UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjokisuun koulu

 

Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä, hyvät sosiaaliset taidot omaavia aikuisia. Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa. Yhteistyötä Norjan puolen koulujen kanssa tekevät nimenomaan perusopetuksen saamenkieliset luokat opettajineen.

 

 

Rehtori
Hanna Helander
Puhelin: 0401810296
Sähköposti: hanna.helander(a)edu.utsjoki.fi

 

 

Kanslisti
Pilvi Guttorm
Puhelin: 0406249468

Sähköposti: pilvi.guttorm(a)edu.utsjoki.fi 

 


 

 

 

Puhelinnumeroita

 Rehtori Hanna Helander  040-181 0296
 Opettajat peruskoulu ja lukio  040-181 0251
 Uskonnon lehtori Tarja Halonen,  apulaisjohtaja Saamelaislukio  040-504 4547
 Suomenkielinen alakoulu, luokanopettaja   Inkeri Kaski  040-181 0255
 Iltapäiväkerho  040-585 7744
 Äidinkielen lehtori, luokanvalvoja su 7lk  Emmilotta Kinnunen  040-539 8996
 Erityisopettaja, suomenkielinen opetus Taru  Mäki-Kahma  040-565 0536
 Historian lehtori, luokanvalvoja su 8-9lk,  Henrikki Hetemaa  040-646 9033
 Luokanvalvoja sm 7-8lk, Tarja A. Länsman  040-669 2840
 Englannin opettaja  040-548 4020
 Saamen kielen lehtori, Risten Mustonen  040-181 0251
 Kuraattori - etsivä nuorisotyöntekijä Minna Syrjäpalo-Lindfors  040-667 2291
 Saamenkielinen erityisopetus,  040-662 3079
 Saamenkielinen opetus  040-839 7206
 Saamenkielinen luokanopettaja Aura Pieski  040-575 2952
 Saamenkielinen luokanopettaja   040-620 5405
 Saamenkielinen luokanopettaja Nilla Tapiola  040-486 4249
 Suomenkielinen luokanopettaja Irma  Toivanen  040-184 1465
 Biologian lehtori Kirsti Aikio  040-357 6124
 Matemaattisten aineiden lehtori Mirja   Savolainen  040-486 7530
 Matemaattisten aineiden lehtori Reijo   Korpela  040-167 7265
 Musiikin lehtori Eeva-Maija Vehviläinen  040-631 9435
 Kielten lehtori Auli Länsman  040-182 1873
   
 Kouluterveydenhoitaja  040-758 2073
 Keittola  040-181 0256
 Talonmies  0400-672 628
 Siivoojat  040-539 8993