UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Karigasniemen koulun järjestyssäännöt

 

Koulu on opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden työpaikka. Kaikilla tulee olla oikeus rauhalliseen ja viihtyisään työpaikkaan. Huono ilmapiiri häiritsee ja alentaa oppimistuloksia. Kaikki ovat vastuussa työrauhasta.

 1. En vie oppitunneille päällysvaatteita, tai pidä lakkia tai muita päähineitä sisätiloissa.

  Älä jätä rahaa tai muita tavaroita taskuihin. Koulu ei vastaa niistä.

 2. Pidän kännykän suljettuna oppituntien aikana. Kamerapuhelimilla tai vastaavilla laitteilla ei saa ottaa kuvia eikä äänittää.

 3. En syö oppitunnilla purukumia, enkä tuo karkkia enkä virvoitusjuomia kouluun.

 4. Käyttäytyminen luokassa

- opettaja päättää tarvittaessa oppilaiden istumajärjestyksen luokassa

- pyydetään puheenvuoroa viittaamalla

- lunttaaminen on kielletty

 1. Oppilaat poistuvat luokasta heti oppitunnin jälkeen

- tuntia pitänyt opettaja huolehtii oppilaat ulos

- pakkasraja on –20 astetta

- pakkaspäivänä oppilaat ovat omissa luokissa

 1. Opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita noudatetaan kaikissa tilanteissa.

 2. En tuo kouluun mukanani luvattomia, sopimattomia tai vaarallisia esineitä esim. savukkeita, päihteitä, piristeitä tms.

 3. En poistu ilman lupaa koulun alueelta koulupäivän aikana.

 4. Välitunnilla

- lumipallojen heittely on kielletty

- vaaralliset leikit (kukkulan kuningas ja pukkitappelu) on kielletty

- talvella jääkiekkokaukaloon mennään luistimet jalassa ja kypärä päässä

- jääkiekon pelaaminen on kielletty

 1. En särje tai töhri koulun luokkatiloja, kalustoa tai muita tavaroita. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitan viipymättä jollekin opettajalle.

 2. Huolehdin saamistani oppikirjoista ja muista oppimateriaaleista.

 3. Toisten oppilaiden kiusaaminen ja kaikenlainen väkivalta sekä huono kielenkäyttö on kielletty.

 4. Facebookia ja vastaavia ohjelmia ei käytetä kouluaikana.

 5. Jos olen pois, huoltaja ilmoittaa välittömästi siitä.

 6. Osallistun ruokailuun joka päivä.

 7. Kellaritiloissa oleskelu on kielletty.

 8. Noudatan hyviä tapoja ja aikuisten antamia ohjeita kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa: juhlissa, retkillä ja edustustilaisuuksissa.

 9. Koulun päättyessä poistun koulun alueelta.


Päivittäisen työskentelyn periaatteet ja sopimukset

 1. Koulu alkaa pyhien jälkeen klo 9.55, muina päivinä klo 8.55 lyhyellä aamunavauksella. Perjantaisin koko koulun yhteinen aamunavaus.
 2. Välitunneilla ollaan ulkona.
 3. Fyysisestä ja henkisestä väkivallasta rangaistaan aina.
 4. Käytävissä ja muissa koulun tiloissa tulee olla rauhallista. Käytävillä makaaminen tai sählyn pelaaminen on kielletty.
 5. Ruokailtaessa noudatetaan siisteyttä. Aterian jälkeen ruokailuvälineet viedään niille tarkoitettuihin paikkoihin.
 6. Liikuntatunneilla pukeudutaan liikuntatuntien vaatimusten mukaisesti.
 7. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on oppituntien ajan oltava suljettuna. Tarvittaessa opettaja takavarikoi kännykän ja se palautetaan vain huoltajalle.
 8. Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.
 9. Oppitunneille on tultava heti kellon soitua. Myöhästymisestä tulee merkintä poissaolovihkoon. Oppilas tekee tehtävät seuraavaksi tunniksi kotona tai koulun jälkeen opettajan päätöksen mukaan.
 10. Oppilaan tulee huolehtia kotitehtävistään säännöllisesti. Kolmen laiminlyönnin jälkeen opettaja ilmoittaa asiasta huoltajalle.
 11. Koulukirjat ja muut opiskelutarvikkeet annetaan oppilaille käyttöön lukuvuodeksi. Oppilaat kuittaavat kirjat saaduiksi ja palauttavat ne lukuvuoden lopussa.
 12. Keskiviikkoisin 7.-9. luokkien oppilaille tarjotaan välipala klo 14.00.


Poissaolot

 1. Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon tulee pyytää kirjallinen lupa etukäteen ja esittää selvitys miten oppilaan opetus on tarkoitus järjestää poissaolon aikana.
 2. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää luokanvalvoja/opettaja , muutoin apulaisjohtaja.
 3. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan poissaolosta luokanvalvojalle/opettajalle.
 4. Jos oppilaalla on viikoittain luvattomia poissaoloja, luokanvalvojan/opettajan on otettava yhteys huoltajiin ja tehtävä ilmoitus oppilashuoltoryhmälle sekä teetettävä koulutehtävät heti kouluun tultua tai koulun jälkeen.
 5. Sairaspoissaolojen takia voidaan tarvittaessa antaa tukiopetusta


Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä , psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.
Oppilashuolto kuuluu kaikilla kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.
Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisjohtaja, kouluterveydenhoitaja ja opinnonohjaaja. Ryhmän toimintaan osallistuvat tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan koululääkäri, rehtori, sosiaalisihteeri, luokanvalvoja tai muu opettaja. Tarvittaessa ryhmä kutsuu kokouksiinsa oppilaan ja hänen huoltajansa.
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kerran lukuvuodessa.

Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa koululla torstaisin.

Koulukuljetus on niillä oppilailla, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.

 

Työrauhan ylläpitäminen / seuraamukset

 

 1. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Kolmesta laiminlyönnistä seuraa ilmoitus huoltajille.
 2. Koulun tulee kirjata kaikki häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta annetut rangaistukset ja kuultava näissä asioissa sekä oppilasta että huoltajaa.
 3. Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa perusopetuslain ja –asetuksen mukaisesti seuraavilla tavoilla

a) Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokasta tai muusta tilasta, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin tai tilaisuuden jäljellä olevaksi ajaksi.

b) Opettaja voi määrätä kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan työpäivän päätyttyä enintään tunnin ajaksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviä.

c) Opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon.

d) Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.

e) Apulaisjohtaja voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi.

f) Sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan enintään kolmeksi kuukaudeksi.

 

Olemme yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa pohtineet näitä asioita ja olemme samaa mieltä siitä, että säännöt auttavat sinua, minua, meitä kaikkia viihtymään koulussa ja haluamme noudattaa niitä.

Muista joka päivä tervehtiä, kiittää ja pyytää tarvittaessa anteeksi!