UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjokisuun koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2017 - 2018 Utsjokisuun koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

1

1

0

5

4

1

2

1

1

5

2

3

1

1

0

2

2

0

2

0

2

5

2

3

5

2

3

3

2

1

 

 

 1

32

17

15

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

5

5

0

4

2

2

2

2

0

7

4

3

6

5

1

3

3

0

7

3

4

2

1

1

5

3

2

6

5

1

 

47

33

14

Yhteensä 6 9 4
12 7 5 9 7 10 9     1 79

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 143 vh.

Saamen kielen ja saamenkielinen yleisopetus yht. 161 vh sekä ylimääräisenä oppiaineena viroa, norjaa ja ruotsia, yhteensä 12vh

Erityisopetus 27,5 vh

Erityistehtävät 28,1 vh

 

Saamen kieli ja monikulttuurisuus koulussamme

Opetussuunnitelman mukaan Utsjokisuun koulu on kaksikielinen ja monikulttuurinen. Opetuskieliä ovat pohjoissaame ja suomi. Kaksikielisyys on näkyvä osa koulumme toimintaatiedotukset julkaistaan kaksikielisinä, aamunavauksia pidetään molemmilla kielillä, juhlissa käytetään molempia kieliä. Saamelaiskulttuuri näkyy koulun arjessa jokapäiväisessä opetuksessa, ajankohtaisissa tapahtumissa, yhteistyönä muiden saamelaiskoulujen ja -tahojen kanssa sekä erilaisina teemoina.  

 

Koulumme toteuttaa kunnallisessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita sekä saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen että suomen kielen ja suomenkielisen opetuksen osalta. Opetus on järjestetty luokilla 0 – 6 pääosin saamenkielisenä tai suomenkielisenä oppilaan äidinkielen mukaisesti. Koulussamme opetetaan myös norjan kieltä.  

 

Koulun toiminnassa saamen kieli ja kulttuuri ovat näkyvillä myös erilaisissa vierailuissa ja tapahtumissa, joihin yleensä kaikki koulumme oppilaat ottavat osaa. Tavoitteena on antaa kaikille koulun oppilaille mahdollisuus tutustua oman alueensa saamelaiskulttuuriin ja oppilaiden omaan kulttuuriseen ympäristöön. Kielikylpyopetuksessa on 3 oppilasta. Alakoulussa suomenkielisiä luokkia on kaksi, 0. - 2. luokka ja 3. - 6. luokka alakoulun puolella. Muut luokat ovat saamenkielisen opetuksen luokkia. Myös vuosiluokat 7-9 on jaettu saamen- ja suomenkielisiin luokkiin. 

  

Opetussuunnitelma 2014 on voimassa 0-7 lk:lla, kaikki alla olevat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on sijoiteltu opetussuunnitelman eri osiin. 

·        Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (alakoulu) 

·        Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (ala- ja yläkoulu) 

·        Monilukutaito  

·        Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

·        Työelämätaidot ja yrittäjyys (yläkoulu) 

·        Osallistuminen ja vaikuttaminen  

 

 

Koulussa toteutetaan monenlaisia oppimiskokonaisuuksia eri luokilla, esimerkiksi Avaruuspäivä, Laavu, saamelaisidentiteetti, taidetestaajat, Ison Hirven metsästys, Suomi ja Utsjoki 100-vuotta. Utsjokisuun koululla noudatetaan kuntakohtaisesti valittuja laaja-alaisia painopistealueita, jotka noudattavat Utsjoen kuntastrategian periaatteita. Tummennettuna em. luettelossa, suluissa maininta millä kouluasteella erityisesti painotetaan.  

 

 

Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Syyslukukausi 2017  (Lukion kanssa yhteiset tapahtumat lihavoituna)

