Girjebusse

Ohcejoga gielda lea álggahán ovttasbarggu Deanu ja Unjárgga girjerádjobiillain. Girjerádjobiillas sáhttá dábálaš vuogi mielde sihke luoikkahit ja máhcahit girjjiid, ja maiddái dahkat várremiid Lappi eará girjerájuin. Buresboahtin fas girjerádjobiilii!

Buresboahtin girjerádjobillii!

ÁIGETÁVVAL 2021

Aigeguovdilis áššit

Viimmatge girjebusse beassá johtit dábálaččat! Dán vahkkus girjebusse vuodjá normála johtolagat: gaskavahkkun 15.4. Njuorggámis Gámasmohki bokte Gáregasnjárgii ja duorastaga 16.4. Gáregasnjárggas Deanugeainnu Njuorggánii. Bures boahtin girjebussii!

 

Oktavuođadieđut

Girjerádjodoaimmahoavda: +358401810260

Pedar Jalvvi girjerádju: +358401810261

Girjebusse: +4740440555

 

Áigetávvalat

Girjebusse 2021 áigetávval

Fuom! Áigetávval lea Suoma áiggis