Sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusat

Ovddasvástádus sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusain sirdásii 1.1.2023 Lappi buresveadjinguvlui (Lapha). Maiddái bálvalusaid guoski dieđut sirdásedje Lapha neahttasiidui.

Áiggedását dieđuid Ohcejoga ja olles Lappi sode- ja gádjunbálvalusain gávnnat čujuhusas: lapha.fi. Siidduin gávnnat lagamus bálvalanbáikkiid, telefonnummáriid, čujuhusaid áššiid neahttadikšumii ja eará dieđuid bálvalusain.