Koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaaja

Määräaikainen Kokoaikatyö Koulunkäynninohjaajat

Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaaja-iltapäivätoiminnan ohjaaja määräaikainen toimi 6.8.2024-31.5.2025

Nuorgamin koulun koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi 6.8.2024-31.5.2025

Nuorgamin koulu on pieni alakoulu, jossa on 13 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi.

Koulunkäynninohjaajan toimi täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Määräaikaiset toimet täytetään 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka-/työehtosopimukseen.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 28.6.2024 klo 15 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Njuorggáma skuvlla skuvllavázzinjođiheaddji-veaigerieggájođiheaddji mearreáigásaš doaibma 6.8.2024-31.5.2025.

Njuorggáma skuvla lea smávva vuolleskuvla, gos leat 13 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtte gillii, sámegillii ja suomagillii.

Skuvllavázzinjođiheaddji doaibma devdojuvvo dalán go heivvolaš bargi gávdno.

Mearreáigásaš doaimmain čuvvojuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mielde váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis.

Bálkáheapmi vuođđuduvvá gielddalaš virge-/bargoeaktosoahpamuššii.

Sámegiellalassi 125 €/mb njálmmálaš máhttu ja 150 €/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 28.6.2024 dmu 15 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.

Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.