UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjoen saamelaislukion työsuunnitelma

 

 
Lukuvuonna 2017-18 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:


Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia ja yhteiskunta toteutuu ensisijaisesti lukiota läheisesti koskevan ajankohtaisen uudistuksen myötä: sähköisiä ylioppilaskokeita pannaan toimeen sitä mukaan, kuin ne ohjelmaan tulevat. Sähköisten kokeiden uudistus etenee porrastetusti niin, että kaikki opiskelijat kirjoittavat keväällä 2019 kaikki aineet sähköisinä. Opettajat ja opiskelijat tutustuvat ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-sivuihin ja harjoittelevat kaikkien kirjoitettavien aineiden yhteydessä uuden kokeen sisältöjä ja tekniikkaa.

 
Monilukutaito ja mediat

Monilukutaito ja mediat toteutuu päivittäin eri oppiaineissa. Jokainen opettaja on oman alansa tekstilajien asiantuntija ja sitä kautta myös velvollinen johdattamaan oppilaita monipuolisen lukutaidon hallintaan. Tekstilajien hallinta tarkoittaa monipuolista tekstien käyttämisen, tulkinnan ja tuottamisen taitoa. Opiskelijat vakiinnutetaan suhtautumaan kriittisesti lukemaansa kohtaan. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia tai kinesteettisiä symbolijärjestelmiä sekä niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Monilukutaito tarkoittaa siis tarkemmin esimerkiksi taulukon, kuvan, liikkeen, videon tai muun kokonaisuuden lukemista ja tulkintaa.  

 

Saamelaisuus lukuvuonna 2017-2018

Saamelaislukiossa toteutetaan lukuvuonna 2017 – 2018 saamen äidinkielen ja vieraana kielenä opiskeltavan saamen kursseja. Lisäksi tarjolla on saamen kulttuurin ja historian kurssit. Saamelaisuus näyttäytyy monin tavoin koulun arjessa ja juhlassa. Saamenkielisiä opiskelijoita kannustetaan puhumaan päivittäin omaa kieltään niin keskenään kuin saamea taitavien opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Aamunavauksia pidetään myös saameksi ja molemmilla koulun kielillä.  Teemapäivistä erityisesti Saamen kansallispäivänä saamelaisuus tulee selkeästi esiin, mutta myös yhtä lailla monissa muissa jo perinteiksi muodostuneissa kulttuuritapahtumissa, esimerkiksi alkusyksyyn ajoittuvassa Ijahis Idjassa ja Skábmagovat-tapahtumassa. Kieltä ja kulttuuria pyritään tekemään tutuiksi vaihto-opiskelijoille ja muille muualta tulleille opiskelijoille järjestämällä mahdollisuus opiskella saamen kielen alkeita. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa yhteistyötä tehdään yhdistelmätutkinnon valinneiden opiskelijoiden opintojen yhteydessä ja muutenkin tarvittaessa.  

 
 
Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Syyslukukausi 2017:
 
- Ijahis Idja 18.8.2017
- nälkäpäiväkeräys ajoitetaan ajalle 14.-15.9.2017
- YK:n kansalinvälisen avaruuspäivän tapahtuma 6.10.2017
- RAMK:n esittely lukiolaisille 11.10.2017 klo 14-15
- taksvärkkipäivä 18.10.2017
- koululaiskonsertti 20.11.2017 klo 8.30 yläkoulu+lukio, klo 9.30 alakoulu. Esiintyjä #maakuntalaulut
- itsenäisyyspäivän tilaisuus 5.12.2017
Lucian aamunavaus 13.12.2017 
- joulujumalanpalvelus 21.12.2017
- joulujuhla 22.12.2017
- teatteriesitykset ja konsertit
 

Kevätlukukausi 2018:

- Skábmagovat 25.-28.1.2018 (osallistutaan lapsille/nuorille suunnattuun yhteiseen tapahtumapäivään, tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa)

- Saamen kansallispäivä 6.2.2018

- Penkinpainajaiset 15.2.2018
- vanhojen päivä 16.2.2018
- veteraanipäivä 27.4.2018
- Sosiaalialan kansainvälisten opiskelijoiden vierailu toukokuussa
- kevätjumalanpalvelus 1.6.2018
- kevätjuhla 2.6.2018
- teatteriesitykset ja konsertit
 
 

Koulutyön yleinen järjestäminen: työaika, koulun yleiset järjestelyt, kodin ja koulun yhteistyö, opiskelijahuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.

 

Lukion työ- ja loma-ajat

 
Syyslukukausi alkaa ti 15.8.2017 ja päättyy pe 22.12.2017.

syysloma 19.-20.10.2017


Kevätlukukausi alkaa ma 8.1.2018 ja päättyy la 2.6.2018,
talviloma viikolla 10, 5.-9.3.2018
 
 

Lukio-opetuksessa on viisi jaksoa:
1.   jakso: 15.8.-5.10.2017 
2.   jakso: 6.10.-30.11.2017  
3.   jakso: 1.12.2017-6.2.2018
4.   jakso: 7.2.-10.4.2018
5.   jakso: 11.4.-2.6.2018
 
Päivittäinen työaika:
Ma - pe
1. tunti          8.30-9.20
2.tunti           9.35-10.20
3. tunti          10.25-11.10
ruokailu         11.10-11.40
4. tunti          11.40-12.25
5. tunti          12.30-13.15
6. tunti          13.20-14.05
7. tunti          14.15-15.00
8. tunti          15.15-16.00
9. tunti          16.00-16.45 (tarvittaessa)
 
 

Kodin ja koulun yhteistyö

 
Vanhempainiltoja pidetään kaksi, huoltajia lähestytään tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla ja puheluilla. Päivitetään koulun nettisivuja sekä käytetään sähköpostia, Peda.nettiä ja Wilmaa. 

 

Opiskelijahuollon suunnitelma

 
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa myöhemmin sovittavana ajankohtana. Koululääkärin ajanvaraus ja vastaanotto on Utsjoen terveyskeskuksessa. Opiskelijahuoltotyöryhmä kokoontuu jokaisen jakson jälkeen. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinnonohjaajat, ryhmänohjaaja. Kuraattori on tavattavissa koululla vähintään kolmena päivänä viikossa. Kuraattori tiedottaa erikseen milloin on milläkin viikolla paikalla.

 

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet
 
- Wilman käytön tehostaminen
- opetusteknologian käytön opettelu ja tehostaminen (esim. Peda.net)
- valmennetaan opiskelijoita sähköiseen ylioppilastutkintoon pitämällä sähköisiä kokeita niissä aineissa, joissa se on mahdollista
- lukion markkinoinnin tehostaminen
 

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan koulun kehittämistavoitteiden toteutumista ja oppimistuloksia. Arviointi suoritetaan keväällä.

 

Kuljetusoppilaat ja kuljetusjärjestelyt

Koululaiskuljetuksista vastaavat J-bus Oy, Raimo Esa Guttorm, Arto Pohjanrinne