UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Ikäihmisten terveyspalvelut

Kotisairaanhoito

 

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa säännöllisiä hoitosuunnitelmaan perustuvia haavanhoitoja, lääkehoidon toteutusta ja seurantaa, kivun hoitoa ja saattohoitoa. Kotisairaanhoito on maksullista ja perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin. Asiakkaan kokonaistilannetta ja palvelutarvetta arvioidaan tarvittaessa avopalvelun ohjaajan ja kotisairaanhoitajan yhteisellä kotikäynnillä.  


Muistineuvola

Muistineuvolan tavoitteena on tunnistaa ja todeta muistisairaudet jo alkuvaiheessa sekä ohjata asiakas hoidon ja tuen piiriin, vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, antaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta eri vaiheissa.


Utsjoen kunta ostaa geriatrin etävastaanottoa ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Äidinkieleltään pohjoissaamenkielinen kotisairaanhoitaja toimii oman työnsä ohella muistihoitajana koko kunnassa ja hänellä on muistihoitajan koulutus. Muistineuvolatoimintaa toteutetaan kotikäynnein ja vastaanotolla.

 

 

Seniorineuvola

Kaikille kunnassa asuville 70-vuotiaille tarjotaan maksutonta vapaaehtoista ikäihmisten terveystarkastusta.  Seniorineuvolan tavoitteena on ikäihmisten terveyden edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy yksilöllisten terveydentilan seurantamenetelmien ja ohjauksen avulla. Tavoitteena on saada Utsjoen kunnan ikäihmiset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa geriatristen ja toimintakykyä tukevien palvelujen piiriin. Terveystarkastukseen saavat kutsun aina kuluvana vuonna 70-vuotta täyttävät kuntalaiset, jotka eivät ole vielä säännöllisten palvelujen piirissä. Utsjoella seniorineuvolatoimintaa toteuttaa kaikki terveydenhoitajat.