UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Esittely

Tenon Suomen puoleinen Utsjokisuun koulu ja Tenon Norjan puoleinen Sirman koulu ovat jo pitemmän aikaa työskennelleet yhdessä. Yhteistyö on vahvistanut saamenkielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuriosaamista ja myös heidän saamelaista identiteettiään. Utsjoen ja Tanan kunta toimivat yhdessä myös lastentarha-/ päiväkotipalveluissa siten, että lapset voivat saada saamenkielistä päivähoitopalvelua toisessa maassa. Nämä yhteistoiminnot ovat olleet erityislaatuisia saamelaisalueella ja myös Norjan ja Suomen välillä. Saamelaisalueen, Norjan ja Suomen viranomaiset haluavat lisää saamelaista kouluyhteistyötä , ja nämä yhteistoiminnot voivat ovat hyvänä mallina ja esimerkkinä muille kouluille ja lastentarhoille/päiväkodeille.

 

INTERREG-hankkeen avulla me haluamme lujittaa ja laajentaa saamelaista koulu- ja päivähoitoyhteistyötä Tenonlaaksossa. Muun muassa aiomme kehittää Tenonlaakson saamelaista opetussuunnitelmaa ja kasvatussuunnitelmaa, kehittää saamenkielisiä opetusvälineitä ja tukea opettajia ja muita työntekijöitä ammatillisesti sekä neuvonnan ja koulutuksen avulla. Yhdessä Saamelaisen korkeakoulun kanssa tehtiin selvitys rajattomasta kielikoulusta ja kielipäivähoidosta. Tavoitteena on myös varmistaa, että kuntien yhteistyö jää pysyväksi kun hanke päättyy.

 

 

 

Utsjoen kunta on hankkeen päähakija. Yhteistoimijoina ovat Tanan saamenkielikeskus ja Tanan kunta. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Sirman ja Utsjokisuun koulut, Utsjoen ja Tanan lastentarhat/päiväkodit, Sámi Siida rs ja Saamelainen korkeakoulu.

Hankeaika on 1.11.2009 – 31.12.2013. Hankkeen rahoittajia ovat Pohjoiskalottineuvosto, Lapin liitto, Norjan saamelaiskäräjät, Norjan työ- ja integraatioministeriö, Utsjoen kunta, Tanan kunta, Tanan saamenkielikeskus ja INTERREG-Sápmi (EU:n ja Norjan osuus).