UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Nisulammen sauna

 


NISULAMMEN TYNNYRISAUNAN KÄYTTÖOHJE 

Nisulammen varaussauna on tarkoitettu kuntalaisten käyttöön. Hinta 10 euroa/2h, maksu suoritetaan uimahallin kassalle uimahallin aukioloaikoina. Ranta ja pukuhuone (kesäisin) ja nuotiokatos ovat yleisessä käytössä, eli niitä ei voi varata yksityiskäyttöön. Ranta on valvomaton, joten älä päästä lapsia ja uimataidottomia yksin veteen – vesi syvenee äkkiä.

Varaa sauna kirjoittamalla nimesi, puhelinnumerosi, varauksen päivämäärä ja kellonaika postilaatikossa muovitaskussa olevaan vihkoon, sekä ilmoita varauksesi vapaa-aikasihteerille ja/tai uimahallin kassalle aukioloaikoina (0400 319 852 / 040 1810 262). Vapaa-aikasihteeriltä tai uimahallilta saat koodin, jolla saat saunan avaimen Masterlock-avainkotelosta. Muista palauttaa avain koteloon. Allekirjoituksellasi sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä, ja olet maksuvastuussa varauksestasi.

Saunan lämmitys: täytä vesisäiliö aina ennen lämmityksen aloittamista, ja muista tyhjentää käyttösi jälkeen kun pesässä ei ole enää tulta. Puita löytyy yleensä puuvarastosta pukuhuoneen takaa, mutta vilkkaimpina käyttökausina puut saattavat välillä loppua, jolloin saunan lämmitykseen on käytettävä omia polttopuita. Älä jätä saunaa valvomatta lämmityksen aikana, ja älä päästä saunaa ylikuumenemaan. Varo kuumaa kiuasta.

Saunomisen jälkeen muista tyhjentää vesisäiliöt, huuhtele lauteet ja lattia, ja lakaise pukuhuoneen ja terassin penkit ja lattia. Jätä sauna siistiksi seuraavaa saunojaa varten.

Avantoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin satunnaisesti talvikausina, joten avanto ei välttämättä aina ole auki. Avantoa voit käyttää lapioimalla lumet pois kannen ympäriltä, avaa kansi vetämällä remmeistä ja poista mahdollinen ohut jää avantoaukosta. Kun olet valmis, laske kansi takaisin avantoaukon päälle ja lapioi lunta reunoille, jottei avanto pääsisi jäätymään.
 

 

 

NISOJÁVRRI FÁRPALSÁVNNI GEAVAHANRÁVVAGAT

Nisojávrri várrensávdni lea oaivvilduvvon gieldda ássiid geavahussii. Haddi lea 10 €/ 2h, mávssu máksit vuojadanhállii dalle go vuojadanhálla lea rabas. Gáddi ja gárvodanlatnja (geassit) ja dolastallansadji leat rabas geavahusas, iige daid sáhte várret priváhta geavahussii. Gáddis ii leat oktage gohcimen, nu ahte ále luoitte mánáid álege dakkáriid, geat eai máhte vuojadit okto čáhcái - čáhci čiekŋu jođánit.

Várre sávnni nu, ahte čálát namat, telefonnummirat, várrema beaivemeari ja tiibmaáiggi gihppagii, mii lea plastitlubmas.
Almmut várrema maiddái ásto-áigečállii ja/dahje vuojadanhállii dallego dat lea rabas (0400 319 852 / 040 1810 262). Ásto-áigečállis dahje vuojadanhállas oaččot koda, mainna fitnet sávnni čoavdaga čoavddakássas, mii lea gitta sávnni seainnis. Vuolláičállosiinat čatnasat čuovvut dáid njuolggadusaid, ja leat geatnegahtton máksit várremat ovddas.

Sávnni liggen: deavdde čáhcelihti alo ovdalgo álggahat ligget givgása, ja muite gurret dan alo geavahusa maŋŋá go dolla ii leat šat buollimen. Muorat gávdnojit dávjá muorravisttis gárvodanlanja maŋábealde, muhto muhtumin go leat olu sávnnodeaddjit, de muorat sáhttet nohkat ja liggemii ferte geavahit iežas muoraid. Ále guođe sávnni čuovokeahttá liggema áigge, álege divtte dan liiggás liegganit. Várut bahkka givgása.

Sávnnodeami maŋŋá muite gurret čáhcelihtiid, doidit čohkkánsajiid ja láhtti. Kuste gárvodanlanja láhtti ja terássa beaŋkkaid ja láhtti. Guođe sávnni čorgadin čuovvovaš sávnnodeaddji várás.

Vuojadanrutni doallat rabasin eaktodáhtolaš fámuiguin duollet dálle dálvit, nu ahte dat ii alo leat rabas. Rutni sáhttá geavahit nu, ahte goaivu muohttaga eret lohki alde, rahpá lohki báttiin geasedettiin ja váldde jieŋa eret rudneráiggis. Go leat geargan, luoitte lohki ruovttoluotta rutni ala ja goaivvo muohttaga lohki ravddaide, amas dat jiekŋut čađat.