UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjoen saamelaislukion työsuunnitelma

 

 
Lukuvuonna 2014-15 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:


Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus

Kulttuuri-identiteetin ja kulttuurin tuntemuksen aihekokonaisuus toteutetaan eri oppiaineiden tunneilla ja esimerkiksi Saamen kansallispäivänä, Suomen itsenäisyyspäivänä, kielten viikolla, aamunavauksissa ja mahdollisen islantilaisen matkalehtorin vierailun yhteydessä. Keittiön kanssa sovitaan teemaan sopivina juhlapäivinä ja kielten viikolla järjestettävistä ruokapäivistä.
 
 

Hyvinvointi ja turvallisuus

Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuus toteutetaan yhteistyönä VPK:n ja SPR:n kanssa

 

Saamelaisuus lukion työsuunnitelmassa lukuvuonna 2014-2015

Saamelaislukiossa on lukuvuonna 2014-2015 saamen äidinkielen ja vieraana kielenä opiskeltavan saamen kursseja. Yksi kuvaamataidon kurssi on myös toteutettu saamenkielisenä. Lisäksi on ollut mahdollista valita uusista soveltavista kursseista saamen kulttuurin ja historian kurssi sekä pohjoinen ulottuvuus.

Saamelaisuus tulee monin tavoin esille koulun arjessa ja juhlassa. Teemapäivistä erityisesti Saamen kansallispäivänä teema tulee selkeästi esiin, mutta myös kielten päivänä ja koko lukuvuotta koskevana aihekokonaisuutena Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus. Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijat vierailevat tuttuun tapaansa toukokuun viimeisellä viikolla. Tuohon vierailuun lukiolaiset valmistavat kukin puheenvuoron, joka käsittelee täkäläistä kulttuuria, luontoa tai pohjoista ulottuvuutta. Oppiaineiden sisällä teema on myös mahdollista monin tavoin nostaa esiin, esimerkiksi äidinkielen tehtävänannoissa. Lisäksi kuluvana lukuvuonna saamelaisuus tulee näyttävästi esiin, kun Utsjokisuun koulu isännöi Saamelaisnuorten taidetapahtumaa keväällä. Tapahtumaan osallistuu koko koulu. Tässä kuten monessa muussakin koulun tapahtumassa ja toiminnassa lukio tekee yhteistyötä peruskoulun kanssa.

 
 
Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Syyslukukausi 2014:
 
- Ijahis Idja 15.8.2014
- Syysjumalanpalvelus 22.8.2014
- Liikuntailtapäivä 28.8.2014
- Liikenneturvallisuusviikko 8.-12.9.2014
- Lukiolaisten Liiton vierailu myöhemmin sovittavana ajankohtana
- Nälkäpäivä 18.9.2014
- Teatteri Taiminen vierailu 3.10.2014
- Taksvärkkipäivä 16.10.2014
- Itsenäisyyspäivän tilaisuus 5.12.2014
- Lucian päivä 12.12.2014
- Joulujumalanpalvelus
- Joulujuhla 20.12.2014
 

Kevätlukukausi 2015:

- Saamen pävä 6.2.2015

- 112-päivä 12.2.2015
- Penkinpainajaiset 12.2.2015
- Vanhojen päivä 13.2.2015
- Saamelaisnuorten taidetapahtuma 26.3.2015
- Veteraanipäivä 27.4.2015
- Sosiaalialan kansainvälisten opiskelijoiden vierailu
- Teatteriesitykset ja konsertit
- Kevätjumalanpalvelus
- kevätjuhla 31.5.2014
 
 

Koulutyön yleinen järjestäminen: työaika, koulun yleiset järjestelyt, kodin ja koulun yhteistyö, opiskelijahuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.

 

Lukion työ- ja loma-ajat

 
Syyslukukausi alkaa ti 12.8.2014 ja päättyy la 20.12.2014.

syysloma 17.-20.10.2014


Kevätlukukausi alkaa ke 7.1.2015 ja päättyy la 30.5.2015,
talviloma viikolla 10
 
 

Lukio-opetuksessa on viisi jaksoa:
1.   jakso: 12.8.-1.10.2014  
2.   jakso: 2.10-25.11.2014  
3.   jakso: 26.11.2015 -2.2.2015
4.   jakso: 3.2.-2.4.2015
5.   jakso: 7.4 - 30.5.2015
 
Päivittäinen työaika:
Ma - pe
1. tunti          8.30-9.20
2.tunti           9.35-10.20
3. tunti          10.25-11.10
ruokailu         11.10-11.40
4. tunti          11.40-12.25
5. tunti          12.30-13.15
6. tunti          13.20-14.05
7. tunti          14.15-15.00
8. tunti          15.15-16.00
 
 

Kodin ja koulun yhteistyö

 
Vanhempainiltoja pidetään kaksi, huoltajia lähestytään tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla ja puheluilla, päivitetään koulun nettisivuja sekä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostia. Käytetään Wilmaa. 

 

Opiskelijahuollon suunnitelma

 
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa myöhemmin sovittavana ajankohtana. Koululääkärin ajanvaraus ja vastaanotto on Utsjoen terveyskeskuksessa. Opiskelijahuoltotyöryhmä kokoontuu jokaisen jakson jälkeen. Sosiaalityöntekijä on tavattavissa koululla erikseen sovittavana ajankohtana.

 

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet
 
- Wilman käytön tehostaminen
- opetusteknologian käytön opettelu ja tehostaminen
- valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon
 

Arviointisuunnitelma

 
Arvioidaan koulun kehittämistavoitteiden toteutumista ja oppimistuloksia sekä etäopetusta.

 

Kuljetusoppilaat ja kuljetusjärjestelyt


Koululaiskuljetuksista vastaavat Gold Line Oy, Arto Pohjanrinne, Raime Esa Guttorm, Kari Guttorm