Viesut

Visttiid sáhttá ohcat Ohcejoga girkosiiddas, Njuorggámis dahje Gáregasnjárggas.

VISTTIID DÁBÁLAŠ ÁŠŠIT

Láigovisteáššiid dikšu Ohcejoga gielddas Kiinteistö Oy Ringinvatro.

VIESSOOHCAMUŠ

Ohcanskovi sáhttá deavdit elektrovnnalaččat, viežžat teknihkalaš doaimmahagas dahje dárbbu mielde sáhttit sáddet skovi poastta mielde dahje šleađgapoasttain.

Ohcanskovi sáhttá maiddái printet dán liŋkkas. Devdojuvvon ja vuolláičállojuvvon ohcamuš doaimmahuvvo Kiinteistö Oy Ringinvatroi.

Viessoohcamuš lea fámus 3 mánotbaji ohcamuša guođđinbeaivvi rájes. Muitte ođadit ohcamuša dárbbu mielde.

Láigosoahpamuša eretcealkinskovi sáhttá printet dán liŋkkas.

Priváhta olbmuid/ fitnodatolbmuid láigohanláhkai viesut gávdnojit dás.

FRIIJA VISTTIT

Ohcejoga girkosiiddas

Aiddo dál eai leat friija visttit.

Njuorggámis

Aiddo dál eai leat friija visttit.

Gáregasnjárggas

Aiddo dál eai leat friija visttit.

 

Oktavuođadieđut

Kiinteistö Oy Ringinvatro

Mika Aikio
mika.aikio@utsjoki.fi
tel. 040 592 7925

Heidi Keskitalo
heidi.keskitalo@utsjoki.fi
tel. 040 181 0264

DEAVDDE SKOVI ELEKTROVNNALAČČAT

Skoviid lea vejolaš deavdit ja sáddet maiddái elektrovnnalaččat