KELA

Kela fuolaha suopmelaččaid sosiáladorvvus sierra eallindiliin, vuostáváldá ohcamušaid sihke oahpista fierbmebálvalusaid atnuiváldimis.

Áigeguovdilis áššit

Bálvalančuokkis Ohcejogas lea gitta 30.8.2020 rádjai.

Váldet njuolga oktavuođa KELA:in. Oktavuohtadieđut leat vuolábealde.

KELA oktavuođadieđut

Várre áiggi neahta bokte dáppe dahje riŋge bálvalusnummirii (vuolábealde). Telefonbálvalusa bokte oažžu rávvagiid ja sáhttá várret áiggiid vu–be d. 9–16.

 • Ássan 020 692 210
 • Ealáhagat 020 692 202
 • Riikkaidgaskasaš áššit 020 634 0200
 • Veajuiduhttin ja lámisvuođadoarjja 020 692 205
 • Stuđeren ja vearjogeatnegasvuohta 020 692 209
 • Bearranguovddáš 020 634 4940
 • Buohcuvuohta ja koarttat 020 692 204
 • Áigáiboahtindoarjja 020 692 207
 • Dorvogieldduskundarat 020 635 3500
 • Bargguhisvuohta 020 692 210
 • Váhnenvuohta 020 692 206

 

 

Oktasašbálvalusa bálvalančuoggás Ohcejoga gielddadálus áššehasrávvejeaddji veahkeha ja rávve KELA-áššiin ná:

 •  Áššehasa eallindillái laktáseaddji KELA-áššiid rávven
 • Ohcamuša, čuvvosa dahje eará áššegirjji vuostáváldin
 • Brošyra/skovi/máhcahankonfaluhta jed. Kela materiála addin
 • Kela fierbmebálvalusaid geavaheapmái oahpisteapmi
 • Áiggivárren Kela telefonáiggivárrenbálvalussii dahje deaivvadeapmái
 • Gáiddustulkon, áššehasa bálvalandillái laktáseaddji gáiddustulkonbálvalusa válmmaštallamat, oktavuođaváldimat jna.
 • Áššehasmáhcahaga vuostáváldin ja girjen
 • Áššehasa eará bálvalandilli Kela-áššiin

Fuom!
Bálvalančuoggás eai dikšojuvvo govalaš kelakoarttaid ohcamušat, veajuiduhttinohcamušat, bargoealáhatohcamušat ja bargoealáhatvuogádaga veajuiduhttinohcamušat

KELA, Álbmotealáhatlágádus ruovttusiiddut

Áigeguovdilis áššit

KELA áigeguovdilis áššit persovdnaáššehasaide suomagillii

OKTAVUOĐADIEĐUT

Áigeguovdilis áššit

Bálvalančuokkis Ohcejogas lea giddejuvvon doaisttážii. Váldet oktavuođa njuolga KELA:in

 

 

Ohcejogas bálvalančuoggá áššehasrávvejeaddjin doaibmá:

Raimo Länsman
tel. 040 718 9494
raimo.lansman@utsjoki.fi

Bálvalančuoggis lea rabas vu-ga dmu 9-11 ja 12-15.

Uksačujuhus lea Luossa 1b.