UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjokisuun koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2016 - 2017 Utsjokisuun koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

5

4

1

2

1

1

4

2

2

1

1

0

2

2

0

2

0

2

1

1

0

5

2

3

3

1

2

7

2

3

 

33

18

15

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

4

2

2

2

2

0

8

4

4

6

5

1

3

3

0

7

3

4

2

1

1

5

3

2

6

5

1

2

2

0

 

45

30

15

Yhteensä 9 4 12
7 5 9 3 10 9 9   78

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 148 vh.

Saamen kielen ja saamenkielinen yleisopetus yht. 177 vh sekä ylimääräisenä oppiaineena viroa, norjaa ja ruotsia, yhteensä 12vh

Erityisopetus 26 vh

Erityistehtävät 22,6 vh

 

Saamenkielisyys ja saamelainen kulttuuri koulussamme  

Koulumme toteuttaa kunnallisessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita sekä saamen kielen että saamenkielisen opetuksen osalta. Opetus on järjestetty luokilla 0-6 sekä täysin saamenkielisenä tai täysin suomenkielisenä oppilaan äidinkielen mukaisesti. Norjan kieli on pelkästään saamenkielisenä.

Koulun toiminnassa saamenkieli ja kulttuuri ovat näkyvillä myös erilaisissa vierailuissa ja tapahtumissa, johon yleensä kaikki koulumme oppilaat ottavat osaa. Tarkoitus on näin antaa myös koulumme suomenkielisille oppilaille tietoa paikallisesta saamelaisesta kulttuurista. Koulun tiedotus- ja viestintä hoidetaan sekä saamen että suomen kielellä. Kielikylpyopetuksessa on 7 oppilasta, joista 2 esikoulussa, 1 ensimmäisellä ja 4 toisella luokalla. Suomenkielisiä luokkia on kolme, 0.-1.lk, 3.-4.lk ja 5.-6.lk. alakoulun puolella

 

Lukuvuonna 2016-2017 toteutettavat aihekokonaisuudet (eheyttävä opetus) ja niiden toteuttamistavat:

 

1. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

2. Turvallisuus ja liikenne

Toteutetaan opetussuunnitelmien mukaan. Yhteistyö SPR:n Utsjoen yhdistyksen kanssa, mm. työlauantai 1.10.2016 ja luokkakohtaiset liikennekasvatustuokiot

 

Uusi opetussuunnitelma on voimassa 0-6. lk:lla, kaikki allaolevat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on sijoiteltu opetussuunnitelman eri osiin.

* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (alakoulu)

* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (ala ja yläkoulu)

* Monilukutaito

* Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

* Työelämätaidot ja yrittäjyys (yläkoulu)

* Osallistuminen ja vaikuttaminen

 

Koulun monialaisena oppimiskokonaisuutena on liikennekasvatus. Utsjokisuun koululla noudatetaan kuntakohtaisesti valittuja laaja-alaisia painopistealueita, jotka noudattavat kehitteillä olevan kuntastrategian periaatteita. Tummennetuna em. luettelossa.

 

 

Merkittävät tapahtumat koulutyössä, koulun ulkopuolella annettava opetus oppisisältöineen ja tavoitteineen

 

Syyslukukausi 2016  (Lukion kanssa yhteiset tapahtumat lihavoituna)

