UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Karigasniemen koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2016 - 2017 Karigasniemen koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

3

1

2

1

0

1

2

2

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

 

14

10

4

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

2

1

1

3

0

3

4

2

2

3

1

2

8

4

4

7

4

3

2

2

0

3

2

1

1

1

0

2

2

0

 

35

19

16

Yhteensä 5 4 6 6 8 7 5 3 3 2   49

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 87 vh

Saamenkielinen yleisopetus yht. 174,5 vh

Erityisopetus 24 vh

 

 

  

Lukuvuonna 2016-2017 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Tavoitteena on, että oppilas oppii osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja oppii ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä. Osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi.

 

Saamelaisuus, saamelaiskulttuuri ja saamen kielen opetus

Saamelaisoppilaiden opetuksessa otetaan huomioon, että saamelaiset ovat alkuperäiskansa jolla on oma kieli ja kulttuuri. Saamelaisten luontosuhde, perinteiset elinkeinot ja saamelaisyhteisö muodostavat oman kielen ja kulttuurin ytimen, jota perusopetus tukee. Suuremmalle osalle oppilaista saamen kieli on äidinkieli ja opetuskieli, osalle kieltä opetetaan valinnaisena A2-kielenä. Saamenkielisten oppilaiden opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea kasvua aktiiviseen kaksikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Saamenkielisessä opetuksessa kaikki oppiaineet tukevat oppilaan äidinkielen taitojen kehittymistä. Opetuksen resurssina käytetään lähiympäristöä, sukuyhteisöä ja saamenkielistä mediaa. Koulumme oppilaat osallistuvat erilaisiin saamelaistapahtumiin ja saamelaistaiteilijat vierailevat vuosittain koulussamme. Helmikuussa koulussa on saamelainen teemaviikko. Työsuunnitelmaan on merkitty *:llä ne tapahtumat, jotka normaalin koulutyön lisäksi tukevat oppilaiden saamelaisuutta, kulttuuria ja kieltä.

 

 


Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Koulun yhteiset tapahtumat:

Syksy 2015

Teatterit ja konsertit

* Ijahis Idja Inarissa 17.8.2012

Koululaisjumalanpalvelus ja koulutulokkaiden siunaaminen Karigasniemen kappelissa

Kodin ja koulun päivä

Syysloma 19.-23.10.2015

Kauneimmat joululaulut kappelilla

Joulujuhla

 

Kevät 2016

* Skabmagovat

* Saamelainen teemaviikko

* Saamelaisten kansallispäivä 6.2.2016

* Taidetapahtuma

Kevätretki Ailikkaalle

Teatterit ja konsertit

Kevätjuhla 4.6.2016

 

TET 

7.lk 4.3.2016 1pv

8.lk 29.2.-4.3.2016

9.lk 26.-30.10.2015 ja 29.2.-4.3.2016


Luokkakohtaiset tapahtumat ja retket. Kukin opettaja vastaa oman luokkansa tapahtumien ja retkien organisoinnista ja toteutuksesta.

 

Syksy 2015 Suomenkieliset luokat:

Alakoulu:

Su 0-2.lk

*Poroerotusretki

 

Su 5.lk

* Ijahis Idja 14.8.2015

Päiväretki Mustakoskelle 17.8.2015

* Päivä poroaidalla - tutustuminen erotuksiin

 

Yläkoulu:

Retki Luomusjärvelle 25.-27.8.2015

* Poroerotuskoulu

Liikunnallinen yökoulu Utsjoella

Taksvärkkipäivä eläintenviikolla pe 9.10.2015 Suomen eläinsuojeluyhdistys

 

Saamenkieliset luokat:

Alakoulu:

0.-1.luokat

* Erotuksissa käynti

* Isovanhempienpäivä 15.10.2015

 

2.lk

Leirikoulu Sparasulkoskella

Päiväretket ja matkat koulun lähialueelle

* Poroerotus

Matka Luomusjärvelle

Retki navettaan ja lampolaan

Uintiretki

Yökoulu

 

