UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Karigasniemen koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2018 - 2019 Karigasniemen koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

3

2

1

0

 

 

3

3

 

0

 

 

3

3

 

5

3

2

0

 

 

0

 

 

3

 


 

 

 

17

14

3

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

2

 

1

1

 

2

1

1

3

 

4

2

2

3

1

2

8

4

4

8

5

3

2

2

 

3

2

1

 

36

18

18

Yhteensä 5 1 5 3 7 8 8 8 5 3   53

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 103,5 vh

Saamenkielinen yleisopetus yht. 173 vh

Erityisopetus 24 vh

Valmistava opetus 4 vh

 

 

  

Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Koulun yhteiset tapahtumat:

Syksy 2018

- Liikuntapäivä 14.8.2018
- Kalastusretki Mustallekoskelle 15.8.2018
- Ijahis Idja Inarissa 17.8.2018
- Koulutulokkaiden siunaaminen 24.8.2018
- Liikenneviikko 10.-14.9.2018
- Nälkäpäiväkeräys 20.-21.9.2018
- Kodin ja koulun päivä 28.9.2018
- Eläintenviikko 4.-10.10.2018
- Avaruus yhdistää maailmamme, Ursa, 5.10.2018
- Itsenäisyyspäivän huomioiminen
- Konsertti 10.12.2018
- Joulujuhla 21.12.2018

 

Kevät 2019

- Skabmagovat 25.1.2019
- Saamelaisten kansallispäivän juhla 6.2.2019
- Vappujuhla 30.4.2019
- Ysien päivä viimeisellä viikolla
- Kevätjuhla 1.6.2019

 

TET yläkoulu

7.lk 15.-17.10.2018
8.-9.lk 22.-26.10.2018 ja 20.-24.5.2019
 


Retket ja koulun ulkopuolinen opetus

Sa 0.-2.lk 

- poroerotus
- keväällä Ailiggaalle
- luontopolku
- pilkkireissu
- Luomusjärvi

 

Sa 3-4.lk ja 5.-6.lk

- poroerotus
- pilkkireissu
- Skabmagovat
- Saamelaisnuorten taidetapahtuma
- Ivalon koulun 3.lk vierailu
 

Su 0.-5.lk

- luontopolku
- pilkkireissu
- poroerotus

 

Yläkoulu

- Yrittäjyyspäivä Utsjoella 4.9.2018
- Taksvärkkikahvila 7.9.2018
- Yläkoulun monialaiseen oppimiskokonaisuuteen liittyvä yökoulu 12.-13.10.2018
- Minulla on juuret, sinulla on juuret, meillä kaikilla on juuret -konsertti ja museovierailu Inarin Siidassa 29.10.2018 (8.lk      Taidetestaajat)
- Avoimien ovien päivä Saakissa 8.-9.lk
- Tanssiteatteri Hurjaruuth: Talvisirkus Rakkaus Helsingissä 21.11.2018 (8.lk Taidetestaajat)
- Koko koulun pilkkipäivä kiirastorstaina
 
 
MM-ryhmän retket
 
- Marjastusreissu
- Yöretki Luomusjärvelle 14.-15.9.2018
- Vierailu hevostallille
- Yksi yöretki ja yksi päiväretki poroaidalle talvella 2018
- Reissu poroaidalle kevätlukukauden 2019 aikana
- Kaksi pilkki- ja/tai heinänheittoretkeä kevään 2019 aikana

 

 

 

Koulutyön yleinen järjestäminen: kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tarkoituksena on tukea kodin kasvatustyötä ja huolehtia yhdessä oppilaan koulunkäynnistä. Yhteistyöllä voidaan lisätä oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäistä koulukiusaamista ja muita ongelmia. Ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on aina huoltajilla.

 

Karigasniemen koulussa kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ovat mm.

- vanhempainillat
- kehittämis- ja arviointikeskustelut
- opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (tapaamiset, puhelinkeskustelu, viestit)
- teema- ja tapahtumapäivät
- juhlat

 

Lapsen ja nuoren arjessa tärkeitä seikkoja ovat:

- säännöllinen elämänrytmi
- läksyjen teon valvominen
- aikuisen kiinnostus koulutyötä kohtaan
- turvallinen ja kannustava kasvuympäristö
- rajojen ja sääntöjen asettaminen

 

KIRJOITUSTAITOPROJEKTI

Koulun, Utsjoen kunnan ja Uumajan yliopiston tutkija Hanna Outakosken yhteinen saamen kielen kirjoitustaitoa tutkiva ja tukeva projekti on käynnissä koko lukuvuoden 2018-2019 ajan.  Syksyllä Outakoski on mukana tunneilla apuopettajana ja tutkii samalla kirjoituksen diskursseja saamenkielisessä luokkahuoneessa. Keväällä 2019 on tarkoitus johtaa kirjoitusta tukevia toimia koululla. 

 

Kuljetusjärjestelyt

Koululaiskuljetuksesta vastaavat:

Arto Pohjanrinne

Tom Erik Rasmus