UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Linkkejä lisätietoon

Taanan kunta

Karasjoen kunta

Finnmarkin läänin erikoissairaanhoito www.helse-finnmark.no

Lapin sairaanhoitopiiri www.lshp.fi

Norges arbeids- og velferdsetaten NAV www.nav.no

Kansaneläkelaito KELA www.kela.fi

Finnmarkin lääninhallitus, Fylkesmannen i Finnmark www.fylkesmannen.no

Lapin aluehallintovirasto www.avi.fi

Finnmarkin läänin kuntien liitto, Fylkeskommune i Finnmark www.ffk.no

Lapin liitto www.lapinliitto.fi

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimiala, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BUF www.bufetat.no

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html

Helse- og omsorgsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html

Arbeidsdepartementet   www.regjeringen.no/nb/dep/ad.html

Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi

Tietoa Norjan julkisista palveluista www.norge.no

Tietoa Suomen julkisista palveluista www.suomi.fi

Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali www.nordsoc.org

Pohjoismainen yhteistyö, NORDEN  www.norden.org

Tilastotietoa Norjasta www.ssb.no

Tilastotietoa Suomesta www.tilastokeskus.fi

 

Palveluiden kehittäminen

Pohjois-Norjan lastensuojelun kehittämiskeskus, Barneverns utviklingssenter i Nord-Norge (BVUNN) www.bvunn.no/ 
 
Saamelaisten terveystutkimuksen keskus, Senter for samisk helseforskning uit.no/medsamisk/2011/
 
Opetussairaalayksikkö, Karasjoki www.undervisningssykehjem.no/ 

 

Raportteja, artikkeleita ja luettavaa

Rajoitta Pohjoisessa raportti 2004