Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke keskittyy ennen kaikkea Tenonlaakson perinteisen lohestukseen liittyvien taitojen, tietojen ja perinteiden tallentamiseen.

Utsjoen kunnan alueella Tenon lohestuskielto sekä korona, ovat tuoneet todellisen vaaran kalastusperinteen ja siihen liittyvän laaja-alaisen osaamisen hiipumisesta. Tämä koskettaa koko Tenonlaaksoa ja etenkin alueellista saamelaiskulttuuria. Hiipuvilla perinteillä on suora merkitys alueen asukkaille ja välillisesti myös matkailuyrittäjille ja matkailijoille. Kalastusperinteeseen liittyy itse kalastuksen lisäksi paljon perinteistä osaamista, sanastoa ja paikannimistöä, jotka ovat katoamassa.

Hankkeen tuloksena syntyy eri muodoissa taltioitua, helposti löydettävää ja käytettävää perinnetietoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Hankkeen toteuttaminen sitouttaa vahvasti paikallisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja koulun edustajia mukaan hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen lopputuloksena syntyvien taltiointien käyttöön ja hyödyntämiseen monipuolisesti.

Hankkeen toimenpiteet

  1. Käydään läpi jo olemassa olevaa paikannimistöä, täydennetään sitä tarvittaessa ja selvitetään sen esittämistavat, jotta se olisi laajasti ja helposti useiden tahojen käytettävissä.
  2. Tuotetaan materiaalia kootuista aineistoista sekä kerätään lisää puuttuvilta osin (video, ääni, kuva, tekstimuoto). Perinnetietoa kerätään laajasta mm. kalastusolosuhteista (sää, vuodenaika, veden lämpö), kalankäyttäytymisestä, kalastusmuodoista, saaliin käsittelystä, toimintavoista, kädentaidoista.
  3. Selvitetään missä aineistoa voi hyödyntää: mm. opetus, digitaaliset alustat, integroiminen pelimaailmaan, museo- ja näyttelytyyppinen toiminta, matkailu ja sosiaalinen media.
  4. Selvitetään paikallisten perinne- ja kulttuuritaitajien kanssa heidän osaamisensa hyödyntämismahdollisuuksia saamenkielisten palveluiden ja luovien alojen yritystoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen budjetti on 103 077 euroa, jonka on myöntänyt Leader Pohjoisin Lappi. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2022 – 30.6.2023.

 

Utsjoella on keväällä käynnistynyt kalastusperinnehankeUtsjoella on keväällä käynnistynyt kalastusperinnehanke 2   Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi –hanke 2019 – 2020

Ajankohtaista

Täältä löydät hankkeen ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet:

 

Yhteystiedot

Piia Nuorgam
Projektipäällikkö
+35840 353 9264
piia.nuorgam@utsjoki.fi

Anni Ahlakorpi
Projektityöntekijä
+358405719269
anni.ahlakorpi@utsjoki.fi


Tutustu myös