UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Maistraatti

 

Tietopalvelu
 
- Yksittäinen tietopalvelu
Yksittäistä tietopalvelua koskeva tilauslomake voidaan jättää yhteispalvelupisteeseen, josta virkailija toimittaa tilauksen maistraattiin käsiteltäväksi.

Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palvelut

- Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
- Pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta

Yhteispalvelupiste ottaa lomakkeen vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle maistraatille.
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät osoitteesta: www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet.

Huom!
Ulkomaalaisten avioliiton ja parisuhteen esteiden tutkintaa ei voida laittaa vireille yhteispalvelupisteessä.

Henkilöoikeudelliset palvelut

Seuraavat lomakkeet voidaan jättää yhteispalvelupisteeseen, josta virkailija toimittaa sen edelleen toimivaltaiseen Maistraattiin:
- lapsen rekisteröinti-ilmoitus (lomaketta ei pidetä saatavilla, vaan se menee automaattisesti jokaisen syntyneen lapsen äidille).
- äidinkielitiedon korjaaminen
- ilmoitus asiointikielestä väestötietojärjestelmään
- ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään
- ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta mahdollisesti tarvittavine suostumuksineen
- omien tietojen tarkastusta koskeva pyyntö
- tietojenluovutusta koskevien kieltojen rekisteröinti
- nimiasiat:  nimenmuutosilmoitus, nimenmuutoshakemus
- muuttoilmoitukset: www.posti.fi/muuttoilmoitus (Ei maahanmuuttoilmoitukset, jotka edellyttävät aina henkilökohtaisen käynnin Maistraatissa)

Lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.maistraatti.fi/lomakkeet.

Perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

- Avio-oikeuden poistaminen (avioehtosopimuksen rekisteröinti tai avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti)
- Osituskirjan rekisteröinti
- Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen
- Lahjailmoitusten rekisteröinti
- Avopuolisoiden omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asia-kirjan rekisteröinti
- Perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen

Hakemus ja alkuperäinen sopimus ja jäljennös siitä voidaan jättää yhteispalvelupisteeseen edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle maistraatille. Hakemuslomakkeet ja ohjeistus: www.maistraatti.fi.

Yhteisöoikeudelliset palvelut

- Kaupparekisteriasioissa yhteispalveluvirkailija ottaa vastaan ilmoituksen ja neuvoo asiakasta lomakkeiden täyttämisessä ja käsittelymaksuissa. Yhteispalveluvirkailija lähettää ilmoituksen täytettynä ja maksukuitti liitettynä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ohjeet käsittelymaksuista, maksutavoista ja lomakkeiden täyttämisestä löytyvät osoitteesta: www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html. Lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.ytj.fi.

- Yhdistysrekisteriasioissa yhteispalveluvirkailija ottaa vastaan ilmoituksen ja neuvoo asiakasta lomakkeiden täyttämisessä ja käsittelymaksuissa. Yhteispalveluvirkailija lähettää ilmoituksen täytettynä ja maksukuitti liitettynä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ohjeet käsittelymaksuista, maksutavoista ja lomakkeiden täyttämisestä sekä lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.

Huom! Asiakas voi tehdä ilmoitukset myös sähköisesti. Asia tulee vireille, kun ilmiotus on saapunut Patentti- ja rekisterihallitukseen.
 

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

- Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja peruuttaminen
- Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti
- Hakemus edunvalvojan määräämiseksi/Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja mahdolliset liitteet.
- Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi
- Hakemus edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta tai tehtävästä luopumisesta
- Holhousoikeudellinen lupahakemus
- Vuosi- ja päätöstilin sekä omaisuusluettelon toimittaminen

Yhteispalvelupiste ottaa hakemukset vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle maistraatille.
Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät osoitteesta: www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet

Kuluttajaneuvontapalvelut

Ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.
- valtakunnallinen neuvontapuhelin: 029 505 3050
- ohjeistus löytyy osoitteesta: www.kkv.fi/kuluttaneuvonta

Huom!
Saamenkielinen kuluttajaneuvonta keskiviikkoisin klo. 9–11: 040 746 1925
Saamenkielinen ohjeistus löytyy osoitteesta: http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Samigiella/

Muu maistraattitieto

www.maistraatti.fi


Huom!
 
- venerekisteri-ilmoitus on siirtynyt 1.8.2014 Trafille. Katso www.trafi.fi/venerekisteri