Nuoret

Tältä sivulta löydät nuorisotoimeen liittyviä asioita sekä tietoa nuorisotilojen aukioloajoista.

Nuorisotoimi

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Nuorisotoimi tarjoaa ohjattua toimintaa utsjokelaisille nuorille jokaisella kylällä, molemmilla kunnassa puhutuilla kielillä. Nuorisotoimi tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Kunnan nuorisotyö toimii nuorisovaltuuston tukena.

Toiminnalla edistetään nuorten hyvinvointia ja omaa aktiivisuutta. Nuorisotoimi kannustaa nuoria päihteettömään elämäntapaan nyt ja aikuisuudessa.

 • Nuorisotilat

  NUORISOTILOJEN AUKIOLOAJAT

  Etsivä nuorisotyöntekijä tavattavissa Wørtissä

  Perjantaisin klo 9 – 17 ilman ajanvarausta

  Karigasniemi/kylätalo Saivu

  Keskiviikkoisin klo 18 – 20

  Nuorgam

  Kerran kuukaudessa perjantaisin

  Utsjoki/ Wørtti

  Maanantaisin klo 18 – 21

  Tiistaisin klo 15 – 17 (5.6. -luokkalaisille)

  Tiistaisin klo 18 – 20

  Torstaisin klo 18 – 20

   

  Lisäksi etsivä nuorisotyö järjestää yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa lukioikäisten illan kerran kuukaudessa. Tarjolla lämmintä ruokaa.

  Torstain nuortenillat järjestää etsivä nuorisotyö. Tervetuloa kaikki alle 29-vuotiaat nuoret!

  nuorisotila WØRTTI

  Wørtti sijaitsee Utsjokisuun vanhan koulukeskuksen päädyssä, entisen lukion tiloissa.

   

  Nuorisotila Wørtti tarjoaa mahdollisuuden nähdä kavereita, kahvistella, pelata erilaisia pelejä (corona, kymmenittäin lautapelejä sekä PS4 ja Xbox One -pelikonsolit), tehdä ruokaa sekä viettää aikaa turvallisessa ympäristössä nuorten parissa työskentelevän aikuisen seurassa.

  Wørtti ei ole avoinna koulujen lomien aikaan, ellei toisin ilmoiteta.
 • Etsivä nuorisotyö

  ETSIVÄ NUORISOTYÖ

  Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta alle 29-vuotiasta henkilöä antamalla valmiuksia koulutukseen ja työelämään tarttumiseen.

  Etsivä nuorisotyöntekijä tavattavissa nuorisotila Wørtissä tiistaisin klo 9 – 17 ilman ajanvarausta.

  Torstain 18 – 20 nuortenillat Wørtissä järjestää etsivä nuorisotyö. Tervetuloa kaikki alle 29-vuotiaat nuoret!

  Lisäksi etsivä nuorisotyö järjestää yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa lukioikäisten illan kerran kuukaudessa. Tarjolla lämmintä ruokaa.

  Etsivä nuorisotyö Utsjoen kunnassa

  Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa koko Utsjoen kunnan alueella alle 29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutus-tai työpaikkaa ja joilla on mahdollisesti keskeytynyt asepalvelus tai opinnot. Nuoren kanssa mietitään yhdessä, mikä olisi hänen oma juttunsa, jota haluaisi tehdä.

  Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea sekä vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa. Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja nuorelle vapaaehtoista.

  Toiminta lähtee käyntiin ohjaajan ja nuoren kahdenkeskisillä tapaamisilla. Yhteyttä voi ottaa nuori, huoltaja tai koulu. Nuori tutustuu ohjaajaan ja ohjaaja nuoreen, jonka tuloksena saadaan hahmoteltua yhdessä ajatusta nuoren tulevaisuudesta, olipa se sitten opiskeluun haku, oppisopimus tai työnteko. Mahdollisuuksia on monia. Kun on hahmoteltu, mikä mahdollisesti kiinnostaa, lähdetään tutkimaan asiaa enemmän.

  Ohjaaja auttaa nuorta selvittämään erilaisia käytännön asioita. Kun nuori on haluamassaan paikassa, häneen pidetään yhteyttä ja kysellään kuulumisia.

  Ota rohkeasti yhteyttä ja otetaan yhdessä mahdollisuuksista selvää.

