UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Jätehuolto

Uusi jätteenkerääjä on RenoNorden Oy

Ođđa bázahusčoaggi lea RenoNorden Oy

Tyhjennyspäivät ovat kuten aikaisemminkin, parillisen viikon tiistai (Karigasniemi ja Utsjoen kirkonkylä) ja keskiviikko (Utsjoki ja Nuorgam)

Gurrenbeaivvit leat nu mo ovdalge, párravahku maŋŋebárga (Gáregasnjárga ja Ohcejoga girkosiida) ja gaskavahkku (Ohcejohka ja Njuorggán)

Utsjoen kirkonkylän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasema Sullamintie 151, Utsjoki.
Avoinna parillisen viikon tiistaina klo 15–19

• vastaanotetaan: poltettava jäte, kaatopaikkajäte,
puu- ja levyjäte, metallijäte, kyllästetty puu, sähkölaitteet,
vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, autonrenkaat.

Ohcjejoga girkosiidda sirdinlásten- ja ávkebázahusstašuvdna Sullamintie 151, Ohcejohka
Rabas juohke báralaš vahku maŋŋebárgga dmu 15-19

• vuostáváldojuvvojit: boaldindohkálaš bázahus,
ruskabáikebázahus, muorra- ja pláhttabázahusat,
metállabázahus, gallehuvvon muorra, elerusttegat,
váralaš bázahusat, šaddogárdebázahusat, biilajuvllat.

Jäteopas kotitalouksille.pdf

Bázahusrávagirjjáš dállodoaluide.pdf

 

Kuljetukseen liittyvät yhteydenotot:

Fievrrideapmái guoski oktavuođaváldimat:

Markku Porsanger, puh. 0400 158 561

 

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot:

Mávssuid bearramii guoski oktavuođaváldimat:

Heidi Keskitalo, puh. 040 181 0264

 

Kodin jätteiden ABC.pdf

Ruovttu bázahusaid ABC.pdf

Jätehuoltomääräykset.pdf
Bázahusfuolahusmearrádusat.pdf

Jatemaksutaksa.pdf

Bázahusmáksotáksta.pdf