Lukio

Tiesitkö, että Utsjoen saamelaislukio on EU:n pohjoisin lukio ja samalla pohjoisin toisen asteen oppilaitos? Lukio on myös toiminut kunnassa jo yli neljäkymmentä vuotta.

Utsjoen saamelaislukio

Utsjoella on jo vuodesta 1977 toiminut Suomen pohjoisin lukio, Utsjoen saamelaislukio.

Utsjoen saamelaislukiossa voi suorittaa normaalin lukion oppimäärän. Kaikkien kurssien opetusta annetaan suomenkielellä, mutta opiskelijalla on mahdollisuus opiskella myös saamen kieltä ja joitakin kursseja saameksi. Saamen kielestä voi suorittaa ylioppilaskokeen joko äidinkielen tai lyhyen vieraan kielen oppimäärän mukaan.

Lukio pyrkii mahdollisimman laajaan kurssitarjontaan. Omaa valikoimaa täydennetään tarpeen mukaan ottamalla vastaan etäopetusta muualta. Kurssitarjontaan on hiljattain liitetty uusia saamelaisuuden ja pohjoisuuden teemojen ympärille rakennettuja kursseja, jotka yhdessä saamen kielen kurssien kanssa tarjoavat kattavasti pohjoisuutta käsittelevän opetuskokonaisuuden. Kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuus on yhteistyössä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SOG/SAKK).

Lukio tekee yhteystyötä Utsjoella toimivien Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös rajan yli Norjaan ja muualle maailmaan.

Saamelaiskulttuuri elää vahvana Utsjoella. Kieltä kuulee päivittäin, ja lisäksi kylässä on monipuolista saamenkielistä kulttuuritoimintaa. Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää Utsjoella saamelaiseen perinteeseen liittyviä kursseja, kuten musiikin ja saamen käsityön kursseja, joita hyväksytään myös lukion soveltaviksi kursseiksi. Lukion kanssa samassa pihapiirissä toimii Sámi musihkkaakademiija.

Utsjoen saamelaislukion oppilaskunta

Saamelaislukiossa toimii oppilaskunta, joka tekee esityksiä koulua koskevista asioista ja osallistuu lukiosta tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Saamelaislukion oppilaskunta toimii oppilaiden etujärjestönä ja järjestää myös vapaa-ajan toimintaa.

Harrastusmahdollisuuksia

Koulukeskuksen tiloista eli saman katon alta löytyvät:

 • kuntosali (voi lunastaa oman avaimen, ja käyttää vapaasti tai käyttää uimahallin ollessa auki)
 • uimahalli
 • liikuntasali (mm. Urheiluseura Kuohun ja seurakunnan vuoroja, kansalaisopiston kursseja)
 • kirjasto (mm. lehtien lukusali, nettikoneita)
 • Kansalaisopiston kursseja (Tarjonta vaihtelee vuosittain, ks. tarkemmin kansalaisopiston kohdalta)
 • elokuvia, teatteriesityksiä, konsertteja yms. ohjelmaa koulun salissa.

Koulukeskuksen lähimaastossa:

 • valaistu pururata/Latu
 • urheilukenttä
 • jääkiekkokaukalo
 • nuorisotila
 • merkitty reitti Gálgujoen lammen laavulle, pituus n. 3 km
 • kylän keskustan palveluihin (kaupat, pankki, postin asiamies, kylätalo Giisa) 1, 5 km.
 • Norjan rajalle 2 km
 • opiskelija-asunnossa asuvan on mahdollista käydä 1 km päässä avopalvelukeskuksessa (maksettava erikseen) ruokailemassa iltapäivällä.

Yhteystiedot

Utsjoen saamelaislukio
Utsjoentie 44
99980 Utsjoki

Rehtori
Pasi Oikarinen
040 525 8049

Apulaisrehtori
Tarja Halonen
040 504 4547

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori Minttu Kauppinen
040 667 2291

 

Saamelaislukion opetussuunnitelma LOPS 2021