Esi- ja perusopetus

Utsjoen kunnassa on kolme koulua ja tältä sivulta löydät lukuvuotta koskevia työ -ja loma-aikoja,opetussuunnitelmat sekä tietoa koulun tilojen ja laitteiden vuokrauksesta.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat

Utsjoen kunnan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-21

 

Syyslukukausi alkaa to 20.8.2020 ja päättyy ti 22.12.2020,

syysloma 15.-16.10.2020, yksi työlauantai

Kevätlukukausi alkaa ma 4.1.2021 ja päättyy la 5.6.2021,

hiihtoloma viikolla 10,  helatorstai 13.5.2021

Koulujen tilavuokrat

Koulujen tilojen ja koneiden yleiset vuokrausperiaatteet:

  • Käyttökorvausten perimistä perustellaan sillä, että kunnan tulee saada katetta liikunta- ja muitten tilojen ulkopuoliselle käytölle kunnossapito-, siivous- ja muihin käyttökustannuksiin.
  • Koulujen tilojen tulee olla kaikkien kuntalaisten sekä kunnassa ja sen ulkopuolella toimivien yhteisöjen ja yhdistysten käytössä koulujen työajan ulkopuolella.
  • Tilavuokraa ei peritä kunnan omilta yksiköiltä eikä kunnan alueella toimivilta seuroilta tai kylän lasten tai nuorison pienimuotoisesta harrastetoiminnasta (ei koske lukion oppilasasuntoja).
  • Kulttuuritilaisuuksista (konsertit, teatterit, näyttelyt yms.) ei peritä käyttömaksuja, koska tilaisuuksia Utsjoella on muutenkin vähän.
  • Vastuuhenkilöiden (joille avain tilaan luovutetaan kuittausta vastaan) tulee olla täysi-ikäisiä ja luotettavia. Heidän tulee olla paikalla koko käyttövuoron ajan ja huolehtia järjestyksen ylläpidon lisäksi vuoron päättyessä sammuttamisesta, ikkunoiden ja ovien sulkemisesta ym. tilojen hoitoon kuuluvista yleisistä asioista sekä siivouksesta
  • Koulujen tilojen vuokraamisesta ja laskuttamisesta vastaavat koulujen apulaisjohtajat. Koulujen asuntojen vuokraamisesta vastaa lautakunta ja oppilasasuntojen vuokraamisesta rehtori. Lautakunnan tehtävänä on seurata vuokraustoimintaa.

Tilojen vuokrat

Tila                                                          Hinta

Juhlasali (Utsjoki)                         40€ / tilaisuus tai vrk
Juhlasali (Nuorgam)                     20€ / tilaisuus tai vrk
Koulun aula (Utsjoki)                   20€ / tilaisuus tai vrk
Ruokala                                        25€ / tilaisuus tai vrk
Erikoisluokat                                 6€ / tunti
Perusluokat                                   4€ / tunti
Majoitus luokissa tai salissa         2€ / henkilö / vrk
Oppilasasuntola uusi (ulkopuolisille) 15€ / henkilö / vrk 300€ / henkilö / kk                                                          Oppilasasuntola vanha (ulkopuolisille)  10€ / henkilö / vrk  150€ / henkilö / kk

Utsjoen kunnan opetussuunnitelmat

Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma

Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma, saame

Lukion oppilashuollon suunnitelma

Lukion oppilashuollon suunnitelma, saame

Koulun ulkopuolella annettava opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportaisen tuen suunnitelma (pdf)

Golmmaceahkat doarjaga plána (pdf) 

Kolmiportaisen tuen suunnitelman liitteet

Liite 1: huolilomake
 esiopetus
perusopetus
luokkakohtainen

Liite 2: pedagoginen arvio, esiopetus

Liite 3: pedagoginen arvio, perusopetus

Liite 4: oppimissuunnitelma, esiopetus

Liite 5: oppimissuunnitelma, perusopetus

Liite 6: pedagoginen selvitys, esiopetus

Liite 7: pedagoginen selvitys, perusopetus

Liite 8: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS, esiopetus

Liite 9: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

oppilaalla ei yksilöllistettyjä oppimääriä, perusopetus

Liite 10: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

oppilaalla yksilöllistettyjä oppimääriä, perusopetus

Liite 11: henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS,

toiminta-alueittain opiskeleva oppilas , perusopetus

 

Huolilomake, luokkakohtainen

Huolilomake, luokkakohtainen, sm

Pedagoginen arvio, esiopetus, saame

Pedagoginen arvio, perusopetus, saame

Pedagoginen selvitys, esiopetus, saame

Pedagoginen selvitys, perusopetus, saame

Oppimissuunnitelma, esiopetus, saame

Oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten, saame