Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan toimi

Määräaikainen Kokoaikatyö Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät

Utsjokisuun koulun koulunkäynninohjaaja- iltapäiväkerhonohjaajan toimi koulun alusta syksyllä 2021. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Utsjokisuun koulu on yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk), jossa on n. 80 oppilaista. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Utsjokisuuhun valmistui elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa.

Koulunkäyntiavustajan kelpoisuusehtona on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai vastaava. Määräaikaiset toimet täytetään 4 kuukauden koeajalla ja vakinaiset toimet 6 kuukauden koeajalla.. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Saamen kielilisä 100€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuaikaa jatkettu 30.4.2021 asti

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.


Muita uutisia