UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke

 1.9.2010-31.10.2012

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua Suomen ja Norjan rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelmasta.

 
                                                                            
                                    
Päivi Salminen, hankejohtaja
Utsjoen kunnantalo
Puhelin: 0400387037
Sähköposti: paivi.salminen(at)utsjoki.fi
 
 
 
 Hankkeen loppuseminaari 12.9.2012
 
Ohjelma  saameksi.pdf      norjaksi.pdf        suomeksi.pdf
 
ESITYKSET SEMINAARISSA
 
 
 
 
"Ikääntyvän ihmisen hyvä elämä"
Kristine Gaup Grønmo, johtaja, Saamelaisten vanhusten palveluiden kehittämiskeskus, Karasjoki
 
 
Jatkosuunnitelmassa yhtenä vaihtoehtona esitetty ajatus Karasjoen ja Karigasniemen yhteisten vanhuspalveluiden kehittämisestä perustuu asiaa koskevaan alustavaan selvitykseen.
 
 
Hankkeen tavoitteet 
 
Hanke jatkaa 2000-luvulla virinnyttä sosiaali- ja terveyspalveluiden rajayhteistyöprosessia. Sen tuloksina mm. Taanan kunnan Sirman kylän lapset käyvät päivähoidossa Utsjoella ja Nuorgamista lapsia on ollut Taana Brussa päivähoidossa. Lapin sairaanhoitopiirin ja Helse Finnmarkin sopimuksen perusteella utsjokelaiset voivat käyttää Norjan erikoissairaanhoidon palveluita ja Finnmarkin läänin asukkaat voivat saada hoitoa Lapin keskussairaalassa. Etusija hoitoon on Suomen saamenkielisellä ja Finnmarkin suomenkielisellä väestöllä.
 
Hankkeessa kehitetään uusia rajat ylittäviä yhteistyömuotoja terveydenhuollossa, lasten- ja perheiden palveluissa sekä vanhustenhuollossa. Hanke painottaa saamelaisten mahdollisuutta käyttää Norjan saamenkielisiä palveluita. Rajayhteistyö turvaa kaikkien kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta akuuteissa tilanteissa tai kun kunnassa on palvelutyhjiö. Hanke hyödyntää Norjassa tehtyä kokeilu- kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja edistää saamelaista kulttuuria tukevien palveluiden ja ammattikäytäntöjen kehittämistä.
 
Hankkeen varsinaisena toiminta-alueena Suomessa on Utsjoen kunta. Hankkeessa luotavia palvelurakenteita ja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muualla raja-alueella ja saamelaisten palveluissa.
 
 
Hankkeen ohjausryhmä
 
Väinö Guttorm, perusturvalautakunnan ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Utsjoki
Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos, hankkeen valvoja, sosiaali- ja terveysministeriö
Maila Viberg, sosiaali- ja terveyspäällikkö, Utsjoki
Heidi Eriksen, vastaava lääkäri, Utsjoki
Sari Inkinen, päivähoidon ohjaaja, Utsjoki
Randi Johansen-Paltto, sosiaali- ja terveysjohtaja, Karasjoen kunta
Anu Saari, osastonhoitaja, Taanan kunta
Pia Ruotsala, sosiaali- ja terveyssihteeri, Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta
 
LOPPURAPORTTI:

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen loppuraportti_suomeksi

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen loppuraportti saameksi

Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen loppuraportti norjaksi