UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

 

Kuntajohdon terveiset

Sosiaali- ja terveystoimen kuulumisia

01.02.2013
Kuntajohdon terveiset >>

Sosiaali- ja terveystoimen kuulumisia


Aloitin Utsjoen kunnan perusturvajohtajana 9.1.2012 edeltäjäni jäätyä viettämään toivon mukaan antoisaa
eläkeläisen elämää. Hyvin ja tunnollisesti hoidettua työsarkaa lähdin hoitamaan jatkaen monenlaisia
tärkeitä kehittämishankkeita, joita sosiaali- ja terveystoimessa oli meneillään. Yhtenä merkittävimpänä
sosiaali- ja terveystointa koskevana investointina jatkettiin jo pitkälle edenneitä muistisairaiden
palveluasumisyksikön ja terveyskeskuksen vastaanoton rakentamishankkeita. Rakentamisen valmistelua
jatketaan edelleen teknisen toimen kanssa yhteistyössä.


Utsjoen sosiaali- ja terveystoimessa toteutettiin 1.9.2010 - 31.10.2012 Tenonjokilaakson sosiaali- ja
terveyspalveluiden kehittämishanke, jonka tavoitteena oli parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuutta ja laatua painottaen saamelaisten palveluita. Hankkeessa rakennettiin verkostoja yhteistyön
toiminnan perustaksi ja hankittiin tietoa Norjan palvelujärjestelmistä ja toimintakäytännöistä. Hankkeen
tuloksena keskeisimpinä olivat Karigasniemen ja Karasjoen vanhusten suositut Nabotreffit, lisääntynyt
yhteistyö lasten- ja nuorten psykiatrisissa palveluissa ja laadittu sopimusluonnos Tanan kunnan Utsjoelle
mahdollisesti tuottamasta vanhusten laitospalvelusta. Kuntalaisten odotusten ja toiveiden mukaista
sopimusta perusterveydenhuollon palveluiden hankkimisesta Norjan puolelta ei ole solmittu. Utsjoki ei siis
voi ohjata potilaita Norjan palveluihin.


Utsjoella toteutetaan 1.9.2012-31.5.2013 osana PaKaste II hanketta vanhus- ja hoitotyön johtamisen ja
organisoinnin kehittäminen. Uuden organisaatiomallin tavoitteena on siirtää resursseja hallintotehtävistä
asiakas- ja potilastyöhön ja lisätä toiminnan tehokkuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon
yhtenäistämisellä esimerkiksi siten, että kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yksiköt yhdistettäisiin.
Utsjoen kunnassa on erityisenä haasteena henkilöstön rekrytointi. Valtakunnallisestikin sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisista on pulaa ja harvaanasutulla rajaseudulla työvoiman saatavuus on muuta
maata suurempi haaste. Saamen kielen hallinta ja kulttuurin tuntemus on Utsjoella monissa tehtävissä
edellytyksenä ja kaikissa tehtävissä se huomioidaan erityisenä ansiona. Huolimatta ajoittaisesta vakavasta
henkilöstövajeesta, Utsjoen osaavat ja tunnolliset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat
selvinneet palveluiden tuottamisesta joustamalla ja venymällä päivittäisessä arjessaan. Osassa palveluita on
ollut henkilöstötilanteesta johtuen saatavuus- ja laatuongelmia. Sosiaali- ja terveystoimi on kuitenkin myös
onnistunut rekrytoimisessa. Kuntaan on saatu mm. uusia lähi- ja sairaanhoitajia. Myös etsivä nuorisotyö ja
seinätön työpajatoiminta jatkuvat uuden nuoriso-ohjaajan toteuttamana.


Päivähoidossa on onnistuttu järjestämään kielipesätoimintaa sekä Utsjoella ja Karigasniemellä.
Kielipesätoimintaan on ollut runsaasti, jopa tarjontaa enemmän halukkaita. Koulun sosiaalityö on saatu
toimimaan viime vuoden aikana, mistä on tullut hyvää palautetta.


Monenlaiset muutoksen tuulet puhaltavat kuntasektorilla. Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden
kansallinen palvelurakenneuudistus (soteuudistus) ovat keskusteluttaneet kunnissa. Erään kollegani kanssa
keskustelussa pohdimme loppuvuodesta, miten kunnissa tulisi soteuudistukseen valmistautua.
Puolileikilläni heitin ”ei mitenkään”. Totta toinen puoli leikissäkin: uudistuksen valmistelun aikana saadun
muuttuvan tiedon perusteella ei ole ollut mahdollista arvioida uudistuksen vaikutuksia toimintoihin. Yksi on
varmaa: palvelut on järjestettävä ja tuotettava nyt ja tulevaisuudessa.


Kirsi Solmari
perusturvajohtaja

Viimeksi muokattu: 01.02.2013

Paluu