 • Kalastusretki 17.8.2016. Tavoitteena tutustuminen, ryhmäytyminen, kalastustaito ja paikalliseen kulttuuriin tutustuminen
 • Ijahis Idja 19.8.2016
 • Motoristit koulukiusaamista vastaan 22.8.2016 
 • Koululaiskirkko 26.8.2016
 • Saamen 0.-1. -luokkaiset Pulmangissa 30.8.2016: tulevat tekemään retken kerran kk:ssa saamenkielisen päiväkodin kanssa
 • Utsjoen suomen 3.-6. luokan ja Nuorgamin koulun yhteinen retki Norjaan 31.8.2016. Ohjelmassa mm. museokäynti.
 • 8. lk:n Kevon tutkimusasemalla vierailu 20.9.2016 klo 12-15
 • Koko koulun liikuntapäivä 13.9.2016
 • Defibrilaattori-koulutus 16.9.2016 Utsjokisuun koulun henkilökunnalle ja oppilaille, alkaen 6lk:n oppilaista. Kouluttajana Markku Halonen
 • Metsähallituksen Eräkummi-toiminnan päivä 21.9.2016, klo 9.35-12.45 Utsjokisuun koululla. Ohjelma osittain saameksi. Rastien aiheet: jousiammunta, retkeilyvarusteet ja kansallispuisto-peli. Alaluokkalaiset aamupäivällä, yläkoululaiset klo 14-16.
 • Työlauantai 1.10.2016. Päivän ohjelmaksi on suunniteltu SPR:n valmiusharjoitus. Rinnakkainen ohjelma Nuorgamissa, Nuorgamin yläkoulun oppilaat osallistuvat Nuorgamin koululla.
 • 7 lk:n Kevon retki 3.-4.10.2016, tavoitteena ryhmäytyminen ja erätaidot
 • Eläinten viikko 4.-10.10.2016. Teemaa käsitellään erityisesti biologian, ympäristötiedon, äidinkielen ja kuvaamataidon opetuksessa. (Opettajat huomioivat eri tavoin omassa opetuksessaan)
 • Elokuvaviikko 4.-10.2016. Elokuvaviikko toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa mielekkäällä ja oivaltavalla tavalla. Samalla se nostaa esiin elokuvan kulttuuriperintöä, antaa menetelmiä elokuvan tekemiseen ja mahdollistaa maksuttomat elokuvanäytökset kouluille. (Opettajat huomioivat eri tavoin omassa opetuksessaan)
 • YK:n kansainvälinen avaruusviikko 4.-10.10.2016, pe 7.10. klo 12-14.45 ohjelma koululaisille.
 • Poroerotuskouluun osallistuminen loka-marraskuussa / Bigálusskuvlla Skallováris
 • Intialainen pyhäkoulu hengellinen tilaisuus 18.10.2016 Utsjokisuun koululla, klo 9.35 alkaen (uskonnon tunnin paikalla). Kristinuskon mukaista opetusta, kertomus elämästä katulapsena, nukketeatteri, gospel-musiikkia. Tilaisuus on vapaaehtoinen ja poisjääville järjestetään muuta ohjelmaa.
 • Tempaus 31.10. tai 1.11.2016: Aalto-ylipiston ylioppilaskunnan projekti, jonka tavoitteena on vierailla kaikilla Suomen peruskouluilla ja nostaa esiin peruskoulutuksen tärkeyttä. Neljästä teemasta Utsjokisuun koululla teemaksi valittiin taide ja tekniikka
 • Ortodoksiuskonnon tunti koko koululle 1.11.2016 klo 9.35-10.20: pappi Rauno Pietarinen ja kanttori Anneli Piiparinen
 • Saamelaisperinteen taideprojekti Saamukas: projektissa toteutetaan työpaja alustavan suunnitelman mukaan saamen 5.-7.lk:n oppilaille. Projektin toteutuksesta vastaa Inka Kangasniemi
 • Koululentiskampanja 30.10.-4.11.2016, erityisesti alakoulun oppilaile, Harri Paadar vierailee koululla, vetää tunteja myös saamen kielellä
 • Saamelaismusiikin konserttikiertue 30.11.2016, artistina Ailu Valle yhtyeineen
 • Sodankylän koulutusmessuille osallistuminen mahdollisuuksien mukaan 30.11.2016
 • Itsenäisyyspäivän tilaisuus 2.12.2016 ja juhlaruokailu valmisteluineen. Koulun juhlaan yhdistetään kunnan ja SRK:n vuosittain toteuttama itsenäisyyspäivän juhla. Oppilaat leipovat, osallistuvat somistukseen ja tarjoiluun. Tekevät mediatiedotteen tapahtumasta lehtiin. Juhlaan yhdistyy myös ylioppilasjuhlat.
 • Kantelekonsertti 7.12.2016 klo 8.30 ja 9.30
 • Lucian päivä 13.12.2016 Lucia-aamunavaus
 • Videobloggaus saamen kielellä 7 lk:n oppilaille, vetäjä Aleksi Ahlakorpi
 • Lukiolaisten järjestämä varjo-joulujuhla yläkoulun oppilaille 16.12.2016
 • Joulukirkko 20.12.2016 klo 8.35
 • Joulujuhla 22.12.2016

 

 Kevätlukukausi 2017

 • Joikuopetusta musiikinopetuksessa: Berit Alette Mienna vierailee koululla 10.-11.1.2017
 • Duodji-päivä yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa torstaina 2.2.2017. Tapahtumaan voi yhdistää saamelaisten kansallispäivän tapahtuman etupainotteisesti, kansallispäivänä lyhyempi ohjelma. Koululla SAKK:n käsityönäyttely, koulun duodji-töiden käsityönäyttely, luento Duodjista, Duodji-työpajoja (luu/puu, pehmeät työt, jalometalli), SAKK:n koulutusalojen esittelyä sekä avoimet ovet koko kylälle.
 • Mediataitoviikko 6.-12.2.2017, 6.2. Saamen kansallispäivä ja saamelaiskulttuuri teemana mediatuotoksissa. Tuotoksia pyritään julkaisemaan medioissa ja voidaan esittää esim. koulun kevätjuhlassa 
 • Skabmagovat
 • Saamelaisten kansallispäivän ohjelma koko koulun oppilaille ja henkilökunnalle 6.2.2017
 • Alakoulun Yö-koulu
 • Saamelaisnuorten taidetapahtuma
 • Kunnan koulujen hiihtokilpailut
 • Yrittäjyyspäivä; opinnonohjauksellinen puolikas työpäivä yläkoulun oppilaille, jossa paikalliset yritykset kertovat omasta yritystoiminnastaan
 • Gáktibeaivi -teemapäivä: kouluun puetaan gáktit päälle
 • Leirikoulumatka toukokuussa su ja sá 3-6 lk
 • Oppilaskunnan teemapäivä
 • Päihdevalistus luokissa
 • Mahdolliset muut tapahtumat
 • Kevätkirkko
 • Kevätjuhla 3.6.2017

