UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Omaishoidontuki

 

Omaishoitotuen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle tarkoituksen mukainen kotihoito sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen. Palvelu ja hoitopalkkio yhteen sovitetaan.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, jonka liitteenä on aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehnyt ei ole työsopimuslain (320/70) tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Palkkio maksetaan porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä myös alinta määrää pienemmäksi.

Omaishoidon tukisopimukset tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Omaishoidontukihakemuksia saa avopalvelun ohjaajalta tai sosiaali- ja terveystoimistosta.

 

Lisätietoja antaa:

Avopalvelun ohjaaja puh. 040-8436 216 tai
Sosiaali- ja terveystoimisto puh. 040-181 0269.


Omaishoidon tuen hoitopalkkiot v. 2018

Utsjoen Perusturvalautakunta on hyväksynyt omaishoidon tukena maksettavat hoito­palkkiot vuodelle 2018 seuraavasti:

1 ryhmä 785,14 € (Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio)

Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana.

 

2 ryhmä 642,48 € (runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat)

Hoidettavuus on samaa tasoa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla. Mikäli asiakas saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja (neljä kertaa tai enemmän viikossa), omaishoidontuki maksetaan 3 ryhmän hoitopalkkion mukaan.

 

3 ryhmä 489,95 € (melko paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat)

Asiakas tarvitsee apua henkilökohtaisissa, päivittäisissä toiminnoissa, mutta selviytyy osittain itsenäisesti.

 

4 ryhmä 392,57 € (joissakin asioissa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat, sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama alin hoitotuki).

Asiakas tarvitsee joissakin asioissa hoitoa ja huolenpitoa.

Omaishoidon tukisopimukset tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahaa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä.