UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

 

Kuntajohdon terveiset

Kunnanjohtajan terveiset

16.01.2014
Kuntajohdon terveiset >>

Vuoden päättyessä tulee itse kukin meistä miettineeksi mennyttä vuotta ja toisaalta ajatuksissa siintää jo uusi alkava vuosi, auringon nouseminen pitkän kaamoksen jälkeen ja tuleva kevät.

Mennyttä vuotta muistellessamme mieliimme palaa viime kevään surunsiivittämät ajat. Suru kosketti monella tapaa meitä kaikkia, surun tie on raskas kulkea. Kuitenkin, yhteisömme vahva välittäminen läheisistä nousi voimakkaana pintaan, yhteisöllisyys on vahva voimavara.

Mennyt kesä jää mieliimme kaikkien aikojen lämpimimpänä kesänä –oli  oikein kesien kesä. Luonto antoi parastaan ja vaikka lohta ei ehkä ihan ennätysmääriä saatukaan lohituristeja alueellamme riitti ja kalastuslupien myynti kasvoi jonkin verran. Poromiehillä on takanaan hyvä vuosi ja eri tahoilla herännyt huoli porojen teurasmäärien rajusta vähenemisestä petojen suihin, antaa uskoa siihen, etteivät poromiehet ole yksin taistelussa järkevän petopolitiikan puolesta.

Yhteydenpito kunnan elinkeinotoimen ja alueen yrittäjien kesken on jatkunut kuluneen vuoden aikana. Esimerkiksi yhteisissä yrittäjäilloissa ja muissa tapaamisissa on selvitetty tulevia yhteistyömahdollisuuksia ja erityisesti pyritty selkiinnyttämään kunnan roolia ja tehtäviä elinkeinojen kehittäjänä.

Utsjoen kunnan taloustilanne on kääntynyt hitaaseen nousuun kohti parempaa, kiitos pitkäjännitteisen vastuullisen taloudenhoidon. Myös ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua kunnassa on ohjannut tiukka ja vastuullinen talouden tasapainottamistyö. Keväällä 2013 kunnanhallituksessa päätettiin ja sovittiin työn suuntaviivoista ja syksyn aikana johtoryhmän ohjauksessa työtä on jatkettu hallintokunnittain lähtökohtana talouden sekä toimintojen ohjaaminen ja turvaaminen nykyisessä taloustilanteessa. Selkeänä johtoajatuksena on ollut ja on, että Utsjoen kunta vastaisuudessakin pystyy selviämään lakisääteisistä velvoitteistaan ja siten säilymään itsenäisenä kuntana muiden kuntien joukossa kuntarakenneuudistuksen jälkeenkin.

Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistusesitys antaa meille positiivista signaalia tulevaisuudesta. Kuntamme olisi saamassa lisää valionosuutta, eli olemme todennäköisesti yksi niistä harvoista kunnista lapissa, joille uudistus merkitsisi lisää valtion rahaa.  Asialla on erittäin suuri merkitys kunnallemme. Pelkonahan oli, että uudistus tulisi kiristämään entisestäänkin tiukkaa talouttamme. Nyt voinemme omalta kohdaltamme todeta tyytyväisinä, etteivät pelot ehkä sittenkään toteudu, samalla olemme varmaankin huolissamme monen muun lappilaisen kunnan tilanteesta ja siitä, mihin valtio on kuntia ylipäätään ohjaamassa.

Muita kuntamme kannalta kohtalon kysymyksiä jotka vaikuttavat kuntamme tulevaisuuteen ratkaisevasti ovat tietysti kuntarakenneuudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat lainsäädäntöuudistukset.

Utsjoen kunta pitää selvänä, että se kykenee itsenäisenä kuntana tulevaisuudessakin tarjoamaan kuntalaisille hyvät peruspalvelut. Me itse tiedämme parhaiten mitä palveluita me tarvitsemme ja sen lisäksi me itse osaamme ne palvelut parhaiten järjestää.

 

Utsjoen Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus ja Utsjoen rantaosa-alueen osayleiskaava hankkeet etenevät ja tulevana vuotena pääsemme jo aloittamaan kaavoitustyötä Karigasniemen kylässä.

Kirkonkylän varavedenottamon rakennustyömaa on edennyt hyvin ja valmistuu suunnitelman mukaisesti.

Dementiakoti ja terveyskeskuksen peruskorjaus valmistunee reippaasti etuajassa ja väliaikaistiloista päästäneen muuttamaan uusiin ajanmukaisiin tiloihin jo keväällä 2014.

Tulevista hankkeista merkittävimpiä ovat, Kielikeskus- ja Saamelaisen musiikin aikuiskoulutuskeskushankkeet. Hankkeiden myötä syntyy kuntaamme varmuudella uusia työpaikkoja ja mainitut keskukset ovat monipuolisesti kehittämässä kuntamme kulttuurielämää. Monet muutkin vireillä olevat hankkeet ja toimet tuovat toivon mukaan hyvinvointia kuntamme kylien asukkaille.

Kaiken kaikkiaan mielestäni meillä Utsjokisilla on syytä suhtautua positiivisesti tulevaisuuteen. Alueellamme on paljon hyviä mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymät ovat pääsääntöisesti valoisia. Kunta tarvitsee kuitenkin valtiovallan tukea, jotta Barentisin alueen moninaiset investoinnit saadaan säteilemään hyvinvointia myös alueellemme. Tehkäämme siis edelleenkin yhdessä vahvaa työtä Utsjoen kunnan kehittämisen puolesta.

Kiitokset kaikille kunnan luottamusmiehille ja työntekijöille kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille kuntalaisille hyvää ja armorikasta uutta vuotta.

Vuokko Tieva-Niittyvuopio, kunnanjohtaja vt.

 

 

 

 

Viimeksi muokattu: 16.01.2014

Paluu