DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

Digi- ja väestötietovirastot ovat osa valtion paikallishallintoa ja vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä sekä holhousasioista.

Ajankohtaista

Asiointipalvelua rajoitetaan ja asiointipisteen sekä kunnanviraston ovet pidetään suljettuna toistaiseksi. Asioi ensisijaisesti verkossa tai puhelimitse. Yhteispalvelun asiointipisteessä kasvokkain tai asiakaspäätteellä asiointi ainoastaan sopimalla aika puhelimitse 040 718 9494 tai sähköpostitse raimo.lansman@utsjoki.fi. Koronavirusepidemian takia älä asioi Asiointipisteellä, jos olet flunssainen, sairas tai epäilet saaneesi koronavirustartunnan. Asiointipisteellä asioidessa on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta. Hakemukset ja liitteet voit jättää virastotalon takaoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Olkaa ensisijaisesti yhteydessä suoraan Digi- ja väestötietovirastoon.

 

 

Tietopalvelu

 • Yksittäinen tietopalvelu

Yksittäistä tietopalvelua koskeva tilauslomake voidaan jättää asiointipisteeseen, josta virkailija toimittaa tilauksen Digi- ja väestötietovirastoon käsiteltäväksi.

Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palvelut

 • Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
 • Pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta

Asiointipiste ottaa lomakkeen vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle.
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.

Huom!
Ulkomaalaisten avioliiton ja parisuhteen esteiden tutkintaa ei voida laittaa vireille asiointipisteessä.

Henkilöoikeudelliset palvelut

Seuraavat lomakkeet voidaan jättää asiointipisteeseen, josta virkailija toimittaa sen edelleen toimivaltaiseen Digi- ja väestötietovirastoon:

 • lapsen rekisteröinti-ilmoitus (lomaketta ei pidetä saatavilla, vaan se menee automaattisesti jokaisen syntyneen lapsen äidille).
 • äidinkielitiedon korjaaminen
 • ilmoitus asiointi kielestä väestötietojärjestelmään
 • ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään
 • ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta mahdollisesti tarvittavine suostumuksineen
 • omien tietojen tarkastusta koskeva pyyntö
 • tietojen luovutusta koskevien kieltojen rekisteröinti
 • nimiasiat:  nimenmuutosilmoitus, nimenmuutoshakemus
 • muuttoilmoitukset Postin sivuilta täällä (Ei maahanmuuttoilmoitukset, jotka edellyttävät aina henkilökohtaisen käynnin Digi- ja väestötietovirastossa)

Lomakkeet löytyvät täältä.

Perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

 • Avio-oikeuden poistaminen (avioehtosopimuksen rekisteröinti tai avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti)
 • Osituskirjan rekisteröinti
 • Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen
 • Lahjailmoitusten rekisteröinti
 • Avopuolisoiden omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti
 • Perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen

Hakemus ja alkuperäinen sopimus ja jäljennös siitä voidaan jättää asiointipisteeseen edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle. Hakemuslomakkeet ja ohjeistus löytyvät täältä.

Yhteisöoikeudelliset palvelut

 • Kaupparekisteriasioissa yhteispalveluvirkailija ottaa vastaan ilmoituksen ja neuvoo asiakasta lomakkeiden täyttämisessä ja käsittelymaksuissa. Yhteispalveluvirkailija lähettää ilmoituksen täytettynä ja maksukuitti liitettynä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ohjeet käsittelymaksuista, maksutavoista ja lomakkeiden täyttämisestä löytyvät täältä. Lomakkeet löytyvät täältä.
 • Yhdistysrekisteriasioissa yhteispalveluvirkailija ottaa vastaan ilmoituksen ja neuvoo asiakasta lomakkeiden täyttämisessä ja käsittelymaksuissa. Yhteispalveluvirkailija lähettää ilmoituksen täytettynä ja maksukuitti liitettynä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Ohjeet käsittelymaksuista, maksutavoista ja lomakkeiden täyttämisestä sekä lomakkeet löytyvät täältä.

Huom! Asiakas voi tehdä ilmoitukset myös sähköisesti. Asia tulee vireille, kun ilmoitus on saapunut Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

 • Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja peruuttaminen
 • Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti
 • Hakemus edunvalvojan määräämiseksi/Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja mahdolliset liitteet.
 • Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi
 • Hakemus edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta tai tehtävästä luopumisesta
 • Holhousoikeudellinen lupahakemus
 • Vuosi- ja päätöstilin sekä omaisuusluettelon toimittaminen

Asiointipiste ottaa hakemukset vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle.
Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta täältä.

Kuluttajaneuvontapalvelut

Ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.

 • valtakunnallinen neuvontapuhelin: 029 505 3050
 • ohjeistus löytyy täältä.

Huom!
Saamenkielinen kuluttajaneuvonta keskiviikkoisin klo. 9–11: 040 746 1925
Saamenkielinen ohjeistus löytyy täältä.

Muu digi- ja väestötietoviraston tieto

Digi- ja väestötietoviraston kotisivut

Huom!

 • venerekisteri-ilmoitus on siirtynyt 1.8.2014 Trafille. Katso lisää Trafin sivuilta täältä.

Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA

Olkaa ensisijaisesti yhteyksissä suoraan toimijoihin.