DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

Digi- ja väestötietovirastot ovat osa valtion paikallishallintoa ja vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä sekä holhousasioista.

Ajankohtaista

Asiointipiste on suljettu 17.5 -23.5.2021.

Asiointipalvelua rajoitetaan ja asiointipisteen sekä kunnanviraston ovet pidetään suljettuna toistaiseksi. Asioi ensisijaisesti verkossa tai puhelimitse. Yhteispalvelun asiointipisteessä kasvokkain tai asiakaspäätteellä asiointi ainoastaan sopimalla aika puhelimitse 040 718 9494 tai sähköpostitse yhteispalvelu@utsjoki.fi. Koronavirusepidemian takia älä asioi Asiointipisteellä, jos olet flunssainen, sairas tai epäilet saaneesi koronavirustartunnan. Asiointipisteellä asioidessa on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta ja käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta. Hakemukset ja liitteet voit jättää virastotalon takaoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

Olkaa ensisijaisesti yhteydessä suoraan Digi- ja väestötietovirastoon.

 

 

Tietopalvelu

 • Yksittäinen tietopalvelu

Yksittäistä tietopalvelua koskeva tilauslomake voidaan jättää asiointipisteeseen, josta virkailija toimittaa tilauksen Digi- ja väestötietovirastoon käsiteltäväksi.

Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palvelut

 • Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
 • Pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta

Asiointipiste ottaa lomakkeen vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle.
Lomakkeet ja ohjeet löytyvät täältä.

Huom!
Ulkomaalaisten avioliiton ja parisuhteen esteiden tutkintaa ei voida laittaa vireille asiointipisteessä.

Henkilöoikeudelliset palvelut

Seuraavat lomakkeet voidaan jättää asiointipisteeseen, josta virkailija toimittaa sen edelleen toimivaltaiseen Digi- ja väestötietovirastoon:

 • lapsen rekisteröinti-ilmoitus (lomaketta ei pidetä saatavilla, vaan se menee automaattisesti jokaisen syntyneen lapsen äidille).
 • äidinkielitiedon korjaaminen
 • ilmoitus asiointi kielestä väestötietojärjestelmään
 • ilmoitus kutsumanimestä väestötietojärjestelmään
 • ilmoitus uskontokunnasta eroamisesta mahdollisesti tarvittavine suostumuksineen
 • omien tietojen tarkastusta koskeva pyyntö
 • tietojen luovutusta koskevien kieltojen rekisteröinti
 • nimiasiat:  nimenmuutosilmoitus, nimenmuutoshakemus
 • muuttoilmoitukset Postin sivuilta täällä (Ei maahanmuuttoilmoitukset, jotka edellyttävät aina henkilökohtaisen käynnin Digi- ja väestötietovirastossa)

Lomakkeet löytyvät täältä.

Perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

 • Avio-oikeuden poistaminen (avioehtosopimuksen rekisteröinti tai avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti)
 • Osituskirjan rekisteröinti
 • Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen
 • Lahjailmoitusten rekisteröinti
 • Avopuolisoiden omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti
 • Perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen

Hakemus ja alkuperäinen sopimus ja jäljennös siitä voidaan jättää asiointipisteeseen edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle. Hakemuslomakkeet ja ohjeistus löytyvät täältä.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

 • Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja peruuttaminen
 • Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti
 • Hakemus edunvalvojan määräämiseksi/Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja mahdolliset liitteet.
 • Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi
 • Hakemus edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta tai tehtävästä luopumisesta
 • Holhousoikeudellinen lupahakemus
 • Vuosi- ja päätöstilin sekä omaisuusluettelon toimittaminen

Asiointipiste ottaa hakemukset vastaan ja toimittaa ne edelleen toimivaltaiselle Digi- ja väestötietovirastolle.
Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta täältä.

 

Muu digi- ja väestötietoviraston tieto

Digi- ja väestötietoviraston kotisivut

Yhteystiedot

Olkaa ensisijaisesti yhteyksissä suoraan toimijoihin. Yhteispalvelun asiointipisteessä kasvokkain tai asiakaspäätteellä asiointi ainoastaan sopimalla aika puhelimitse 040 718 9494 tai sähköpostitse yhteispalvelu@utsjoki.fi.

Utsjoella Asiointipisteen asiakasneuvojana toimii:

Raimo Länsman
puh. 040 718 9494
sähköposti: raimo.lansman@utsjoki.fi.

Asiointipiste on avoinna ma-ke klo. 9-11 ja 12-15.

Käyntiosoite on Luossa 1b.