Kalastus ja Kelkkailu

Tietoa kalastusluvista ja kelkkailusta Utsjoella

KALASTUS

Kalastus Tenolla ja Inarijoella

Teno sivujokineen on Euroopan parhaita Atlantin lohen kalastusalueita. Kalastus on tärkeimpiä virkistys- ja elinkeinomuotoja Utsjoella. Kalastuskisoja järjestetään ympäri vuoden, lohensoutukisoja kesällä Tenolla ja pilkkikisoja talvella tunturijärvissä.

Lohensoutu

Perinteinen lohenkalastus, lohensoutu, on vaativa ja haastava kalastustapa. Helpoiten pääsee alkuun palkkaamalla paikallisen soutajan. Soutupalvelua tarjoavat useimmat lomakylät Tenon varrella. Heiltä saa täyden palvelun: kalastusvälineet, veneen ja soutajan asiantuntemuksen. Jos ensimmäisen reissun jälkeen haluaa jatkaa soutukalastusta omin kalastusvälinein, voi vuokrata veneen ja moottorin matkailu- ja ohjelmapalveluja tarjoavista yrityksistä.

Rannalta kalastus

Perhokalastajalla on käytössään sekä Suomen että Norjan puoleiset rannat, jolloin kalastuksenhoitomaksut tulee suorittaa siihen maahan jossa kalastaa. Inarijoki sopii erinomaisesti erähenkiseen perhokalastukseen. Uistimen käyttö heittokalastusalueilla on sallittu Ala- ja Yläkönkäällä sekä Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella. Alakönkään alapuolella Boratbokcássa on erityinen perhokalastusalue.

Tenon kalastussääntö

Tietoa Tenon kalastussäännöstä ja kalastuslupien myyjistä löytyy Lapin ELY-keskuksen sivuilta.

Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Desinfiointipisteet sijaitsevat Tenojoen luvanmyyntipisteissä.

Kalastuksenhoitomaksu Suomessa löytyy Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Norjassa fiskeravgift löytyy täältä.

ESTÄ GYRODACTYLUS SALARIS -LOHILOINEN

Tenojoki sivujokineen on merkittävin Pohjois-Atlantin luonnontilainen lohijoki, jonka veden laatu ja ekologinen tila on erinomainen. Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin lohijokiimme. Lohiloinen voi tuhota lohen luonnontuotannon parissa vuodessa. Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on oltava ehdottoman kuivia tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä siirryttäessä kalastamaan Jäämereen laskeviin vesistöihin. Desinfiointipisteet sijaitsevat Tenojoen luvanmyyntipisteissä.

Kalastus muilla vesialueilla

Kalastus osakaskuntien vesialueilla

Tietoja kalastamisesta osakaskuntien vesialueilla ja osakaskuntien yhteystiedot löydät Lapin kalatalouskeskuksen sivuilta: Lapin Kalatalouskeskus.

Kalastus tunturialueilla

Tunturierämaat sopivat kalastusta harrastaville vaeltajille. Kirkkaista tunturivesistä voi pyytää taimenta, harjusta, siikaa ja rautua.

MOOTTORIKELKKAILU

Moottorikelkkailureitit – ja urat Utsjoella löytyy täältä.

Utsjoen kuntalaiset

Kuntalaiselle (Laki Metsähallituksesta 234/2016 24§/2) myönnetään moottorikelkkailulupa Utsjoen kunnan alueelle. Lupa oikeuttaa ajamaan Utsjoen kunnan alueella olevilla valtion mailla, lukuun ottamatta Kevon luonnonpuistoa. Lupa oikeuttaa ajamaan merkityillä moottorikelkkaurilla, sekä luonnonhyödyntämistehtäviin ja muuhun välttämättömään liikkumiseen urien ulkopuolella.

Kevon luonnonpuistoon voidaan järjestyssäännön perusteella myöntää lupia luontaiselinkeinonharjoittajille ja kiinteistön omistajille, sekä kuntalaisille, joilla on tilaan perustuva kalastusoikeus tilan omiin, tai yhteisiin vesialueisiin (ei koske nautintoja).

Maastoliikennelupa haetaan Metsähallituksen palvelupisteistä (Ivalo, Inari), lupa on oman kotikunnan alueelle maksuton.