UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Utsjokisuun koulun työsuunnitelma

 

Lukuvuosi 2018 - 2019 Utsjokisuun koululla

 

Oppilasmäärät luokittain:

Opetus Esiop.
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk 8. lk
9. lk 10. lk
Yhteensä

Suomenkielinen

Poikia

Tyttöjä

2

2

 

1

1

 

5

4

1

2

1

1

5

2

3

1

1

 

4

2

2

6

2

4

5

2

3

5

2

3

 

 

 

36

19

17

Saamenkielinen

Poikia

Tyttöjä

1

 

1

4

4

 

4

2

2

2

2

 

7

4

3

6

5

1

3

3

 

6

2

4

2

1

1

5

3

2

 

40

26

14

Yhteensä 3 5 9 4 12 7 7 12 7 10      76

 

 

Yleis- ja erityisopetuksen tuntikehys

Suomenkielinen yleisopetus yht. 145,5 vh.

Saamen kielen ja saamenkielinen yleisopetus yht. 162,5 vh sekä ylimääräisenä oppiaineena viroa ja ruotsia, yhteensä 4vh

Erityisopetus 17 vh

 

 

Saamen kieli ja monikulttuurisuus koulussamme

Opetussuunnitelman mukaan Utsjokisuun koulu on kaksikielinen ja monikulttuurinen. Opetuskieliä ovat pohjoissaame ja suomi. Kaksikielisyys on näkyvä osa koulumme toimintaatiedotukset julkaistaan kaksikielisinä, aamunavauksia pidetään molemmilla kielillä, juhlissa käytetään molempia kieliä. Saamelaiskulttuuri näkyy koulun arjessa jokapäiväisessä opetuksessa, ajankohtaisissa tapahtumissa, yhteistyönä muiden saamelaiskoulujen ja -tahojen kanssa sekä erilaisina teemoina.  

Koulumme toteuttaa kunnallisessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita sekä saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen että suomen kielen ja suomenkielisen opetuksen osalta. Opetus on järjestetty luokilla 0 – 6 pääosin saamenkielisenä tai suomenkielisenä oppilaan äidinkielen mukaisesti. Koulussamme opetetaan myös norjan kieltä. Äidinkielenomaisesti myös viroa ja ruotsia etänä.

Koulun toiminnassa saamen kieli ja kulttuuri ovat näkyvillä myös erilaisissa vierailuissa ja tapahtumissa, joihin yleensä kaikki koulumme oppilaat ottavat osaa. Lukuvuonna 2018-2019 esimerkiksi koko koulu viettää päivän Ijahis Idjassa syksyllä ja keväällä teemapäivän esim. Siidassa. Tavoitteena on antaa kaikille koulun oppilaille mahdollisuus tutustua oman alueensa saamelaiskulttuuriin ja oppilaiden omaan kulttuuriseen ympäristöön. Alakoulussa suomenkielisiä luokkia on kolme, 0.-2. luokka ja 3.-4. ja 5.-6. Myös vuosiluokat 7-9 on jaettu saamen- ja suomenkielisiin luokkiin.

  

Opetussuunnitelma 2014 on voimassa 0-8 lk:lla, kaikki alla olevat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on sijoiteltu opetussuunnitelman eri osiin. 

·        Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (alakoulu) 

·        Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (ala- ja yläkoulu) 

·        Monilukutaito  

·        Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

·        Työelämätaidot ja yrittäjyys (yläkoulu) 

·        Osallistuminen ja vaikuttaminen  

 

 Koulussa toteutetaan monenlaisia oppimiskokonaisuuksia eri luokilla, esimerkiksi Avaruuspäivä, varjovaalit, Laavu, saamelaisidentiteetti, taidetestaajat, Ison Hirven metsästys. Utsjokisuun koululla noudatetaan kuntakohtaisesti valittuja laaja-alaisia painopistealueita, jotka noudattavat Utsjoen kuntastrategian periaatteita. Tummennettuna em. luettelossa, suluissa maininta millä kouluasteella erityisesti painotetaan.  

 

 

Utsjokisuun koulun tapahtumapäivät ja työelämään tutustuminen lukuvuonna 2018-2019

 

