UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

Yleiskaava

Yleiskaavoituksen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava -nimitystä käytetään silloin, jos samassa yhteydessä suunnitellaan kunnan alue kokonaisuudessaan. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain, jolloin maankäyttöä suunnitellaan teema tai osa-alue kerrallaan. Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle.

 

VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT

 

Pulmankijärven rantayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.11.2001

Kaavakartta (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

 

Nuorgamin osa-alueen osayleiskaava sai lainvoiman 5.6.2007

Kaavakartta 1 kyläalue (pdf)

Kaavakartta 2 (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

 

Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 5.9.2014

Kaavakartta

Kaavaselostus

Lávvacilgehus

 

Karigasniemen osa-alueen osayleiskaava sai lainvoiman 28.9.2011

Kaavakartta 1 Akujoki-Aittijoki (pdf)

Kaavakartta 2 kyläkeskus (pdf)

Kaavakartta 3 Kuolna-Palggakpakti (pdf)

Kaavakartta 4 Rovisuvanto-Fierranjohka (pdf)

Kaavakartta 5 Skalonuovttsa-Haukilampi (pdf)

Kaavakartta 6 Tenoranta-NuvvusAiligas (pdf)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf)