan ja vuokrataan saamelaisen tieteen ja taiteen harrastuksen toimitiloiksi eri käyttäjätahoille.

Tiede- ja taidetalon tavoitteena on, että rakennuksissa toimii useita tahoja, osin yksin, osin yhteistyötä tehden. Tuloksena on monipuolinen kokonaisuus, joka mahdollistaa yhteistyön taiteen ja tutkimuksen sekä eri toimijatahojen välillä. Talo tarjoaa toimintakentän ammattilaisille ja harrastajille, sekä käyntikohteen niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.

Pohjoispuolen rakennus valmistui vuonna 1929, ja siinä oli alun perin koulun lisäksi opettajan kolmen huoneen asunto, huoneistoala 207 m². Eteläinen rakennus tehtiin alun perin asuntolaksi, se valmistui vuonna 1932, huoneistoalaa siinä on 222m². Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi - hankkeessa tehdyn rakennuskannan inventoinnin aikana rakennukset on todettu maakunnallisesti merkittäviksi rakennuskohteiksi.

Tiede- ja taidetalon kunnostushankkeeseen on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntänyt 72.078 euroa EAKR-varoja. Hankkeen aikana kunnostetaan ulkopuolelta molemmat koulurakennukset jolloin rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilymään. Kunnostushankkeen kokonaisbudjetti on 102.960, josta kunnan omarahoitusosuus 30.882 euroa.

Utsjoen tiede- ja taidetalon käynnistämishankkeeseen on Lapin liitto myöntänyt 192.760 euroa Euroopan unionin aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Käynnistämishankkeen keskeisinä toimenpiteinä on kunnostaa sisäpuolelta eteläinen koulurakennus toimitilaksi tiede- ja taidetoimijoille sekä kehittää tiloihin sijoittuvien toimijoiden yhteistyötä ja paikalliseen kulttuuriin perustuvaa yhdistys- ja yritystoimintaa. Käynnistämishankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 241.000 euroa josta kunnan osuus 48.240. Pohjoisen koulurakennuksen sisäpuoliset kunnostustyöt rahoittaa Utsjoen kunta.

Hankkeen taustaa ja tehdyt selvitykset löydät täältä.