Gáregasnjárgga skuvla

Gáregasnjárgga skuvla

Gáregasnjárgga skuvla lea okta Ohcejoga gieldda golmma skuvllas. Skuvlamet lea guovttegielat, oahpahus addojuvvo sáme- ja suomagillii. Stuorámus oassi oahppiin lea sámegielat oahpahusas. Min mihttomearrin lea bajásgeassit oahppiid guovttegielagin. Báikkálaš luonddu birrajohtu, kultuvra, ealáhusat, historjá, gielat ja eallinvuohki leat guovddáš sajis oahppoplánas.

Oktavuođadieđut

Veahkkehoavda Pirjo Länsman-Kiimalainen
040 766 5765

Kuráhtor Marianne Bonn
040 667 2291

Gievkkan
040 181 0258

Dálualmmái Juha Paltto
040 735 3200