UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjoen saamelaislukion työsuunnitelma

 

 
Lukuvuonna 2018-19 toteutettavat aihekokonaisuudet ja niiden toteuttamistavat:


Aktiivinen kansalaisuus
 
Aktiivinen kansalaisuus näkyy koulumme arjessa monipuolisesti. Tänä vuonna erityisesti eduskuntavaalit huomioidaan opetuksessa. Opiskelijat osallistuvat kouluvuoden aikana varjovaaleihin ja seuraavat oikeita eduskuntavaaleja. Koululle kutsutaan ehdokasvierailijoita tai heitä käydään kuuntelemassa kunnan muissa tilaisuuksissa. Tutustumme myös saamelaiskäräjien toimintaan.
 
 
Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia ja yhteiskunta toteutuu ensisijaisesti lukiota läheisesti koskevan ajankohtaisen uudistuksen myötä: ylioppilaskokeet ja kurssikokeet ovat sähköisiä jokaisessa kirjoitettavassa aineessa kevääseen 2019 mennessä. Opettajat ja opiskelijat tutustuvat ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-sivuihin ja harjoittelevat kaikkien kirjoitettavien aineiden yhteydessä uuden kokeen sisältöjä ja tekniikkaa.

 
 

Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

Syyslukukausi 2018:
 
- Ijahis Idja 17.8.2018
- koululaiskonsertti 20.8.2018 Viron lapsikuoro
- 3.9.2018 Yrittäjä-teema, Suvi Keskitalo tulee koululle vierailemaan. Vierailu on suunnattu 7.-9. luokkien oppilaille ja lukiolaisille
- 4.9.2018 Yrittäjäpäivä koululla. Yrittäjäpäivässä on erikseen toimintaa yläkoululaisille ja lukiolaisille
- 7.9.2018 Koululaisjumalanpalvelus
- 20.9.2018 Nälkäpäiväkeräys klo 12 eteenpäin
- YK:n kansainvälisen avaruuspäivän tapahtuma (Ursa)
- LAMK:n esittely lukiolaisille
- 17.10.2018 Taksvärkkipäivä lukiolaisille
- 5.12.2018 Itsenäisyyspäivän aamunavaus
- 10.12.2018 My First Band -konsertti koko koululle, järjestäjänä Konserttikeskus
- 13.12.2018 Lucian aamunavaus
- joulujumalanpalvelus
- 21.12.2018 joulujuhla
 

Kevätlukukausi 2019:

24.-27.1.2019 Skábmagovat  (osallistutaan lapsille/nuorille suunnattuun yhteiseen tapahtumapäivään)
6.2.2019 Saamen kansallispäivä 
14.2.2019 Penkinpainajaiset 
- 15.2.2019 vanhojen päivä 
- veteraanipäivä?
kevätkirkko tai pääsiäiskirkko
1.6.2019 kevätjuhla 

 
 


Lukio-opetuksessa on viisi jaksoa:
1.   jakso: 14.8.-4.10.2018 
2.   jakso: 5.10.-29.11.2018  
3.   jakso: 30.11.2018-6.2.2019
4.   jakso: 7.2.-8.4.2019
5.   jakso: 9.4.-1.6.2019
 
 
Päivittäinen työaika:
Ma - pe
1. tunti          8.30-9.20
2.tunti           9.35-10.20
3. tunti          10.25-11.10
ruokailu         11.10-11.40
4. tunti          11.40-12.25
5. tunti          12.30-13.15
6. tunti          13.20-14.05
7. tunti          14.15-15.00
8. tunti          15.15-16.00
9. tunti          16.00-16.45 (tarvittaessa)
 
 
 
Kodin ja koulun yhteistyö, opiskelijahuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.
 
 

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainiltoja pidetään kaksi, huoltajia lähestytään tarvittaessa kirjallisilla tiedotteilla ja puheluilla. Päivitetään koulun nettisivuja sekä käytetään sähköpostia, Peda.nettiä ja Wilmaa. 

 

Opiskelijahuollon suunnitelma

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla tiistaisin (klo 11-12 ilman ajanvarausta) erikseen ilmoitettavassa paikassa. Koululääkärin ajanvaraus ja vastaanotto on Utsjoen terveyskeskuksessa. Kun huoli opiskelijasta herää, täytetään huolilomake. Opiskelijan kanssa neuvotellaan yhdessä, ketkä osallistuvat monialaiseen oppilashuoltoon. Opiskelijahuoltotyöryhmä kokoontuu lukukauden aikana kerran ja muuten tarvittaessa. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinnonohjaajat, ryhmänohjaaja. Kuraattori on tavattavissa koululla 2-3 päivänä viikossa. Kuraattori tiedottaa erikseen milloin on milläkin viikolla paikalla.

 

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet
 
- Opetusteknologian käytön opettelu ja tehostaminen (esim. Wilma ja Peda.net)
- Valmennetaan opiskelijoita sähköiseen ylioppilastutkintoon pitämällä sähköisiä kokeita niissä aineissa, joissa se on mahdollista/välttämätöntä
- Lukion markkinoinnin tehostaminen
 

Arviointisuunnitelma

Arvioidaan koulun kehittämistavoitteiden toteutumista ja oppimistuloksia. Arviointi suoritetaan keväällä.