UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Nuorgamin koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2017 - 2018 Nuorgamin koululla

 Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

2

1

1

1

0

1

1

1

0

3

1

2

2

1

1

3

3

0

1

0

1

 

 

   

13

7

6

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

       

3

2

1

Yhteensä 1 2 1 3 0 2 3
      16

  

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 70 vh.

Saamenkielinen yleisopetus yht. 15 vh.

Erityisopetus 3 vh

 

 

  

Aihekokonaisuudet ja monialainen oppimiskokonaisuus:

1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat itse valmistavat alusta lähtien joulu- tai kevätjuhlaohjelmaa. Oppiaineet: käsityö, kuvaamataito, mediataito, äidinkieli, liikunta

2. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:
Liikennekasvatus, turvallisuus, tunnetaidot ja yhteiset pelisäännöt. Oppiaineet: Ympäristö- ja luonnontieto, äidinkieli, kuvaamataito, liikunta, musiikki ym.


 

Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Syyslukukausi 2017

* Ijahis Idja 18.8.2017 Inarissa, 0-6 lk

* Ihmebussi Taideteollisesta korkeakoulusta 23.8.2017, pitivät musiikkiliikuntaa

* Vaellus- ja hillastusreissu Kivijärvelle 30.8.2017

* Oaggustanjärven vaellusreissu 5.9.2017

* Pulmangissa vaellus Uhca Searbbas -vaaran päälle 11.9.2017

* Nälkäpäiväkeräys 14.-15.9.2017

* Puolukkareissu Fierbmajärvelle

* Norjan kaivosreissu syys-lokakuussa

* Teatteri- ja konserttikäynnit Utsjoella

* Uintimatkat Utsjoelle

* Koululaisjumalanpalvelukset Rukoushuoneella

* Kodin ja koulun päivä 29.9.2017

* Erotuskoulu 1-3 viikkoa loka-marraskuussa

* 16.10. tai 17.10.2017 (uinti)/Skalluvaaran erotuksissa käynti

* Suomi 100 vuotta yhteinen Itsenäisyyspäiväjuhla Utsjoella illalla 5.12.2017

* Itsenäisyyspäivä 6.12.2017

* Joulujuhla illalla

 

Kevätlukukausi 2018
 
* Iglun tekoa
 
* Teatteri- ja konserttikäynnit Utsjoella
 
* Saamelaisten kansallispäivä 6.2.2018
 
* Erotuskoulu mahdollisesti 1vk
 
* Uintimatkat Utsjoelle
 
* Saamelaislasten taidetapahtuma mahdollisesti Inarissa
 
* Pilkki-, hiihto yms. retket
 
* Retki Norjaan merenrannalle mahdollisesti Gavesluftiin
 
* Pyöräretki
 
* Lintu- ja kasviretki
 
* Kevätjuhla illalla
 
 

 

Erotuskoulun oppisisällöt ja tavoitteet:
 
* oppisisällöt: vuosittain vaihtuva erotuksiin liittyvä teema
* tarjota oppilaalle koulutyön ohessa mahdollisuus olla mukan harjoittelemassa poroelinkeinoa (kesto 2-3 vkoa)
* normaalia koulutyötä kevennetään vähentämällä taitoaineita esim. liikuntaa. Tunnit korvautuvat poromiehen työssä, jota oppilas seuraa ja osallistuu vanhempiensa ohjauksella
* lukuvuonna 2017-2018 erotuskouluun osallistuvat 2 oppilasta sekä  opettaja. Koulu ottaa oppilaita myös kunnan muilta kouluilta sekä lähialueen kunnista.

 

Päivittäinen työaika:
Koulu alkaa aamuisin klo 8.55 aamunavauksella Ennen ensimmäistä oppituntia koulu ei järjestä välituntivalvontaa. Maanantaisin klo 9.55 koko koulun yhteinen aamunavaus. 

ma-to                                                                        pe                                                                              
1.      tunti  9.00-9.45                                                     1. tunti 9.00-9.45
2.      tunti 10.00-10.45                                                  2. tunti 10.00-10.45
3.      tunti 11.00-11.45                                                   ruokailu 10.45-11.15
ruokailu 11.45-12.15                                                    3. tunti 11.15-12.00
4.      tunti 12.15-13.00                                                   4. tunti 12.15-13.00
5.   tunti 13.15-14.00                                                   5. tunti 13.15-14.00
6.   tunti 14.15-15.00                                                   

 

 

Koulun tasolla kodin ja koulun yhteistyö:
- vanhempainiltoja 2-3 kertaa lukuvuosi
- kirjalliset tiedotteet tarpeen mukaan reppuihin ja Wilmaan
- henkilökohtaiset tapaamiset opettajan ja vanhempien välillä 1-2 kertaa lukuvuodessa (opettaja keskustelee oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista kunkin vanhemman ja oppilaan kanssa)
- Puhelinyhteydenotot, tekstiviestit ja tekstiviestitiedotteet

Luokan tasolla:
- Läksyt. Läksyjen tekemättä jättämisestä ilmoitetaan välittömästi kotiin.
- Henkilökohtaiset tapaamiset opettajan ja vanhempien välillä 1-2 kertaa lukuvuodessa (opettaja keskustelee oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista kunkin vanhemman ja oppilaan kanssa)
- Puhelinyhteydenotot, tekstiviestit ja tekstiviestitiedotteet 

Koulukohtainen arviointisuunnitelma

- Vanhemmat arvioivat koulun oppimisympäristöä ja keväällä toukokuussa yhteinen vanhempainilta, jossa arvioidaan työsuunnitelman toteutumista

-Retkiraportit. Oppilaat täyttävät retkien jälkeen retkiraportit. Retken jälkeen tehdään yhteenveto retkestä. Raportoidaan siitä vuosikertomuksessa.