UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

 

Kuntajohdon terveiset

Utsjoen kunta tiedottaa RKP:n matkasta

14.06.2013
Kuntajohdon terveiset >>

Utsjoen kunta tiedottaa

 

RKP:n puoluehallituksen vierailu Utsjoella 13-14.5.2013

 

RKP:n puoluehallitus vieraili puheenjohtajansa Carl Haglundin johdolla Utsjoella viime viikon (20) alussa, mukana oli myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Tiistaipäivän lounaalla ja sen jälkeen pidetyssä tilaisuudessa kunnanvirastolla käytiin leppoisaa keskustelua ajankohtaisista asioista.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg totesi tervehdyssanoissaan RKP:n aina tukeneen Utsjoen kuntaa yhdessä Lapin kansanedustajien kanssa ja toivoi sen hyvän yhteistyön jatkuvan, vaikka RKP puolueena onkin tullut Lappiin eduskunta- ja kuntavaaleissa. Tätä Nordberg piti selkeänä jatkumona puolueen tähänastiselle toiminnalle Lapin ja ennen kaikkea saamelaisten hyväksi.

 

Keskustelussa selvitettiin Utsjoen kunnan kantaa kuntarakenneuudistukseen ja kunnan tavoitetta pysyä edelleen itsenäisenä kuntana. RKP:n edustajat ilmaisivat hyvin ymmärtävänsä kunnan näkemyksen varsinkin nyt, kun heille on konkretisoitunut kuinka kaukana Utsjoki todella sijaitsee. Puolueväestä suurelle osalle käynti Utsjoella oli ensimmäinen.

 

SOTE-uudistuksesta kunnan edustajat totesivat, että kunnan kannalta tärkeintä on säilyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut nykyisellä tasolla. Vaikka kunnan resurssit ovat niukat, on palvelut pystytty järjestämään kaikille kuntalaisille siedettävässä ajassa ja lääkäriinkin pääsy on mahdollista ilman pitkää jonotusta. Muutoksia huonompaan suuntaan ei toivota mahdollisten uudistusten tuovan. Kunnan edustajien mielestä esitetty isäntäkuntamalli ei ole pienen kunnan kannalta suositeltava, sen verran kokemusta suurempien kanssa toimimisesta kunnalla on. Huomattakoon, että SOTE-uudistuksesta saatiin lisätietoa vasta vierailun jälkeen loppuviikosta.

 

Kunnanjohtaja, vt. Vuokko Tieva-Niittyvuopio toi esille huolensa oikeusaputoimiston Utsjoen toimipisteen tulevaisuudesta, suunnitelmissahan on ollut jopa koko toimipisteen lakkauttaminen. Kunnanjohtaja esitti, että oikeusaputoimeen palkattaisiin jatkossa saamenkielinen lakimies, joka voisi tarjota äidinkielisiä palveluita koko saamelaisalueen asukkaille, näin lisättäisiin merkittävästi saamenkielisten palveluiden tarjontaa oikeuslaitoksessa ja todellinen mahdollisuus käyttää äidinkieltä esim. tuomioistuimessa helpottuisi ja parantuisi. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson lupasi ottaa asian vakavasti harkintaa ja pyysi kunnanjohtajaa laatimaan asiasta muistion lisäkäsittelyä varten.

 

Vierailun jälkeen julkisuudessa paljon esillä olleet ministereiden kannanotot ILO-sopimuksen ratifiointiin eivät tulleet kunnan tapaamisessa esille, keskustelut painottuivat pääosin kunnan kannalta merkittäviin, ajankohtaisiin asioihin. Erityisesti kuntajakolaki- ja sote-uudistus ovat tällä hetkellä kunnan kannalta keskeisempiä asioita.

 

Vieraat olivat matkaansa kaikin puolin tyytyväisiä ja kiitollisia saamastaan hyvästä palvelusta niin majoituksen, ruokailun kun keskustelujen osalta. Paikallisten isäntien puolelta pantiin myös merkille aito kiinnostus utsjokelaisten asioihin ja kiireetön suhtautuminen kunnan palveluihin tutustuttaessa.

 

Tapaamisen aikana lahjoitettiin muistoksi viirit puolin ja toisin ja toivotettiin erityisesti ministereitä toistekin käymään Utsjoella. Puheenjohtaja Nordberg kutsui erikseen ministeri Haglundin lohestamaan Tenolle, kunhan aikataulu antaa myöten. Ministeri ilmaisi kiinnostuksensa myös mahdolliseen metsästysretkeen ja kertoi olevansa innokas metsämies.

 

Lopputoivotukset saamenkielellä ”giitu fitnamis” (kiitos käynnistä), ”mannet dearvan” (menkää terveinä), ”buorre mátki” (hyvää matkaa) saattelivat vieraita lähtiessä.

Viimeksi muokattu: 14.06.2013

Paluu