UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Ovttas! hanke

 

Tenon Suomen puoleinen Utsjokisuun koulu ja Norjan puoleinen Sirman koulu ovat jo pitemmän aikaa työskennelleet yhdessä. Yhteistyö on vahvistanut saamenkielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuriosaamista ja myös heidän saamelaista identiteettiään. Utsjoen ja Taanan kunta toimivat yhdessä myös lastentarha-/-päiväkotipalveluissa siten, että lapset voivat saada saamenkielistä päivähoitopalvelua toisessa maassa. Tämän hankkeen avulla haluamme lujittaa ja laajentaa saamelaista koulu- ja päivähoitoyhteistyötä.


Kohderyhmä

• Suomen puolelta Utsjokisuun koulu ja Norjan puolelta Sirman koulu (pääkohderyhmä)
• Utsjoen ja Taanan lastentarhat/päiväkodit
• Tenonlaakson muut koulut ja muut asiaan liittyvät laitokset ja yhdistykset


Joitakin toimia

• Kehittää saamenkielisiä opetusvälineitä.
• Kehittää Tenonlaakson saamelaista opetussuunnitelmaa.
• Tukea opettajia ja muita työntekijöitä ammatillisesti sekä neuvonnan ja koulutuksen avulla. Pätevyyden parantamismahdollisuuksia myös vanhemmille.
• Kehittää yhteinen sähköinen opetusjärjestelmä, niin että tietokoneita voidaan käyttää yhteisessä opetuksessa.
• Selvitys rajattomasta kielikoulusta ja kielipäivähoidosta yhdessä Saamelaisen korkeakoulun kanssa.