Sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusat

Sosiála- ja dearvvasvuođadoaimma bargun lea dorvvastit lágas mearriduvvon sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid, mat dorjot gieldda olbmuid fysalaš, psyhkalaš ja sosiálalaš buresveadjima sihke ovddidit veahkadaga dearvvasvuođa.