Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtävänä on turvata lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä.

HENKINEN ENSIAPU AKUUTTI KRIISEISSÄ

Henkisen ensiavun ryhmä (HeA)
Suuronnettomuudet, läheisen ihmisen äkillinen kuolema tai vakava loukkaantuminen, läheltä-piti-tilanteet, joissa seuraukset olisivat voineet olla katastrofaaliset ynnä muut vakavat tilanteet aiheuttavat ihmiselle traumaattisen tunnereaktion.

HeA-ryhmä antaa keskustelutukea, jolloin on mahdollisuus käydä traumaattiset tapahtumat läpi. Keskustelu järjestetään viikon sisällä traumaattisen tilanteen jälkeen ja se kokoontuu yleensä vain yhden kerran.

Keskusteluun osallistuvat ne henkilöt, joita traumaattinen tilanne on koskettanut: perheenjäsenet, lähisukulaiset, työtoverit, onnettomuuspaikalla läsnä olleet jne.

Yhteydenotot virka-aikana terveyskeskukseen 040-1810285 ja muulloin vuodeosasto 040-181 0281. Näistä ohjataan koulutetuille kriisi työntekijöille, jotka ottavan yhteyttä myös viikonloppuisin.

TALOUS- JA VELKANEUVONTA

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi vuoden 2019 alussa oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Utsjoen vastaanotto

Oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan vastaanotto toimii vain ajanvarauksella.

Talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalvelu 029 566 1567 arkisin klo 8.00 – 16.15, puhelinneuvonta-aika ma-pe klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 15.00.

Talous- ja velkaneuvonnan sähköposti lappi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi

SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

SOSIAALIPÄIVYSTYS vastaa kiireelliseen sosiaaliavun tilanteisiin puh. 040 701 4440. Sosiaalipäivystykseen voi soittaa myös virka-ajan jälkeen  klo 16-08 ja viikonloppuisin sellaisissa tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisessä tapauksessa puh 040 726 6965.

Sosiaalipäivystyksen kiireellisiä tehtäviä ovat mm.:

  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet
  • lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa tai on päihtyneen seurassa tai hoidossa
  • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • muut sosiaalisen hädän tilanteet, joissa tarvitaan välittömästi sosiaalityötä

Kiireettömissä tilanteissa voi asioida arkisin puhelinaikoina sosiaalityöntekijöiden kanssa p. 040 185 4390.

Hätänumeroon 112 soitetaan silloin, kun kohtaat hätätilanteen, jossa tarvitset kiireellisesti esim. poliisin, ambulanssin tai palokunnan paikalle.

 

TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta verkossa tai paperilla. Paperisia hakemuslomakkeita saa yhteispalvelupisteestä. Sosiaalityöntekijän harkinnalla myönnettävää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä kirjaamalla ”lisätietoja” –kohtaan tiedot hakemuksen sisällöstä, niin Kela siirtää hakemuksen kunnan sosiaalitoimen käsittelyyn. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea myös suoraan sosiaalitoimesta suullisesti tai paperisella lomakkeella.

Lisätietoja sosiaalityöntekijältä puh. 040 577 7045, sosiaaliohjaajalta puh. 040 574 8499 tai sosiaalitoimen kanslistilta puh 040 185 4390.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (pdf)

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet.pdf