Lukio

Tiesitkö, että Utsjoen saamelaislukio on EU:n pohjoisin lukio ja samalla pohjoisin toisen asteen oppilaitos? Lukio on myös toiminut kunnassa jo yli neljäkymmentä vuotta.

Utsjoen saamelaislukio

Utsjoella on jo vuodesta 1977 toiminut Suomen pohjoisin lukio, Utsjoen saamelaislukio.

Utsjoen saamelaislukiossa voi suorittaa normaalin lukion oppimäärän. Kaikkien kurssien opetusta annetaan suomenkielellä, mutta opiskelijalla on mahdollisuus opiskella myös saamen kieltä ja joitakin kursseja saameksi. Saamen kielestä voi suorittaa ylioppilaskokeen joko äidinkielen tai lyhyen vieraan kielen oppimäärän mukaan.

Lukio pyrkii mahdollisimman laajaan opintojakso- ja kurssitarjontaan. Omaa valikoimaa täydennetään tarpeen mukaan ottamalla vastaan etäopetusta muualta. Kurssitarjontaan on hiljattain liitetty uusia saamelaisuuden ja pohjoisuuden teemojen ympärille rakennettuja kursseja, jotka yhdessä saamen kielen kurssien kanssa tarjoavat kattavasti pohjoisuutta käsittelevän opetuskokonaisuuden. Kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuus on yhteistyössä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SOG/SAKK).

Lukio tekee yhteystyötä mm. Utsjoella toimivien Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman, Lapin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös rajan yli Norjaan ja muualle maailmaan.

Saamelaiskulttuuri elää vahvana Utsjoella. Kieltä kuulee päivittäin, ja lisäksi kylässä on monipuolista saamenkielistä kulttuuritoimintaa. Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää Utsjoella saamelaiseen perinteeseen liittyviä kursseja, kuten musiikin ja saamen käsityön kursseja, joita hyväksytään myös lukion soveltaviksi kursseiksi. Lukion kanssa samassa pihapiirissä toimii Sámi musihkkaakademiija.

Kauempaa tuleville opiskelijoille on tarjolla lukion opintojen ajaksi lukion omia soluasuntoja.

Utsjoen saamelaislukion oppilaskunta

Saamelaislukiossa toimii oppilaskunta, joka tekee esityksiä koulua koskevista asioista ja osallistuu lukiosta tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Saamelaislukion oppilaskunta toimii oppilaiden etujärjestönä ja järjestää myös vapaa-ajan toimintaa.

Harrastusmahdollisuuksia

Koulukampuksen tiloista lähes saman katon alta löytyvät:

 • kuntosali, johon voi lunastaa oman avaimen tai käydä siellä uimahallin ollessa auki
 • uimahalli
 • liikuntasali, jossa mm. Urheiluseura Kuohun ja seurakunnan vuoroja, kansalaisopiston kursseja
 • kirjasto, jossa mm. lehtien lukusali, nettikoneita ja lainattavia harrastusvälineitä
 • Kansalaisopiston kursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain, ks. tarkemmin kansalaisopiston kohdalta)
 • elokuvateatteri Dávvenásti, teatteriesityksiä, konsertteja yms. ohjelmaa koulun salissa.

Koulukeskuksen lähimaastossa:

 • valaistu pururata/Latu
 • urheilukenttä
 • jääkiekkokaukalo
 • nuorisotila
 • merkitty reitti Gálgujoen lammen laavulle, pituus n. 3 km
 • kylän keskustan palveluihin (kaupat, pankki, postin asiamies, kylätalo Giisa) 1, 5 km.
 • Norjan rajalle 2 km
 • opiskelija-asunnossa asuvan on mahdollista käydä 1 km päässä ruokailemassa iltapäivällä avopalvelukeskuksessa (maksettava erikseen).

Yhteystiedot

Utsjoen saamelaislukio
Utsjoentie 44
99980 Utsjoki

Rehtori
Laura Arola
040 525 8049

Apulaisrehtori
Solja Magga
045 137 4901

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori Mäkilä Heidi
040 667 2291

 

Saamelaislukion opetussuunnitelma LOPS 2021