UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Nuorgamin koulun järjestyssäännöt

 

Käyttäytyminen
· Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti.
· Olen rehellinen.
· Käytän asiallista kieltä.

Vastuu
· Noudatan ohjeita, sopimuksia ja lakeja.
· Suojelen yhteistä omaisuutta sekä ympäristöä.
· Autan muita tarvittaessa.

Turvallisuus
· Kunnioitan toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.
· En kiusaa ketään.
· Noudatan liikennesääntöjä.

Opiskelu
· Opiskelen parhaani yrittäen.
· Annan työrauhan.
· Huolehdin omista tavaroistani.

Terveet elämäntavat
· Syön terveellisesti ja riittävästi.
· Kieltäydyn tupakasta ja muista päihteistä.
· Pukeudun asiallisesti.

Seuraamukset näiden sääntöjen noudattamisesta:
· Saat kavereita ja sinuun luotetaan.
· Oppiminen onnistuu.
· Pärjäät elämässä.

 

Ojentaminen ja kurinpito

Perusopetuslaki 35§:

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Koulun oikeus kurinpitoon ja ojentamiseen ulottuu koulunkäyntiin ja siihen liittyviin olosuhteisiin. Tämä rajoittaa sekä alueellisesti että ajallisesti koulun toimivaltaa. Jommankumman yhteyden (1. tai 2.) on toteuduttava, jotta koulu voisi käyttää kurinpito- tai ojentamisoikeuttaan.

1. Alueellinen yhteys koulunkäyntiin (kouluaikana)

- Koulun alue, koulutontti
- Oppilaiden koulukuljetusten odottamiseen varatut tilat ja liikennevälineet
- Majoitus, asuntola


2. Ajallinen yhteys koulunkäyntiin

- Välitunnit, vaikka oppilas poistuisikin koulun alueelta
- Koulumatkat
- Oppilaskerhot
- Oppilaiden vapaa harrastustoiminta silloin, kun se on kiinteässä yhteydessä kouluun tai ainakin tapahtuu koulun tiloissa.

 

Kurinpito- ja ojentamistoimet on määritelty perusopetuslain 36§:ssä .

Muita kuin laissa mainittuja kurinpitorangaistuksia ei saa käyttää.

 

OJENTAMIS- JA KURINPITOTOIMET

Ojentamistoimet ovat ns. tavallisia koulun käyttämiä keinoja. Kurinpitotoimiin ryhdytään vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kaikissa toimenpiteissä on huomattava erityisesti oppilaan kuuleminen, kirjaamis- ja ilmoittamisvelvoite.

Ojentaminen ja kurinpito (pdf)