Lukio

Tiesitkö, että Utsjoen saamelaislukio on EU:n pohjoisin lukio ja samalla pohjoisin toisen asteen oppilaitos? Lukio on myös toiminut kunnassa jo yli neljäkymmentä vuotta.

Utsjoen saamelaislukio

Utsjoella on jo vuodesta 1977 toiminut Suomen pohjoisin lukio, Utsjoen saamelaislukio.

Utsjoen saamelaislukiossa voi suorittaa normaalin lukion oppimäärän. Kaikkien kurssien opetusta annetaan suomenkielellä, mutta opiskelijalla on mahdollisuus opiskella myös saamen kieltä ja joitakin kursseja saameksi. Saamen kielestä voi suorittaa ylioppilaskokeen joko äidinkielen tai lyhyen vieraan kielen oppimäärän mukaan.

Lukio pyrkii mahdollisimman laajaan kurssitarjontaan. Omaa valikoimaa täydennetään tarpeen mukaan ottamalla vastaan etäopetusta muualta. Kurssitarjontaan on hiljattain liitetty uusia saamelaisuuden ja pohjoisuuden teemojen ympärille rakennettuja kursseja, jotka yhdessä saamen kielen kurssien kanssa tarjoavat kattavasti pohjoisuutta käsittelevän opetuskokonaisuuden. Kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuus on yhteistyössä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SOG/SAKK).

Lukio tekee yhteystyötä Utsjoella toimivien Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös rajan yli Norjaan ja muualle maailmaan.

Saamelaiskulttuuri elää vahvana Utsjoella. Kieltä kuulee päivittäin, ja lisäksi kylässä on monipuolista saamenkielistä kulttuuritoimintaa. Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää Utsjoella saamelaiseen perinteeseen liittyviä kursseja, kuten musiikin ja saamen käsityön kursseja, joita hyväksytään myös lukion soveltaviksi kursseiksi. Lukion kanssa samassa pihapiirissä toimii Sámi musihkkaakademiija.

Utsjoen saamelaislukion järjestyssäännöt

 1. Opiskelu on syy, miksi koulussa olemme. Vapaa-aikana voimme toteuttaa itseämme mieleisellämme tavalla; emme siis pyrikään tekemään koulusta vapaa-ajan viettopaikkaa.
 2. Asiallisuus, luonteva kohteliaisuus ja ystävällisyys lisäävät varmasti kaikkien viihtyvyyttä ja vaikuttavat myönteisesti oppimistuloksiin.
 3. Koulussa ei saa olla huumeiden tai päihteiden vaikutuksen alaisena.
 4. Oppilaskunnan huone on tarkoitettu hyppytuntien sekä välituntien viettoon kirjallisuuden parissa, vapaamuotoiseen keskusteluun ja läksyjen tekoon. Melutason tulee olla asiallinen.
 5. Ruokailu aloitetaan aikaisintaan kello 11.10.
 6. Sisätiloissa käytetään sisäkenkiä. Ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla eikä ruokailussa.
 7. Koulualueella ei saa tupakoida. Tupakointivälineitä ei saa ottaa esille koulualueella kouluaikana.
 8. Muistetaan, että jokainen on vastuussa koulun tiloista ja lukion viihtyvyydestä. Jokainen voi vaikuttaa myönteisesti omaan ja toisten työhön.
 9. Tunneille tullaan ajoissa. Myöhästyneitä ei oteta tunneille, ellei myöhästymiseen ole pätevää syytä.
 10. Kokeiden aikana kännykät jätetään opettajanpöydälle.
Sääntöjen rikkomisesta seuraa puhuttelu, toistuvista rikkomuksista varoitus ja sen jälkeen määräaikainen erottaminen koulusta.

Utsjoen saamelaislukion oppilaskunta

Saamelaislukiossa toimii oppilaskunta, joka tekee esityksiä koulua koskevista asioista ja osallistuu lukiosta tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Saamelaislukion oppilaskunta toimii oppilaiden etujärjestönä ja järjestää myös vapaa-ajan toimintaa.

Harrastusmahdollisuuksia

Koulukeskuksen tiloista eli saman katon alta löytyvät:

 • kuntosali (voi lunastaa oman avaimen, ja käyttää vapaasti tai käyttää uimahallin ollessa auki)
 • uimahalli
 • liikuntasali (mm. Urheiluseura Kuohun ja seurakunnan vuoroja, kansalaisopiston kursseja)
 • kirjasto (mm. lehtien lukusali, nettikoneita)
 • Kansalaisopiston kursseja (Tarjonta vaihtelee vuosittain, ks. tarkemmin kansalaisopiston kohdalta)
 • elokuvia, teatteriesityksiä, konsertteja yms. ohjelmaa koulun salissa.

Koulukeskuksen lähimaastossa:

 • valaistu pururata/Latu
 • urheilukenttä
 • jääkiekkokaukalo
 • nuorisotila
 • merkitty reitti Gálgujoen lammen laavulle, pituus n. 3 km
 • kylän keskustan palveluihin (kaupat, pankki, postin asiamies, kylätalo Giisa) 1, 5 km.
 • Norjan rajalle 2 km
 • opiskelija-asunnossa asuvan on mahdollista käydä 1 km päässä avopalvelukeskuksessa (maksettava erikseen) ruokailemassa iltapäivällä.

Yhteystiedot

Utsjoen saamelaislukio
Utsjoentie 48 A
99980 Utsjoki
040 1810251

Saamelaislukion rehtori
040 181 0296

Apulaisjohtaja
Tarja Halonen
040 504 4547

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori – etsivä nuorisotyöntekijä
Minna Syrjäpalo-Lindfors

Siivooja
Riitta Valle

Talonmies
Tapio Guttorm