UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Lastenvalvojan palvelut

 

Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat. Lastenvalvoja myös avustaa vanhempia lapsen huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamisiin sekä lapsen elatukseen liittyvien sopimusten tekemisessä ja vahvistaa sopimukset.
Lastenvalvojan palvelut ovat maksuttomia.

Lastenvalvojan tehtäviä Utsjoella hoitaa perusturvajohtaja, jolta saa lisätietoja näistä asioita. Tapaamisaika on syytä varata etukäteen, puh. 040 574 8499.

 


Isyyden selvittäminen
Jokaisella lapsella on oikeus isään.
Äidin aviomies on lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde vahvistetaan isyyden tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä.
Lastenvalvoja saa maistraatilta tiedon lapsen syntymästä. Hän lähettää äidille kutsun isyyden selvittämiseen ja varaa miehelle tilaisuuden isyyden tunnustamiseen. Tunnustamisen jälkeen isyysasiakirjat lähetetään Lapin maistraattiin, joka vahvistaa isyyden. Lastenvalvoja myös ajaa lapsen puolesta isyyden vahvistamista koskevaa kannetta tuomioistuimessa, jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään.
Isyyden vahvistamisella avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa isäänsä nähden samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntynyt lapsi. Lapselle voidaan antaa isän sukunimi, hänellä on oikeus tavata ja pitää yhteyttä isäänsä sekä saada elatusta isältä. Vanhemmat voivat myös sopia yhteishuoltajuudesta tai että lapsen huolto tulee isälle. Lapsi saa myös perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaistensa jälkeen.
Mikäli äiti ei halua lapsen isyyttä selvitettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti lastenvalvojan luona. Jos mies haluaa tunnustaa isyytensä äidin kieltäytymisestä huolimatta, lastenvalvoja jatkaa isyyden selvittämistä.