Erityisluokanopettaja 1.8.2024 alkaen

Vakinainen Kokoaikatyö Luokanopettajat

Utsjoen sivistystoimi hakee erityisluokanopettajaa

Utsjoki on Suomen ja Euroopan unionin pohjoisin noin 1200 asukkaan kunta, joka on tunnettu upeasta luonnostaan ja elävästä saamelaiskulttuuristaan. Kunnan kolmessa kyläkeskuksessa ovat uudet monitoimitalot, joiden yhteydessä toimivat koulut sekä Utsjoella myös saamelaislukio.

Utsjoen kuntaan haetaan nyt työstään innostunutta, joustavaa ja vahvaa pedagogista osaamista omaavaa erityisluokanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Erityisluokanopettajan ensisijainen sijoituspaikka on Utsjokisuun koulu.

Erityisluokanopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Virkaan valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkaus ja opetusvelvollisuus OVTES:in mukaisesti.

Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 1.3.2024 klo 15.00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa ensisijaisesti apulaisrehtori Laura Arola maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-11 ja perjantaisin 12-16, puh 040 525 8049.

Muulloin tarvittaessa kunnanjohtaja Päivi Kontio 040744763

———–

Ohcejoga čuvgehusdoaibma ohcá erenomášluohkáoahpaheaddji

Ohcejohka lea Suoma ja Eurohpá uniovnna davimus, sullii 1200 ássi gielda, mii beaggá ebmos luonddus ja ealli sámekultuvrras. Gieldda golmma giliguovddážis leat ođđa máŋggadoaimmadálut. Daid oktavuođas leat skuvllat, ja Ohcejogas lea máŋggadoaimmadálus maiddái geasuheaddji sámelogahat.

Ohcejoga gielda ohcá dál erenomášluohkáoahpaheaddji, guhte lea movttiidan iežas barggus, geabbil ja geas lea nana pedagogalaš máhttu. Virgegaskavuohta lea fámus doaisttážii. Erenomášluohkáoahpaheaddji bargá vuosttas sajis Ohcejohnjálmmi skuvllas.

Erenomášluohkáoahpaheaddji gelbbolašvuođagáibádusaid mearrida gelbbolašvuođagáibádusain addon ásahus 986/98.
Virgái válljejuvvon olmmoš galgá doaimmahit čielggadusa iežas dearvvasvuođadilis (KVhL 7 §) ja
rihkusregisttarváldosa, mii čuovvu rihkusregisttarlága 6 § 2 momeantta.

Bálká ja oahpahusgeatnegasvuohta OVTES mielde.

Ohcejoga gielda máksá bargiidasas sámegiela máhtus giellalasi: njálmmálaš máhtus 125 €/mb ja čálalaš máhtus 150 €/mb. Virgái heivehuvvo guđa mánu geahččalanáigi.

Bivdit sáddet ohcamušaid oktan čuvvosiiguin maŋimustá 1.3.2024 dii. 15.00 https://www.kuntarekry.fi bokte.

Jos ohcamuša ii leat vejolaš sáddet elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša sáhttá sáddet maid čujuhussii: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Čále bargočoavdaga nummira konfaluhttii. Eat máhcat ohcamušáššegirjjiid.

Lassedieđuid barggu birra addá vuosttažin veahkkehoavda Laura Arola vuossárggaid ja gaskavahkuid dii. 9-11 ja bearjadagaid 12-16, tel 040 525 8049.
Muđui dárbbu mielde gielddahoavda Päivi Kontio 040 744 76 30