UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Lapsen elatus

 

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua. Elatusvelvollisuuteen ei vaikuta se, onko lapsi vanhempien yhteisessä tai vain toisen vanhemman huollossa.


Elatusavun suuruuteen vaikuttavat lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Elatusavun suuruutta laskettaessa apuna käytetään Oikeusministeriön työryhmämietintöä 2006:10: Lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen.
 

Sosiaalilautakunnan vahvistamat huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatussopimukset vastaavat lainvoimaisuudeltaan tuomioistuimen päätöstä. Vanhempien yhteisellä sopimuksella voidaan myös muuttaa aikaisemmin vahvistettua sopimusta tai oikeuden päätöstä.


Vanhemmat vastaavat lain mukaan lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Koulutuskustannuksista voidaan tehdä elatussopimuksen kaltainen sopimus tai päätöstä voidaan hakea oikeudelta. 18 vuotta täyttänyt lapsi edustaa itse itseänsä koulutusavustusasiassa.
 

Elatusavusta päättää tuomioistuin vanhemman tai lastenvalvojan hakemuksesta, jos vanhemmat eivät pääse siitä sopimukseen.
 

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai ei pysty maksamaan sitä esim. työttömyyden vuoksi, voi lähihuoltaja hakea elatusmaksua ulosoton kautta tai hän voi hakea Kelalta elatustukea lapsen elatukseen.