 • Kalastuspäivä 16.8.2017. Tavoitteena tutustuminen ja ryhmäytyminen, kalastustaito ja paikalliseen kulttuuriin tutustuminen
 • Ijahis Idja 18.8.2017
 • Koululaiskirkko 1.9.2017
 • Ihmebussi-työpajoja alakoululaisille 24.8.2017
 • Metsä-tunti, wwf-lähettiläs Paula Päivinen, su 0-2.lk, 3-6.lk, sm 5-6.lk
 • Čuŋ-kielileiri 5.-7.9.2017 Geassájávrris Deanodagas. Toinen leiri Skábmagovien yhteydessä tammikuun lopussa Inarin Riutulassa. Leirin rahoitus tulee Norjan saamelaiskäräjiltä.
 • Yläkoululaisten taksvärkkipäivä 8.9.2017
 • Alakoululaisten liikuntailtapäivä 8.9.2017
 • Seitsemänsien luokkien Korretojan retki 13.-14.9.2017. tavoitteena ryhmäytyminen ja erätaidot.-
 • Avaruusperjantai 6.10. 2017 klo 8.30-14.45 ohjelmaa koululaisille.
 • Suomen 3-6 ja saamen 5-6 luokkien retki Norjaan yhdessä Nuorgamin koulun oppilaiden kanssa syksyn aikana.
 • Taidetestaajat-matka Kittilän Särestöniemeen 13.10.2017. Keväällä toinen matka, mutta ei tiedetä minne.
 • Mahdollinen maailma-ilmastopeli, ilmestyy lokakuussa, yläkoulu
 • Poroerotus leirikoulu. Alakoulun luokka/luokat käyvät tutustumassa poroerotuksiin Skalluvaaran erotusaidalla. Leirikoulu kestää yhden päivän ja mahdollisesti yhden yön. Yöpyminen tapahtuu Skalluvaaran koulurakennuksessa.
 • Poroerotus-TET loka-marraskuussa / Bigálus-BEO Skallováris 2.-20.10.2017
 • 9.lk TET viikolla 40
 • 8.lk TET viikolla 43
 • Koululaisnäytös Sameblod-elokuvasta yläkoululle ja lukiolle
 • Koululaiskonsertti 20.11.2017: klo 8.30 yläkoulu+lukio, klo 9.30 alakoulu. Esiintyjä #maakuntalaulut (Jukkapekka Hapuoja)
 • Itsenäisyyspäivän tilaisuus 5.12.2017 ja juhlaruokailu valmisteluineen. Iltakoulua klo 14.00 alkaen. Koulun juhlaan yhdistetään kunnan ja SRK:n vuosittain toteuttama itsenäisyyspäivän juhla. Oppilaat leipovat, osallistuvat somistukseen ja tarjoiluun. Tekevät mediatiedotteen tapahtumista lehtiin.
 • Lucian-päivä 13.12.2017. Lucia-aamunavaus
 • Joulukirkko 21.12.2017
 • Joulujuhla 22.12.2017

 

 Kevätlukukausi 2018

 • Skábmagovat 25.1.2018, (osallistutaan lapsille/nuorille suunnattuun tapahtumapäivään, tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa)
 • Yrittäjyyspäivä tammikuussa; opinnonohjaksellinen työpäivä yläkoulun oppilaille.
 • Saamelaisten kansallispäivään liittyvä teemaviikko viikolla 6. Teemana on saamelaisuus. Tavoitteena on mm. tukea oppilaiden saamelaista identiteettiä sekä tuoda esiin saamelaiskulttuurin perinteitä ja arkea kaikille oppilaille. Viikolla 6 on myöskin mediataitoviikko, saamelaisteemaa käsitellään mm. median avulla. Tavoitteena on integroida saamelaisteemaa mahdollisimman moniin eri oppiaineisiin. Teemaviiko sisältää monipuolisesti erilaista ohjelmaa.
 • Lasten teatteriesitys, Lapin alueteatteri 14.3.2018. "Pessi ja Illusia" näytös on tarkoitettu 3-8 -vuotiaille. Teatterityöpaja 0-2 luokan oppilaille
 • Saamelaisnuorten taidetapahtuma. Tapahtumapaikkaan sidotana muuta toimintaa mahdollisuuksien mukaan.
 • Kunnan koulujen hiihtokilpailut Nuorgamissa
 • Oppilaskunnan teematapahtuma
 • Päihdevalistus luokissa
 • Koulu osallistuu valtakunnallisiin liikunnan Move!-mittauksiin
 • Retki Varanginvuonolle toukokuun viimeisellä viikolla 2018. Retki on perusopetuksen seitsemänsien luokkien opintoretki ja se liittyy vesibiologian kurssin meriosuuteen
 • Muut mahdolliset opetussuunnitelman mukaiset retket, tapahtumat, yökoulu, tilaisuudet yms.
 • 9.lk TET 28.5.-1.6.2017
 • Kevätkirkko 1.6.2018
 • Kevätjuhla 2.6.2018

 

 

Koko lukuvuosi:

Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus: Koordinaattorina toimii Sammol Lukkari.

0-6. vuosiluokat

Edelleen kaksi yhteistä koulupäivää, keskiviikkoisin Sirman koululla ja tiistaisin Utsjokisuun koululla. Mukaan tulevat kaikki Utsjokisuun koulun saamenkielisen opetuksen 0-6. luokat, 34 oppilasta + 4 opettajaa. Sirman koululta mukana on 5 oppilasta + 2 opettajaa. Opettavat aineet: äidinkieli, ympäristöoppi, matematiikka, norja, suomi, ja liikunta.

7.-9. vuosiluokat

Lukuvuonna 2017-2018 pyritään kehittämään yhteistyötä Norjan saamelaiskouluihin.                                            

 

KiVa-koulu 

* Koulu on KiVa -koulu eli kiusaamista vastustava koulu. Koulutetaan koulumme oppilaat ja opettajat KiVa-koulun toimintaan mukaan.

* Puututaan kiusaustapauksiin, eikä hyväksytä kiusaamista missään tapauksessa.

* KiVa-tiimi: Helmi Länsman, Nilla Tapiola, Siv Holm, Riitta Autio, Henrikki Hetemaa, Emmilotta Kinnunen, Auli Länsman ja Taru Mäki-Kahma

* Hyödynnetään koulussamme vierailijoina käyvien tietoja ja taitoja

* Hyödynnetään resurssihenkilöiden tietoja ja taitoja

* Osallistutaan teatteri-, konsertti- ja muihin kulttuuritapahtumiin sekä liikuntatapahtumiin: näihin tapahtumiin kutsutaan mukaan Sirman, Karigasniemen ja Nuorgamin koulut

* Saamelaislasten kulttuurikeskuksen toimintatuokiot

* Tänä lukuvuonna järjestetään mahdollisuuksien mukaan kiva-koulu koulutusta sekä opettajille että oppilaille

 

Koulutyön yleinen järjestäminen: työaika, koulun yleiset järjestelyt, kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.  

Päivittäinen työaika:

aamunavaus  

1. tunti             8.30-9.20 

2. tunti             9.35-10.20 

3.tunti            10.35-11.20 

ruokailu          11.20-12.00 

4.tunti            12.00-12.45 

5. tunti           13.00-13.45 

6. tunti           14.00-14.45  

7. tunti           15.00-15.45 (7.-9.lk  keskiviikkoisin) 

 

Kodin ja koulun yhteistyö:

· Luokkakohtaisia vanhempainiltoja pidetään vähintään kaksi, joista toinen voi olla vanhempainvartti.

· Perusopetuksen yhteisiä vanhempainiltoja järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa

· Koteihin lähetettävät tiedotteet, esim. lukuvuositiedote, jossa kootusti kaikki koulutyötä koskeva keskeisin informaatio

· Puhelinyhteydenotot, sähköposti ja Wilma

· Kotimuistutukset

· Vanhemmat voivat tulla mukaan koulun tapahtumiin sekä seuraamaan opetusta

· Vanhempainedustajat ruokalatoimikunnassa sekä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä mahdollisiin koulun omien hankkeiden ohjausryhmiin

· Vanhemmat ovat mukana leirikoulun suunnittelussa ja rahakeruussa

  

Oppilashuollon suunnitelma:

· Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa terveydenhoitajan erikseen ilmoittamana aikana, koululääkärin ajanvaraus Utsjoen terveyskeskuksesta.

· Puheterapeutin ohjauskäynnit ja koulupsykologin käynnit erikseen sovittavina aikoina

· Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa, tarvittaessa pienemmissä ryhmissä

· Erityisoppilaiden seuraavan lukuvuoden opiskelun suunnittelukokous lukuvuoden lopussa

· Koulussa on tukioppilas- ja kummioppilastoimintaa

· Koulullamme on lukion ja Nuorgamin koulun kanssa yhteinen osa-aikainen (60%) kuraattori

  

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet:

· WILMA

· Turvallisuus koulussa

· Piha-alueet

· Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa ja oppimisen tukena

  

Arviointisuunnitelma:

· Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan opetussuunnitelmien, työsuunnitelman, kehittämistavoitteiden ja aihekokonaisuuksien      toteutumista

· Arvioidaan myös Utsjoki-Sirma opetusyhteistyötä sekä koulun turvallisuutta

 

Iltapäiväkerho:

Utsjokisuun koulun järjestää toimintaa koulupäivän jälkeen 1.-2. -luokkien oppilaille iltapäiväkerhossa, nuorisotila Putgessa. Iltapäiväkerhon ohjaajat valvovat, suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa. Kerho on saamen- ja suomenkielinen. Kerhossa tärkeitä ovat turvallisuus, sopiva yhteistyö ja mukava arkinen toiminta.