Syyslukukausi 2018 

 • 14.8. 7.lk kalastuspäivä Niemelän rannassa
 • 14.8. yhteinen aamunavaus aulassa. 8.-9.lk Nisulammelle ruokailun jälkeen
 • 14.8. alakoulut päättävät aloituksesta luokkakohtaisesti, uintimahdollisuus
 • 15.8. alakoulujen kalastuspäivä Niemelän rannassa
 • 17.8. Ijahis Idja Inarissa
 • 20.8. virolaiskoulun konsertti juhlasalissa klo 9
 • viikolla 34 koululaisjumalanpalvelus
 • 22.-23.8. 7.lk tutustumisretki
 • vko 35 "Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin" liikuntahankekyselyt peruskoulussa 3x45 min.
 • 3.9. Yrittäjä-teema, Suvi Keskitalo tulee koululle vierailemaan. Vierailu on suunnattu 7.-9. luokkien oppilaille ja lukiolaisille
 • 4.9. Yrittäjäpäivä koululla. Yrittäjäpäivässä on erikseen toimintaa yläkoululaisille ja lukiolaisille
 • Pidetään mielessä retki, joka voidaan tehdä esimerkiksi Kittilään kaivoksille. Retkellä voisi tutustua muutenkin yritystoimintaan. Ehdotetaan, että retkeen voisi yhdistää tutustumista jatko-opintovaihtoehtoihin
 • 5.-6.lk lähtee Nuorgamin oppilaiden kanssa Norjaan kaivoksille tutustumaan syksyn tai kevään aikana
 • 4.-6.9. saamenkielinen 6.lk. Čuŋ-kielileirille
 • 11.-13.9. JOPO Vasatokassa
 • 4.10. Avaruuspäivä
 • 5.10. koko yläkoulu ja lukio lähtee seminaariin saamelaisnuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja -väkivallasta, järjestäjä Norman Saamelaiskäräjien käynnistämä hanke. Ilmoitettu ja tiedotettu Wilmassa. Osallistumattomille normaali koulupäivä
 • vko 41 TET 8.lk
 • Erotuskoulu Skalluvaarassa, erotusten alettua Sini Länsman lähtee oppilaiden kanssa
 • Yökoulut: saamen alakoulu Skalluvaarassa syyslukukaudella, muut luokat omaan aikaan omissa luokissaan
 • Sammolin eräretki maa- ja metsätalousryhmän kanssa yön yli reissulle Skalluvaaraan 25.-26.10.
 • Syysloma 18.-19.10.
 • vko 43 TET 9.lk
 • 29.10.-2.11. Valtakunnallinen politiikkaviikko
 • Taidetestaajien matka
 • Marraskuu, SAKK eri linjoihin tutustuminen
 • 5.12. Itsenäisyyspäivän aamunavaus, lukio osallistuu myös
 • 10.12. My First Band -konsertti koko koululle, järjestäjänä Konserttikeskus. Lukio osallistuu myös. Aamupäivällä 1. ja 2. tunti
 • 13.12. Lucian-päivän aamunavaus, lukio osallistuu myös
 • Joulukirkko
 • Joulujuhla 

 

 Kevätlukukausi 2019

 • 24.-27.1. Skabmagovat, samalla kielileiri sm 6.lk
 • 5.2. Murresketsi aamunavaus Runebergin päivänä
 • 6.2. Saamelaisten kansallispäivän JUHLA!
 • 14.2. Penkkarit
 • (15.2. Vanhojen tanssit)
 • Maalis-huhtikuussa Talviurheilutapahtuma Utsjokisuun koululla
 • vko 11 8.lk TET
 • Yläkoulun koko päivän retki saamelaismuseoon kevätlukukaudella
 • 30.4. Vappujuhlat
 • toukokuussa matka Barentsinmerelle, vuonon rannalle, 7.lk
 • samalla 8.-9.lk mukaan ja Varanginvuonon saamelaismuseoon
 • 2.-3.5. 7.lk TET
 • vko 21 Opettajien ja oppilaiden välinen urheilukilpailu
 • vko 22 9.lk TET
 • 1.6. Kevätjuhla ja lakkiaiset

 ET-oppilaille järjestetään uskonnollisten tapahtumien sijasta korvaavat tapahtumat ja niille vastuuhenkilöt. Selvitetään opintovierailujen mahdollisuutta Norjan puolen jatkokoulutukseen opinto-ohjaajien toimesta.

 

Koko lukuvuosi:

Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus: Koordinaattorina toimii Sammol Lukkari.

0-6. vuosiluokat

 • joka päivä, paitsi tiistaisin, 1., 3.-4.lk Sirmassa
 • 2.lk ma, ke ja to Sirmassa
 • 5.-6. lk keskiviikkoisin Sirmassa
 • Sirmalaiset ovat kaikki tiistaisin Utsjoella
 • Yhteiset opetettavat aineet; äidinkieli, ympäristöoppi, matematiikka, suomi, käsityöt ja liikunta

                                  

KiVa-koulu 
 
 • Koulu on KiVa -koulu eli kiusaamista vastustava koulu. Koulutetaan koulumme oppilaat ja opettajat KiVa-koulun toimintaan mukaan
 • Puututaan kiusaamistapauksiin, eikä hyväksytä kiusaamista missään tapausessa. 
 • KiVa-tiimi: Helmi Länsman, Nilla Tapiola, Henrikki Hetemaa, Emmilotta Kinnunen, Auli Länsman, Antti Antikainen
 • Hyödynnetään koulussamme vierailijoina käyvien tietoja ja taitoja
 • Osallistutaan teatteri-, konsertti- ja muihin kulttuuritapahtumiin sekä liikuntatapahtumiin: näihin tapahtumiin kutsutaan mukaan Sirman, Karigasniemen ja Nuorgamin koulut
 • Saamelaislasten kulttuurikeskuksen toimintatuokiot
 • Tänä lukuvuonna järjestetään mahdollisuuksien mukaan kiva-koulu koulutusta sekä opettajille että oppilaille

 

Koulutyön yleinen järjestäminen: työaika, kodin ja koulun yhteistyö, oppilashuollon suunnitelma, arviointisuunnitelma.  

