UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Rajat ylittäviä palveluita

Rajat ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö on mahdollista monissa elämäntilanteissa.   

 

Utsjoen ja Taanan kuntien välinen sopimus päivähoidosta

Utsjoen ja Taanan kunnan lapset ovat voineet päästä naapurimaahan päivähoitoon. Rajat ylittävästä päivähoidosta sovitaan lapsikohtaisesti.

Utsjoen ja Taanan kunnat ovat sopineet että Utsjoen kunta tarjoaa tilapäisiä hoitopaikkoja Taanan kunnan lapsille arkisin klo 8.00-17.00 (Suomen aikaa, Norjan aikaa 7.00-16.00) Utsjokisuun päiväkodin saamenkielisessä Duottaraski-osastossa.  Utsjoen kunta ei ole vielä voinut sitoutua siihen että paikkoja olisi aina saatavana.

Taanalaiset vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä Utsjokisuun päiväkotiin ja tiedustella vapaita päiväkotipaikkoja. Mikäli lapsi voidaan ottaa väliaikaisen hoidon paikalle Utsjokisuun Duottaraski –osastoon,  huoltajien tulee ottaa yhteyttä Taanan kunnan päivähoitoviranomaisiin. Taanan ja Utsjoen kunnan päivähoitoviranomaiset sopivat kunkin lapsen hoidosta erikseen.
 
Vastavuoroisesti Nuorgamissa asuvat lapset ovat päässeet hoitoon Taanan kunnan päiväkoteihin Taana Bruhun.
 
 
 
 
 

Karigasniemen ja Karasjoen  ikäihmisten nabotreffit  

                               

Karigasniemen ja Karasjoen
ikäihmiset tapaavat säännöllisesti toisiaan yhteisillä virkistyspäivillä, nabotreffeillä.
 
Elokuun 2012 nabotreffit ovat keskiviikkona 29.8 klo 12
alkaen Karigasniemen kylätalolla.
 
Ohjelma saameksi ja suomeksi
 
 
 
Nabotreffeille ilmoittaudutaan etukäteen avopalvelun
ohjaaja Anu Puustiselle, puhelin  040-8436 216 tai hoivatyöntekijä Marketta Vuolabille 0400-859216.
 
 
 
 
 
 
 
 

Erikoissairaanhoidon palvelut

Lapin sairaanhoitopiiri ja Helse Finnmark ovat solmineet sopimuksen, jonka perusteella Utsjoen asukkaat voivat hakeutua erikoissairaanhoitoon Helse Finnmarkin hoitoyksiköihin.  Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.
 
 
Helse Finnmarkiin alaisena toimivat mm. Kirkkoniemen ja Hammerfestin sairaalat.
Lisätietoa Helse Finnmarkin palveluista.
 
Karasjoella on saatavissa saamenkielisiä lasten- ja nuorten psykiatrisia palveluita sekä perheille tarkoitettuja palveluita Saamelaisten psyykkisestä terveydenhuollosta vastaavasta SANKS:sta (Samisk nasjonalt kompetansesenter -psykisk helsevern).
 
Karasjoella toimii Finnmarkin klinikka, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa päihdeongelmaan. Finnmarkin klinikalla palveluita saa saamenkielellä.
 
Karasjoella toimii erikoislääkärikeskus, jossa eri alojen erikoislääkäreillä on vastaanotto.
 
 
 
 

Karasjoen kriisikeskus

Kriisikeskus on tarkoitettu naisille, jotka ovat joutuneet fyysisen, psyykkisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi tai jotka muutoin tarvitsevat väliaikaista yöpymispaikkaa ja keskusteluapua. Lapset voivat yöpyä keskuksessa äidin mukana. Keskuksesta saa myös keskusteluapua ja neuvontaa. Keskuksen työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus ja keskuksessa voi asioida ja asua anonyymisti nimeään ilmoittamatta. 

Kriisikeskukseen voi ottaa yhteyttä joka päivä ympäri vuorokauden, puhelin + 47 78 46 70 88. Apua tarvitseva voi itse ottaa suoraan yhteyttä kriisikeskukseen. Kriisikeskukseen ei tarvitse Utsjoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen erillistä lupaa, lähetettä tai maksusitoumusta.  
 
 
 

Hätätilanne

Soita numeroon 112.

Hätätilanteissa rajakunnat antavat toisilleen apua palo- ja pelastusasioissa sekä ensihoidossa. Hätätilanteessa on aina soitettava hätäkeskuksen numeroon 112. Hätäkeskus huolehtii avun hälyttämisestä naapurimaasta.
 
 
 

Muut rajat ylittävät palvelut

Yksittäisissä tapauksissa kunnat ovat sopineet rajat ylittävistä palveluista asiakas- tai potilaskohtaisesti.

 

 

Kelan maksamat matkakorvaukset rajat ylittävissä terveyspalveluissa

Utsjoella asuva henkilö on oikeutettu KELAN maksamiin sairausvakuutuslain mukaisiin matkakorvauksiin käyttäessään voimassaoleviin lakeihin ja sopimuksiin perustuvia naapurimaan perus- tai erikoissairaanhoidon palveluita.

Tarkempia tietoja on syytä kysyä KELALTA www.kela.fi.