 

Työelämään tutustuminen

- 7 lk kevätlukukaudella 1 pvä: TET-päivä avopalvelukeskuksen keittiöllä - Perjanaina 24.3.2017

- 8 lk kevätlukukaudella 1 vko: vko 17

        - 9 lk syys- ja kevätlukukaudella yhteensä 2 vkoa: vko 45 ja vko 22

        - 8-9 lk:n mahdollinen vierailu Ivalosa, tavoitteena tutustua ammatteihin, joihin yläluokkien oppilaat ovat osoittaneet         mielenkiintoa, esim. poliisi, armeija rajalla jne. 

 

Koko lukuvuosi:

Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus: Koordinaattorina toimii Sammol Lukkari.

0-6. vuosiluokat

Edelleen kaksi yhteistä koulupäivää, keskiviikkoisin Sirman koululla ja tiistaisin Utsjokisuun koululla. Mukaan tulevat kaikki Utsjokisuun koulun saamenkielisen opetuksen 0-6. luokat, 32 oppilasta + 4 opettajaa. Sirman koululta mukana on 5 oppilasta + 2 opettajaa. Opettavat aineet: äidinkieli, ympäristöoppi, matematiikka, norja, suomi, ja liikunta.

7.-9. vuosiluokat

Saamenkielisen opetuksen vuosiluokat 7.-9. ovat myös mukana yhteisopetuksessa teema- ja tapahtumapäivinä. Mahdollisesti yhteisiä teatteriesityksiä ja konsertteja. Oppilaat voivat osallistua halutessaan Tanan kunnan jalkapallo-otteluun. Yhteinen pilkkipäivä keväällä.                                              

 

KiVa-koulu 

* Koulu on KiVa -koulu eli kiusaamista vastustava koulu. Tutustutaan KiVa Koulu ohjelmaan. Puututaan kiusaamistapauksiin.       KiVa-tiimi: Helmi Länsman, Niilo Rasmus, Nilla Tapiola, Siv Holm ja Riitta Autio, Tarja Halonen, Henrikki Hetemaa ja Eeva Eskola.

* Hyödynnetään koulussamme vierailijoina käyvien tietoja ja taitoja

* Hyödynnetään resurssihenkilöiden tietoja ja taitoja

* Osallistutaan teatteri-, konsertti- ja muihin kulttuuritapahtumiin sekä liikuntatapahtumiin: näihin tapahtumiin kutsutaan mukaan Sirman, Karigasniemen ja Nuorgamin koulut

* Saamelaislasten kulttuurikeskuksen toimintatuokiot

 

Kodin ja koulun yhteistyö:

· Luokkakohtaisia vanhempainiltoja pidetään vähintään kolme, joista yksi voi olla vanhempainvartti.

· Perusopetuksen yhteisiä vanhempain iltoja vähintään kerran lukuvuodessa

· Koteihin lähetettävät tiedotteet, esim. lukuvuositiedote, jossa kootusti kaikki koulutyötä koskeva keskeinen informaatio

· Puhelinyhteydenotot, sähköposti ja Wilma

· Kotimuistutukset

· Vanhemmat voivat tulla mukaan koulun tapahtumiin sekä seuraamaan opetusta

· Vanhempainedustajat ruokalatoimikunnassa sekä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä mahdollisiin koulun omien hankkeiden ohjausryhmiin

· Vanhemmat ovat mukana leirikoulun suunnittelussa ja rahakeruussa

  

Oppilashuollon suunnitelma:

· Kouluterveydenhoitaja tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa terveydenhoitajan erikseen ilmoittamana aikana, koululääkärin ajanvaraus Utsjoen terveyskeskuksesta.

· Puheterapeutin ohjauskäynnit ja koulupsykologin käynnit erikseen sovittavina aikoina

· Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa, tarvittaessa pienemmissä ryhmissä

· Erityisoppilaiden seuraavan lukuvuoden opiskelun suunnittelukokous lukuvuoden lopussa

· Koulussa on tukioppilastoimintaa

· KOULULLA ON LUKION ja Nuorgamin koulujen kanssa yhteinen osa-aikainen (60%) kuraattori

  

Koulukohtaiset kehittämistavoitteet:

· WILMA

· Turvallisuus koulussa

· Piha-alueet

· Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa ja oppimisen tukena

  

Arviointisuunnitelma:

· Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan opetussuunnitelmien, työsuunnitelman, kehittämistavoitteiden ja aihekokonaisuuksien      toteutumista

· Arvioidaan myös Utsjoki-Sirma opetusyhteistyötä sekä koulun turvallisuutta