UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjokisuun koulun järjestyssäännöt

 

1. Kouluun lähtiessäsi tarkista, että olet ottanut mukaasi kaikki tarvittavat oppikirjat, opiskeluvälineet, sekä liikunta- ym. tarpeelliset varusteet.

2. Tule ajoissa kouluun ja oppitunnille!

3. Jätä kenkäsi eteiseen ja päällysvaatteesi luokan naulakkoon. Älä jätä rahaa tai tavaroita taskuihin. Lakkeja, huiveja tai muita päähineitä ei pidetä oppitunneilla päässä.

4. Käyttäydy koulussa rauhallisesti ja käytä asiallista kieltä. Ole ystävällinen ja kohtelias opettajiasi ja oppilastovereitasi kohtaan. Muista, että sinun käyttäytymisesi vaikuttaa koko luokan työrauhaan. Noudata opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita.

5. Jätä tarpeettomat tavarat kotiin. Viestintä- ja viihde-elektroniikan käyttö tunneilla on kielletty ja laitteet pidetään suljettuina repussa. Kamerapuhelimilla tai vastaavilla laitteilla ei saa ottaa koulussa toisista luvatta kuvia, eikä äänittää.

6. Käy ruokailemassa joka päivä ja noudata hyviä ruokailutapoja.

7. Mene välitunneiksi ulos. Pysy oman koulun alueella! Lupa koulun alueelta poistumiseen pyydetään joko luokanvalvojalta tai välituntivalvojalta. Välituntien pakkasraja on yli –20astetta. Pakkasrajan ylittyessä oppilaat voivat olla sisällä välitunnilla valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa.

8. Tupakointi koulun alueella on kielletty. Purukumin ja makeisten syönti oppitunnin aikana on kielletty. Opettaja voi tarvittaessa kieltää makeisten tuonnin kouluun.

9. Älä kiusaa ketään! Ilmoita opettajalle, jos huomaat jonkun kiusaavan toista.

Ole reilu! Katso, että ketään koulukavereita ei jätetä pois peleistä, leikeistä tai jutteluporukoista.

10. Koulun päättyessä poistu koulun alueelta.

 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rikkomuksen laadusta ja toistuvuudesta riippuen ojentaminen tai kurinpitorangaistus.

 

 
Ojentaminen ja kurinpito

Perusopetuslaki 35§:

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Koulun oikeus kurinpitoon ja ojentamiseen ulottuu koulunkäyntiin ja siihen liittyviin olosuhteisiin. Tämä rajoittaa sekä alueellisesti että ajallisesti koulun toimivaltaa. Jommankumman yhteyden (1. tai 2.) on toteuduttava, jotta koulu voisi käyttää kurinpito- tai ojentamisoikeuttaan.

1. Alueellinen yhteys koulunkäyntiin (kouluaikana)

· Koulun alue, koulutontti

· Oppilaiden koulukuljetusten odottamiseen varatut tilat ja liikennevälineet

· Majoitus, asuntola

 

2. Ajallinen yhteys koulunkäyntiin

· Välitunnit, vaikka oppilas poistuisikin koulun alueelta

· Koulumatkat

· Oppilaskerhot

· Oppilaiden vapaa harrastustoiminta silloin, kun se on kiinteässä yhteydessä kouluun tai ainakin tapahtuu koulun tiloissa.

 

Kurinpito- ja ojentamistoimet on määritelty perusopetuslain 36§:ssä.

Muita kuin laissa mainittuja kurinpitorangaistuksia ei saa käyttää.

 

Ojentamis- ja kurinpitotoimet

Ojentamistoimet ovat ns. tavallisia koulun käyttämiä keinoja. Kurinpitotoimiin ryhdytään vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kaikissa toimenpiteissä on huomattava erityisesti oppilaan kuuleminen, kirjaamis- ja ilmoittamisvelvoite.

Ojentaminen ja kurinpito (pdf)