UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

 

Kuntajohdon terveiset

Kunnanjohtajan uuden vuoden terveiset

13.01.2015
Kuntajohdon terveiset >>

Näin vuoden vaihteessa jätämme menneen vuoden historiaan. Kokemamme tapahtumat seuraavat meitä, emmekä voi pyyhkiä hyviä emmekä pahojakaan asioita tai muistoja mielestämme. Elämämme jatkuu ja kokemamme kulkee elämässämme mukana. Utsjoki on yhä vahva yhteisö ja ihmiset jakavat kokemukset voimallisesti yhdessä. Vain yhdessä voimme palauttaa elämän uomaansa ja uskomme tulevaisuuteen.

 

Uuden vuoden alku on hyvien lupausten aikaa, lupaamme usein niin itsellemme kuin lähimmäisillekin toteuttaa monia hyviä asioita tulevaisuudessa. On myös hyvä aika katsoa oman kuntamme tulevaisuuteen.

 

Monia asioita voimme itse suunnitella ja toteuttaa. Tällä hetkellä elämme kuitenkin monella tapaa erikoista aikaa.

Kuntarakenteita muutetaan ja sosiaali- terveystoimen järjestämiseen liittyvä lainsäädäntö on eduskunnassa käsiteltävänä. Toteutuessaan sote-laki tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla kunnan roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä. Kunnan tehtävä on edelleen tulevaisuudessakin tuottaa kuntalaisille lähipalvelut ja edistää toimillaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Utsjoen kunnan asukkailla on oikeus saada yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä Norjan valtion kanssa tulee jatkossakin kehittää voimallisesti.  

 

Utsjoen kunnanvaltuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti kuntarakennelain määräämä selvitystyö on tehty yhdessä Inarin kunnan kanssa. Työhön ryhdyttiin tarkoituksena erityisesti selvittää onko vielä löydettävissä käyttämättömiä yhteistyömahdollisuuksia.  Selvitystyö on edennyt siihen vaiheeseen, että vuoden 2015 alussa pidetään kuntalaisten kuulemistilaisuudet ja valtuustojen yhteiskokous. Työn aikana on tullut selväksi, että kahden näin pinta-alaltaan suuren kunnan liittämisellä yhdeksi kunnaksi ei saavutettaisi kuntarakennelain asettamia tavoitteita.

Oma käsitykseni on edelleen vahvistunut selvitystyön kuluessa, Utsjoki on ja säilyy jatkossakin itsenäisenä ja kulttuurisesti omaleimaisena kuntana. Yhteistyötä naapurikunnan kanssa voidaan kehittää tulevaisuudessa niin, että molemmat kunnat vahvistuvat kuntalaistensa parhaaksi omista lähtökohdistaan.

 

Utsjoen kunnan viime vuosien ajan toiminnan ja talouden suunnittelun painopiste, tiukka talouden tasapainottamistyö on tuottanut toivottua tulosta ja kunnan talous on tällä hetkellä suhteellisen vakaalla pohjalla. Kunnan tulovero, yhteisövero ja kiinteistövero pysyvät tulevana vuotena samana. Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva uudistettu valtionosuusjärjestelmä näyttäisi lupaavan jatkossa Utsjoen osalle kohtuullisen hyvää ennustetta, samoin sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan Utsjoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset jopa laskisivat tulevaisuudessa.

 

Kunnanvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaan alkavalle vuodelle 2015 on kuntaamme luvassa edelleenkin tiivistahtista rakentamista ja monia uusia hankkeita. Merkittävin tulevista rakennuskohteista on pitkään ja hartaasti suunniteltu ja odotettu Karigasniemen monitoimihalli.

 

Kolme merkittävää hanketta; Ailikaskeskus- kielen ja kulttuurin osaaja ja työllistäjä, Saamelaismusiikin aikuiskoulutuskeskus ja Utsjoki Malli- vahva raja-alueen lähipalvelukeskus ovat saneet myönteiset rahoituspäätökset. Hankkeet tukevat merkittävällä tavalla kunnan elinkeinoelämän kehittymistä ja lisäävät kuntamme vetovoimaisuutta asuin- ja työskentelypaikkana. Toivottavasti lapsiperheet kokisivat Utsjoen vetovoimaisena paluumuuttokuntana, jossa lapset ja nuoret voivat kasvaa saamelaisessa ja saamenkielisessä ympäristössä.

Toisaalta olen syvästi tiedostanut sen, että kunta ei pysty tarjoamaan riittävästi saamenkielisiä palveluita, erityisen hankala tilanne on sosiaali- ja terveystoimessa. Meidän kaikkien, niin päätöksentekijöiden kuin virkamiestenkin on yritettävä enemmän, kehitettävä ja haettava uusiakin toimintatapoja saamenkielisten palveluiden lisäämiseksi.

 

Hyvin iloinen uutinen vuoden vaihteessa oli, että Rajaseutuliitto ry on valinnut Utsjoen kunnan ”Vuoden 2015 rajakunnaksi”. Otamme tämän tunnustuksen vastaan mielihyvällä ja vahvistakoon sekin osaltaan pyrkimystämme kehittyä elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkaillemme.

 

Toivotan kuntalaisille ja kaikille yhteistyötahoille hyvää alkavaa vuotta 2015.

 

 

Vuokko Tieva-Niittyvuopio

kunnanjohtaja

 

 

 

Viimeksi muokattu: 13.01.2015

Paluu