 • Utsjoen NuVa eli nuorisovaltuusto

  Tältä sivulta löydät tietoa Utsjoen nuorisovaltuustosta.

   

  TARKOITUS JA TAVOITE

  Utsjoen kunnan nuorisovaltuusto (NuVa) on utsjokisten nuorten edustajisto, joka toimii nuorten asioiden puolestapuhujana sekä nuorten väylänä saada oma ääni kuuluviin. Nuorisovaltuusto edistää nuorten asioihin liittyvää yhteistyötä mm. muihin kunnan ja nuorten toimielimiin.

   

  KOKOONPANO JA TOIMIELIMET

  Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään kahdeksan (8) jäsentä, Utsjokisuun ja Karigasniemen yläkouluista sekä Utsjoen saamelaislukiosta tulee olla valittuna vähintään yksi jäsen. Nuorisovaltuustoon voidaan valita myös koulujen ulkopuolelta alle 29-vuotiaita Utsjoella asuvia nuoria.

  Jos nuorisovaltuustoon valittu jäsen muuttaa toiselle paikkakunnalle, menettää hän nuorisovaltuuston jäsenyyden. Nuorisovaltuustoon valitun edustajan vaihtaessa kesken toimikautta koulua, hän ei voi enää jatkaa alkuperäisen koulun edustajana, vaan kyseisen koulun kautta valitaan hänen tilalleen uusi edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  Nuorisovaltuusto valitsee toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vapaa-aikasihteeri toimii nuorisovaltuuston ohjaajana.

   

  TOIMIKAUSI

  Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi. Nuorisovaltuustoon haetaan uusia jäseniä vuosittain lukuvuoden alussa, jos nuorisovaltuustoon haluavia nuoria on yli 8, niin pidetään vaalit. Vaalit järjestetään lukuvuoden alussa. Nuorisovaltuustossa mahdollisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat täytetään niin, että kaikista kouluista on vähintään yksi edustaja.

   

  KOKOUKSET

  Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuukaudessa koulujen lukuvuoden aikana. Kesäloma-aikana kokouksia ei pidetä.

  Kokouskutsu toimitetaan seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse ja nuorisovaltuuston someryhmään. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri laativat kokouskutsun. Kokouskutsu toimitetaan tiedoksi koulujen rehtorille sekä sivistystoimenjohtaja-rehtorille.

  Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

  Kokouksista maksetaan 25 euron kokouspalkkio, kokouksen puheenjohtajalle maksetaan 37,50 euron kokouspalkkio. Nuorisovaltuuston kokouksiin ja muihin nuorisovaltuuston toimintoihin liittyvistä matkoista korvataan nuorisovaltuuston jäsenille matkakustannukset kunnan matkustussäännön mukaisesti.

   

  NUORISOVALTUUSTON TOIMINTA

  Nuorisovaltuustolla on oma määräraha, jonka käytöstä se päättää. Nuorisovaltuusto laatii vuosittain toimintaohjeistuksen.

  Nuorisovaltuusto tekee nuorten asioita koskevia esityksiä ja aloitteita.

  Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa sivistyslautakuntaan sekä mahdollisiin muihin toimielimiin, joihin edustajan voi nimetä.

  Nuorisovaltuusto järjestää vuosittain omia tapahtumia määrärahojen puitteissa.

  Nuorisovaltuusto tiedottaa toiminnastaan mahdollisimman tehokkaasti.

   

  Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Yhteystiedot

Nuorisotyöstä vastaa vapaa-aikasihteeri
0400 319 852
Luossa 1 A
99980 Utsjoki

Etsivä nuorisotyö / nuorisotyöntekijä Anni Hyötylä

040 759 1188

anni.hyotyla@utsjoki.fi

Utsjoen nuorisovaltuusto 2022

Puheenjohtaja: Joel Väänänen, joel.vaananen@edu.utsjoki.fi

Varapuheenjohtaja: Ellen Saijets, ellen.saijets@edu.utsjoki.fi

Sihteeri: Oskari Kontio

Tiedottaja: Sandra Kontio

Jäsenet:

 • Kasperi Kontio
 • Anne-Káre Länsman
 • Jarre Korpi
 • Lauri Sutinen

Lisätietoja tarjoaa myös Nuvaohjaajana toimiva vapaa-aikasihteeri:

kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi

0400 319 852