UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Karigasniemen koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2017 - 2018 Karigasniemen koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

0

0

0

2

2

0

0

0

0

3

2

1

3

2

1

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

2

1

1

 

13

10

3

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

1

1

0

2

1

1

3

0

3

4

2

2

3

1

2

8

4

4

7

4

3

2

2

0

3

2

1

1

1

0

 

34

18

16

Yhteensä 1 4 3 7 6 8 7 5 3 3   47

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 84 vh

Saamenkielinen yleisopetus yht. 202 vh

Osa-aikainen erityisopetus 6 vh

 

 

  

Lukuvuonna 2017-2018 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:

Suomi/Sápmi 100-teema

Koko koulu järjestää yhteisen juhlan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Oppimiskokonaisuus toteutetaan lähtökohtaisesti oppiainerajat ylittävänä projektina niin, että jokainen oppiaine tulee esille vähintään kerran teeman aikana. Oppilaat vastuutetaan ja aktivoidaan hankkimaan tietoa ja käsittelemään sitä. Teemassa käytetään mahdollisimman paljon toiminnallisia työtapoja. Tässä oppimiskokonaisuudessa painottuvat seuraavat  laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:

- kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- ajattelu ja oppimaan oppiminen

- monilukutaito

- tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 

Koko koulun yhteisinä aiheina mm.

- yhteislaulua (Sata laulua Suomesta, joikuja)

- perinneleikit

- perinneruokapäivä toteutetaan yhdessä koulun keittäjän kanssa

- letkajenkka

- koululle kutsutaan vierailijoita (mm. entisiä opettajia, terveydenhoitajia)

- 1960-1990 -luvun musiikkia, yläkoululaiset

- Crazy day -päivä

- villasukat vuonna 2017 syntyneille

 

 

 

 


Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Koulun yhteiset tapahtumat:

Syksy 2017

Kalastusretki Mustallekoskelle 16.8.2017

Ijahis Idja Inarissa 18.8.2017

Koulutulokkaiden siunaaminen 21.8.2017

Koulurauhan julistus 24.8.2017

Taksvärkki 8.9.2017 yläkoulu

Liikenneturvallisuusviikko 11.-15.9.2017

Nälkäpäiväkeräys 14.-15.9.2017

Kodin ja koulun päivä 29.9.2017

Eläintenviikko 4.-10.10.2017

Poroerotukset

Joulujuhla 17.12.2017

 

Kevät 2018

Skabmagovat 25.1.2018

Saamelaisten kansallispäivä 6.2.2018

Museovierailu Karasjoelle

Taidetapahtuma Sodankylässä

Pilkki/laskettelupäivä Kiirastorstaina

Koulun yhteinen retki Leville

Kevätjuhla 2.6.2018

 

TET 

6.lk 2.3.2018

7.lk 2.3.2018 

8.lk 26.2.-2.3.2018

9.lk 23.-27.10.2017 ja 26.2.-2.3.2018


Luokkakohtaiset tapahtumat ja retket. Kukin opettaja vastaa oman luokkansa tapahtumien ja retkien organisoinnista ja toteutuksesta.

 

Su 1, 3-4.lk

- retket lähimaastoon

 

Sa 0-2.lk, 6.lk

- tulistelu/laskettelu/pilkkipäivä

 

Sa 3-4.lk retket

- patiointi Mätivaaraan

 

Sa 5.lk

- uinti- ja elokuvamatka Utsjoelle (Sameblod)

- yöreissu Luomusjärvelle kevättalvella

 

Yläkoulu

- tutustuminen Karasjoella museoon, Sámediggiin, Nrk:n

- liikuntapäivä

- tutustuminen oppilaitoksiin: Karasjok videregående skole, Ivalon lukio

 

 

 

 

Koulutyön yleinen järjestäminen: kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tarkoituksena on tukea kodin kasvatustyötä ja huolehtia yhdessä oppilaan koulunkäynnistä. Yhteistyöllä voidaan lisätä oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäistä koulukiusaamista ja muita ongelmia. Ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on aina huoltajilla.

 

Karigasniemen koulussa kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ovat mm.

- vanhempainillat

- kehittämis- ja arviointikeskustelut

- opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (tapaamiset, puhelinkeskustelu, viestit)

- teema- ja tapahtumapäivät

- vanhempainyhdistystoiminta

- juhlat

 

Lapsen ja nuoren arjessa tärkeitä seikkoja ovat:

- säännöllinen elämänrytmi

- läksyjen teon valvominen

- aikuisen kiinnostus koulutyötä kohtaan

- turvallinen ja kannustava kasvuympäristö

- rajojen ja sääntöjen asettaminen

 

Oppilashuollon suunnitelma:

- yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa lukukaudessa

- yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan

- kouluterveydenhoitajan säännölliset vastaanotot koululla

- lääkärintarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla

- puheterapeutti käy tarvittaessa

- koulupsykologi

- koulukuraattori

 

 

Kuljetusjärjestelyt

Koululaiskuljetuksesta vastaavat:

Arto Pohjanrinne

Tom Erik Rasmus