Kulturdoaibma

Dán siiddus gávnnat dieđuid kulturdáhpáhusain, mat ordjejuvvojit Ohcejoga gielddas.

KULTURDÁHPÁHUSAT

Kulturdoaibma ordne kulturdáhpáhusaid Ohcejogas ja mátkkiid lagasgielddaid kulturdáhpáhusaide.

Álkimusat fitnet dieđuid kulturdáhpáhusain čuvvomin Facebookas Ohcejoga asttuáigi ja kulturva / Utsjoen vapaa-aika ja kulttuuri -siiddu.

LASSEDIEĐUT

Kulturdoaibma

Janne Mustonen
tel. 0400 319 852
janne.mustonen@utsjoki.fi