Guokte (2) čorgejeaddji ollesáigásaš doaimma

Doaimmaid váldosadjin leat Ohcejoga gielddadállu, girjerádju ja asttuáigge doaibmasajit dego ee. vuojadanhálla, ealligovvateáhter, lihkadan- ja nuoraiddoaibmasajit. Doaimmat devdojuvvojit 1.10.2021 rájes doaisttážii dahje mearreáigái. Olbmuin, geat doaimmaide  válljejuvvojit, gáibiduvvojit buorit oktasašbargodáiddut, návccat iehčanas barggildeapmái, bargui heivvolaš skuvlejupmi dahje ámmátdutkkus dahje doarvái bargohárjánupmi čorgensuorggis. Ánsun gehččojuvvo sámegiela dáidu. Bálká lea GVBES mielde. Barggu deavddedettiin čuovvut 6 mb geahččalanáiggi. Ovdal doaimma vuostáváldima válljejuvvon olmmoš galgá ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.

Vejolašvuohta ohcat čorgensuorgái maiddái oasseáigásažžan dahje oahppasoahpamušskuvlemii.

Ohcamušaid bivdit sáddet 3.9.2021 diibmu 15:00 rádjai vuosttas sajis elektrihkalaččat Kuntarekry-vuogádaga bokte www.kuntarekry.fi. Juos elektrihkalaš ohcamuš ii leat vejolaš, de sáhttá ohcamuša oktan oahppo- ja bargoduođaštusaiguin sáddet poastta bokte čujuhusain: Ohcejoga gielda, teknihkalaš doaibma, PL 41, 99981 OHCEJOHKA dahje šleađgapoastta bokte tekninen@utsjoki.fi.

Diđoštallamat:

Vd. giddodathoavda Markku Porsanger tel. 0400 158 561, email.tekninen@utsjoki.fi


Eará ođđasat