3.lk

Yöretki Sparasulkoskelle 18.-19.8.2015

Päiväretki Mustakoskelle 27.8.2015

Nälkäpäiväkeräys 17.-19.9.2015

Liikennekasvatusviikko

Leirikoulu Luomusjärvellä

* Isovanhempien päivä

* Poroerotukset

 

4.lk

* Ijahis Idja Inarissa 14.8.2015

Kalastuspäivä Mustakoskelle 19.8.2015

Leirikoulu Luomusjärvelle 25.-26.8.2015

Liikennekasvatusviikko

Luonto- ja pyöräretket lähimaastoon

Tutustumisretket navettaan, lammastalouteen, hevostilaan

 

5.-6.lk

Pyöräilyretki Luomusjärvelle

* Päivä poroaidalla - tutustuminen erotuksiin

 

Kevät 2016 Suomenkieliset luokat:

Alakoulu:

0.-2.lk

Pilkkipäivä

Uintireissu Lakselviin tai Saariselälle

 

5.lk

Retki Norman puolelle tutustumaan Husky-koirien hoitoon ja elämään

Pilkkiretki

 

Yläkoulu:

Pilkkireissu

Oppilaskunnan disco

* Verkostusreissu

 

Suomenkieliset luokat:

Alakoulu:

0.-1.lk

* Saamelaiset käsityöt - teema

Vierailu maatilalle

 

2.lk

Retki Husky-tarhaan + ajelua

Pilkkiretki

* Porojen ruokinta tunturiin

Uintiretki

 

3.lk

* Skábmagovat

Pilkkiretki

* Taidetapahtuma

 

4.lk

* Poroerotus

Pilkkipäivä

* Skábmagovat 2016

Vasatokka

* Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2016

 

Sa 5.-6.lk

3 lasketteluretkeä Karasjoelle

Pilkkiretki Pyhäjärvelle

* Retki Siida-museoon ja Saariselälle

 

Koulutyön yleinen järjestäminen: kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.

 

Kodin ja koulun yhteistyö:

- luokkakohtaiset vanhempaiillat ja -vartit: 2-3 krt/lukukausi

- koulun yhteiset vanhempainillat

- koteihin lähetettävät tiedotteet, luokkakohtaiset tiedotteet

- puhelinyhteydenotot

- kotimuistutukset

- vanhemmat voivat tulla mukaan koulun tapahtumiin sekä seuraamaan opetusta erikseen sovittuna aikana

- WILMA

 

Oppilashuollon suunnitelma:

- yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa lukukaudessa

- yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan

- kouluterveydenhoitajan säännölliset vastaanotot koululla

- lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla

- puheterapeutti käy tarvittaessa

- koulupsykologi

- koulukuraattori

 

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet:

Toiminnallinen opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen aktiivisuutta, osallistumista, kokemuksellisuutta ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Toiminnalliset opetusmenetelmät voivat olla esimerkiksi ryhmätöitä, väittelyitä, leikkejä, projektitöitä, draamaa, roolileikkejä, tutkimustehtäviä tai yhteistoiminnallista oppimista. Ne on todettu tehokkaiksi oppimismenetelmiksi, koska niiden avulla oppilas osallistuu oppimiprosessiin aktiivisesti. Toiminnallisissa tehtävissä oppilaat keskustelevat paljon ja joutuvat harjoittelemaan toisten huomioon ottamista, ristiriitojen ratkaisemista, joustamista, toisten kuuntelemista ja argumenttiensa perustelemista. Sisältöjä pohtiessaan he harjoittelevat samalla monia sosiaalisia taitoja.

Arviointisuunnitelma:

- Arvoidaan koulukohtaisen kehittämistavoitteen toteutumista lukuvuoden päättyessä

 

Kuljetusjärjestelyt

Koululaiskuljetuksesta vastaavat:

Arto Pohjanrinne

Tom Erik Rasmus