UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Etsivä nuorisotyö/ Ohcci nuoraidbargu

Etsivä nuorisotyö Utsjoen kunnassa                                                                                                                                                                                                           

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa koko Utsjoen kunnan alueella alle 29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutus-tai työpaikkaa ja joilla on mahdollisesti keskeytynyt asepalvelus tai opinnot. Nuoren kanssa mietitään yhdessä, mikä olisi hänen oma juttunsa, jota haluaisi tehdä. Etsivä nuoristyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea sekä vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuoristyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Etsivä nuoristyö on luottamuksellista ja nuorelle vapaaehtoista.

Toiminta lähtee käyntiin ohjaajan ja nuoren kahdenkeskisillä tapaamisilla. Yhteyttä voi ottaa nuori, huoltaja tai koulu. Nuori tutustuu ohjaajaan ja ohjaaja nuoreen, jonka tuloksena saadaan hahmoteltua yhdessä ajatusta nuoren tulevaisuudesta, olipa se sitten opiskeluun haku, oppisopimus tai työnteko. Mahdollisuuksia on monia. Kun on hahmoteltu, mikä mahdollisesti kiinnostaa, lähdetään tutkimaan asiaa enemmän. Ohjaaja auttaa nuorta selvittämään erilaisia käytännön asioita. Kun nuori on haluamassaan paikassa, häneen pidetään yhteyttä ja kysellään kuulumisia.

Ota rohkeasti yhteyttä, otetaan yhdessä mahdollisuuksista selvää.

 

Minna Syrjäpalo-Lindfors

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

puh. 040 667 2291

 ---

Ohcci nuoraidbargu Ohcejoga gielddas                                                                                                                                                                                                      

Ohcci nuoraidbargu lea sierranuoraidbargu, man ulbmilin lea deaividit oppa Ohcejoga gieldda guovllus vuollái 29-jahkásaš nuoraid, geain ii leat  joatkkaskuvlen- dahje bargosadji ja geain lea vejolaččat gaskkalduvvan soahtebálvalus dahje oahput. Nuoraiguin smiehttat ovttas, masa sus livččii alddes beroštupmi, maid son hálidivččii bargat. Ohcci nuoraidbargu fállá nuoraide árraveahki sihke nanne nuora dieđuid ja dáidduid beassat eallimis ovddos. Ohcci nuoraidbargu ohcá ovttas nuorain čovdosiid nuora váttisvuođaide ja gažaldagaide sihke veahkeha nuora ohcalit daid bálvalusaid ollái, maid son dárbbaša ja hálida. Ohcci nuoraidbargu lea luhtolaš ja nurrii eaktodáhtolaš.

Doaibma vuolgá johtui jođiheaddji ja nuora guovttágaskaskasaš deaivvadeamis. Oktavuođa sáhtttá váldit nuorra, fuolaheaddji dahje skuvla. Nuorra oahpásmuvvá jođiheaddjái ja jođiheaddji nurrii, ja ná sáhttit  ovttas smiehttat nuora boahttevuođa, leiba dal gažaldat stuđeret ohcamis, oahppasoahpamušas dahje barggus. Vejolašvuođat leat máŋggat. Go leat smiehttan, masa lea vejolaččat beroštupmi, álgit guorahallat ášši eanet. Jođiheaddji veahkeha nuora čielggadit iešguđetlágan geavatlaš áššiid. Go nuorra lea báikkis gosa son lea hálidan, doallat sutnje oktavuođa ja jearrat mii gullo.

Váldde roahkkadit oktavuođa, váldit ovttas vejolašvuođain čielgasa J.

Minna Syrjäpalo-Lindfors

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tlf. 040 667 2291