Päivittäinen työaika:

aamunavaus  

1. tunti             8.30-9.20 

2. tunti             9.35-10.20 

3.tunti            10.35-11.20 

ruokailu          11.20-12.00 

4.tunti            12.00-12.45 

5. tunti           13.00-13.45 

6. tunti           14.00-14.45  

7. tunti           15.00-15.45 (7.-9.lk  keskiviikkoisin) 

 

Kodin ja koulun yhteistyö:
 
 • Luokkakohtaisia vanhempainiltoja pidetään vähintään kaksi, joista toinen voi olla vanhempainvartti
 • Perusopetuksen yhteisiä vanhempainiltoja järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa
 • Koteihin lähetettävät tiedotteet, esim. lukuvuositiedote, jossa kootusti kaikki koulutyötä koskeva keskeisin informaatio
 • Puhelinyhteydenotot, sähköposti ja Wilma
 • Kotimuistutukset
 • Vanhemmat voivat tulla mukaan koulun tapahtumiin sekä seuraamaan opetusta
 • Vanhempainedustajat ruokalatoimikunnassa sekä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä sekä mahdollisiin koulun omien hankkeiden ohjausryhmiin
 • Vanhemmat ovat mukana leirikoulun suunnittelussa ja rahakeruussa

  

Oppilashuollon suunnitelma:
 
 • Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa terveydenhoitajan erikseen ilmoittamana aikana, koululääkärin ajanvaraus Utsjoen terveyskeskuksesta
 • Puheterapeutin ohjauskäynnit ja koulupsykologin käynnit erikseen sovittavina aikoina
 • Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa, tarvittaessa pienemmissä ryhmissä
 • Erityisoppilaiden seuraavan lukuvuoden opiskelun suunnittelukokous lukuvuoden lopussa
 • Koulussa on tukioppilas- ja kummioppilastoimintaa
 • Koulullamme on lukion, Karigasniemen ja Nuorgamin koulun kanssa yhteinen kuraattori, joka on paikalla koulullamme maanantaisin ja keskiviikkoisin

 

Koulun kehittämistavoitteet 2018-2019:

Jopo - joustavasti peruskoulusta läpi

Utsjoen kunta on mukana Opetushallituksen rahoittaman viiden pohjoisen kunnan (Sodankylä, Ivalo, Kittilä ja Savukoski) yhteishankkeessa, jossa kehitetään toimivaa mallia joustavan perusopetuksen toimintaa varten perusopetuksen yläluokilla. Suunnitelmana on, että Utsjoen yläkouluissa aloittaisi Jopo-ryhmä lukuvuoden 2018-2019 alussa.  

Opetus Jopo-ryhmässä toteutetaan yleisen opetussuunnitelman mukaisesti siten, että perinteisen luokkaopetuksen lisäksi painotetaan toiminnallisuutta (mm. työpaikkaopintojaksot, leirikoulut, yritysvierailut ja tutustumiskäynnit).

Joustava perusopetus on tarkoitettu yleisopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat opiskelumotivaation vahvistusta ja jotka pitävät toiminnallisesta oppimisesta. Jopo-toiminnan avulla vahvistetaan lisäksi jatko-opintovalmiuksia toisen asteen koulutukseen. Utsjoella Jopo-luokan tarkoitus olisi myös kannustaa oppilaita saamelaisen kulttuurin vuodenaikojen mukaiseen työskentelyyn ja luoda yhtenäisyyttä koulun ja saamelaisen kulttuurin välille. Tarkoitus olisi, että oppilailla olisi mahdollisuus työssäoppimiseen mm. poroerotusten ja kalastuskauden aikana. Työssäoppimispaikat oppilaat voisivat itse valita oman kiinnostuksensa mukaan.

Opetusryhmän koko on korkeintaan kymmenen oppilasta ja Jopo-ryhmään voivat hakea tämän lukuvuoden kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaat. Jopo-ryhmällä olisi oma luokanvalvojansa, joka suunnittelisi jokaisen oppilaan kanssa heille sopivat työssäoppimispaikat ja toimisi yhdyshenkilönä koteihin sekä työpaikkoihin. Oppilaat opiskelisivat yhdessä muiden koulun oppilaiden kanssa, jolloin työssäoppimisjaksolle saattaisi tulla kotitehtäviä oppiaineista. Työharjoittelujaksoja lukuvuoden aikana olisi 4-10 viikkoa oppilaista ja heidän motivaatiostaan riippuen. Opiskeluun JOPO-ryhmässä kuuluu myös leirikoulut, josta yksi tehtäisiin yhdessä Kittilän, Savukosken, Inarin ja Sodankylän Jopo-luokkien kanssa syksyllä 2018.

Jopo-luokalle haetaan, eli sinne pääsisivät vain ne oppilaat, jotka haluavat opintoihinsa lisää työssäoppimista.

Lukuvuonna 2018-2019 Utsjokisuun koulussa Jopo-luokalla aloittaa 4 oppilasta. Osa oppilaista osallistuu tiiviisti poronhoitotöihin ja top-jaksot pyritään muodostamaan poronhoitotöiden mukaisesti. Osa oppilaista on Top-jaksolla Utsjoen eri yrityksissä. Top-jaksojen ajankodat:

 • syksyllä erotukset noin 1.-17.10
 • talvella erotukset
 • kevät ruokinnat
 • jutaus, huhtikuussa
 • kesämerkkaus, toukokuussa

Joustava perusopetus saa omaa hankerahaansa, josta maksetaan kulut ja myös 0,5 vh tunnin korvaus hankekoordinaattorille (Taru Mäki-Kahma) sekä JOPO-luokanvalvojalle (Ilari Kinnunen)

Lukuvuonna 2018-2018 jatketaan seuraavia hankkeita:

 • 6239 Digiosaaja
 • 6244 Digital learning
 • 6249 Kulttuurilähtöistä ohjelmointia opetukseen
Hankkeissa vahvistetaan opettajien digiosaamista. Utsjokisuun koulussa on koulutettu digitutor, joka toimii opettajien apuna tvt-asioissa ja tunneilla mm. koodatessa. Utsjokisuun koulussa on kehitetty digiagentti-toimintaa, jossa oppilaista koulutetaan digiagentteja, jotka voivat toimia tvt-tukena toisille oppilaille ja opettajille. Digiagenttitoimintaa kehitetään lukuvuonna 2018-2019.
 
Hankkeella 6249 Kulttuurilähtöistä ohjelmointia opetukseen on hankittu 3D-tulostin ja sitä on päästy jo oppilaiden kanssa testaamaan ja opettelemaan sen käyttöä. Hankkeen tarkoituksena on tuoda ohjelmointia opetukseen saamelaiskulttuurilähtöisesti esimerkiksi yhdistämällä tekniikka ja perinnekäsityöt. Kevään 2018 aikana oppilaat ovat perehtyneet sekä gielan että puukalan 3D-mallintamiseen ja tulostamiseen.
 
Syksyn 2018 aikana harjoitellaan fierran, sarvilakin sarven, mallintamista ja syvennytään tekniikan käyttöön työvälineenä. Syksyn 2018 aikana olisi tarkoitus järjestää kerhotoimintaa, jossa oppilaat oppivat käyttämään 3D-tulostinta. Hankkeen aikana hankitaan myös ohjelmoitava CNC-sorvi. Laitteet pyritään tarjoamaan myös koulun ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi vapaan sivistystyön kautta. (Sisältyy hankesuunnitelmaan, laitteet oltava koko yhteisön käytössä.)

 

Arviointisuunnitelma:
 
 • Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan opetussuunnitelmien, työsuunnitelman, kehittämistavoitteiden ja aihekokonaisuuksien toteutumista
 • Arvioidaan myös Utsjoki-Sirma opetusyhteistyötä sekä koulun turvallisuutta
 • Arvioinnissa huomoidaan haastavat tilajärjestelyt lukuvuoden aikana

 

Kerhotoiminta:

Kerhoja on mahdollista järjestää kouluajan jälkeen. Kerhotoimintaan on varattu hankerahaa, josta vetäjille (myös asiasta kiinnostuneet vanhemmat) maksetaan korvaus. Rahalla mahdollistetaan myös kuljetusoppilaiden osallistuminen. Innokkaita vetäjiä odotellaan, yhteys rehtoriin.

 

Iltapäiväkerho:

Utsjokisuun koulun järjestää toimintaa koulupäivän jälkeen 1.-2. -luokkien oppilaille iltapäiväkerhossa. Iltapäiväkerhon ohjaajat valvovat, suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa. Kerho on saamen- ja suomenkielinen. Kerhossa tärkeitä ovat turvallisuus, sujuva yhteistyö ja mukava arkinen toiminta.

 

Välipala:

Tarjotaan päivittäin kaikille oppilaille, joiden koulupäivä jatkuu klo 14 jälkeen.